omgevingsvisie, Woerden gaat ermee aan de slag

Woerden Hoe ziet Woerden eruit in 2030? Daarover gaat de omgevingsvisie waar gemeente Woerden samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt. Via digitale bijeenkomsten en een enquête kan iedereen binnenkort meepraten over actuele keuzes voor de eigen toekomstige leefomgeving. Belangrijke onderwerpen zijn wonen, bereikbaarheid en de verbinding tussen stad of dorp en platteland. Daarnaast worden al bestaande visies en eerder gemaakte afspraken in de omgevingsvisie samengevoegd en vastgelegd.

wat wordt de omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft hoe we de (ruimtelijke) leefomgeving zo kunnen inrichten, dat het goed leven, wonen, werken en ontspannen is in onze gemeente. Voor veel onderwerpen zijn er al bestaande visies, zoals de verkeersvisie en de woonvisie. Ook zijn er lopende trajecten, denk bijvoorbeeld aan de visie op het stationsgebied of het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Al deze visies en andere gemaakte afspraken komen straks in de omgevingsvisie bij elkaar, zodat er één samenhangend toekomstbeeld ontstaat. Daarnaast is er ruimte voor een aantal specifieke keuzes die nog gemaakt moeten worden. Deze zijn per gebied verschillend. Zo zijn in Kamerik, Zegveld en Harmelen mogelijke locaties voor woningbouw onderwerp van gesprek, ook in relatie tot de invulling van de dorpsranden. In Woerden is bereikbaarheid een belangrijk punt. Over deze en andere onderwerpen wil de gemeente graag met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek.

Balans

Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling): “Als gemeente staan we voor ingewikkelde vraagstukken die allemaal met elkaar samenhangen. Om er een paar te noemen: wonen, energie, mobiliteit, recreatie, landschap, milieu en een veilige en gezonde leefomgeving. Willen we hierin de juiste keuzes maken, dan is een toekomstvisie heel belangrijk. Hoe kunnen we onze ruimte zo inrichten, dat er een goede balans is tussen gebruiken en beschermen? De Omgevingswet die in 2022 wordt ingevoerd, vraagt van ons om deze afweging te maken. Daarbij gaan we geen afgeronde of nog lopende trajecten overdoen. Er blijven genoeg onderwerpen van gesprek over. Ik nodig iedereen uit om zijn of haar mening te laten horen.”

Hoe ziet het traject eruit?

De gemeente organiseert komende maanden diverse digitale bijeenkomsten, zowel voor Woerden, voor Harmelen als voor Kamerik, Zegveld en het buitengebied. Sommige bijeenkomsten zijn voor ondernemers en maatschappelijke organisaties, andere zijn voor alle inwoners. Verder komt er een enquête waaraan iedereen kan meedoen. Meer informatie over de enquête en de bijeenkomsten voor inwoners volgt binnenkort.

De planning is dat het college de ontwerp-Omgevingsvisie in september vaststelt, waarna deze ter inzage komt voor zienswijzen. Als deze zijn verwerkt, volgt besluitvorming door de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Scooters en bromfietsen veiliger stallen bij station Woerden

Woerden - Wie met de trein of de bus wil, kan voortaan zijn scooter of bromfiets veiliger parkeren. Aan beide kanten van station Woerden...

Meldpunt houtkachels geopend door WeDo in Woerden

Woerden - Wilma de Mooij, van WeDo te Woerden heeft een meldpunt geopend voor houtkachels. Zij zegt hierover: 'Het stookseizoen is begonnen, dat kan gezellig zijn...

Middelste Molen in Cabauw feestelijk in werking gesteld

Cabauw - Na een ingrijpende restauratie is de Middelste Molen in Cabauw (bij Lopik) feestelijk in werking gesteld. Vrijdag 8 oktober hebben wethouder Gerrit...

Gemeente Woerden hijst Progress Pride vlag meerdere dagen per jaar

Woerden - Vanaf 11 oktober 2021 wappert op meerdere dagen per jaar de Progress Pride vlag bij het gemeentehuis van Woerden. Het college van...

De Bibliotheek helpt bij coronabewijs

Wilnis - Heb je een coronabewijs nodig, bijvoorbeeld omdat je uit eten gaat in een restaurant of omdat je naar de film wilt? Op...

Tour d’Amour in Eetkamer Bredius

Tijdens de Woerdense Regenboogweek 2021 is er op woensdag 13 oktober in Eetkamer Bredius (Park Oudeland) een bijzondere voorstelling, de Tour d’Amour. Aanvang 14.00...

Bestemmingsplan Zaagmolenlaan 12 vastgesteld

Woerden - De Woerdense gemeenteraad heeft op 23 september het bestemmingsplan vastgesteld voor Zaagmolenlaan 12 in Nieuw-Middelland. Na De Houttuin (voormalig FNV-pand) is dit...

Bezoek Zaagmolenlaan Woerden mag niet parkeren door deelauto

Woerden - Eén deelauto moet 5 gewone auto’s vervangen, staat in het bestemmingsplan voor de Zaagmolenlaan in Woerden. Voor de 72 toekomstige appartementen op...