omgevingsvisie, Woerden gaat ermee aan de slag

Woerden Hoe ziet Woerden eruit in 2030? Daarover gaat de omgevingsvisie waar gemeente Woerden samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt. Via digitale bijeenkomsten en een enquête kan iedereen binnenkort meepraten over actuele keuzes voor de eigen toekomstige leefomgeving. Belangrijke onderwerpen zijn wonen, bereikbaarheid en de verbinding tussen stad of dorp en platteland. Daarnaast worden al bestaande visies en eerder gemaakte afspraken in de omgevingsvisie samengevoegd en vastgelegd.

wat wordt de omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft hoe we de (ruimtelijke) leefomgeving zo kunnen inrichten, dat het goed leven, wonen, werken en ontspannen is in onze gemeente. Voor veel onderwerpen zijn er al bestaande visies, zoals de verkeersvisie en de woonvisie. Ook zijn er lopende trajecten, denk bijvoorbeeld aan de visie op het stationsgebied of het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Al deze visies en andere gemaakte afspraken komen straks in de omgevingsvisie bij elkaar, zodat er één samenhangend toekomstbeeld ontstaat. Daarnaast is er ruimte voor een aantal specifieke keuzes die nog gemaakt moeten worden. Deze zijn per gebied verschillend. Zo zijn in Kamerik, Zegveld en Harmelen mogelijke locaties voor woningbouw onderwerp van gesprek, ook in relatie tot de invulling van de dorpsranden. In Woerden is bereikbaarheid een belangrijk punt. Over deze en andere onderwerpen wil de gemeente graag met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek.

Balans

Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling): “Als gemeente staan we voor ingewikkelde vraagstukken die allemaal met elkaar samenhangen. Om er een paar te noemen: wonen, energie, mobiliteit, recreatie, landschap, milieu en een veilige en gezonde leefomgeving. Willen we hierin de juiste keuzes maken, dan is een toekomstvisie heel belangrijk. Hoe kunnen we onze ruimte zo inrichten, dat er een goede balans is tussen gebruiken en beschermen? De Omgevingswet die in 2022 wordt ingevoerd, vraagt van ons om deze afweging te maken. Daarbij gaan we geen afgeronde of nog lopende trajecten overdoen. Er blijven genoeg onderwerpen van gesprek over. Ik nodig iedereen uit om zijn of haar mening te laten horen.”

Hoe ziet het traject eruit?

De gemeente organiseert komende maanden diverse digitale bijeenkomsten, zowel voor Woerden, voor Harmelen als voor Kamerik, Zegveld en het buitengebied. Sommige bijeenkomsten zijn voor ondernemers en maatschappelijke organisaties, andere zijn voor alle inwoners. Verder komt er een enquête waaraan iedereen kan meedoen. Meer informatie over de enquête en de bijeenkomsten voor inwoners volgt binnenkort.

De planning is dat het college de ontwerp-Omgevingsvisie in september vaststelt, waarna deze ter inzage komt voor zienswijzen. Als deze zijn verwerkt, volgt besluitvorming door de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Parkeren Stationsgebied wordt een privilege in Woerden volgens VVD

Woerden - De stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied is volgens de Woerdense VVD doordrongen van wensdenken. De ambities omtrent de verdichtingsopgave zijn volgens het...

Illegale prostitutie aangepakt in Woerden

Woerden - Nadat er sprake bleek van illegale prostitutie, heeft de gemeente Woerden een last onder dwangsom opgelegd aan de huurder van een woning...

Op Stap in de Streek: keuze uit 18 wandelroutes in de Krimpenerwaard

Wat is er leuker dan samen met je gezin, vrienden, kennissen en club- of klasgenoten wandelend de Krimpenerwaard te verkennen?! Met het evenement ‘Op...

Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei

Woerden - Samen met inwoners en ondernemers heeft gemeente Woerden nieuwe parkeertarieven en een nieuw parkeerbeleid voor de stad ontwikkeld. De plannen en maatregelen...

Gemeente Montfoort gaat 430 woningen bouwen tot 2030

De achterstand in woningbouw in gemeente Montfoort gaat binnen tien jaar ingelopen worden. De gemeente heeft op basis van onderzoek naar de woningbehoefte bepaald...

De duikerbrug krijgt vorm, werkzaamheden Oostdam op schema in Woerden

Woerden - De werkzaamheden aan de duikerbrug verlopen voorspoedig. De noordzijde van de duikerbrug krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn de wanden geplaatst en...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Nieuwe fractieassistenten bij Progressief Woerden

Woerden - Progressief Woerden (GL/PVDA) heeft Marjolein Doorewaard en Lilian Biber voorgedragen als nieuwe fractieassistenten. Marjolein Doorewaard werd in maart beëdigd en Lilian Biber op 22...