Zes Koninklijke Onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Lopik

Lopik – Tijdens de zogenaamde ‘Lintjesregen’ op donderdag 26 april 2018 reikt burgemeester de heer dr. L.J. de Graaf zes Koninklijke Onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit de Koning.

De zes Koninklijke Onderscheidingen betreffen allemaal Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
De ‘Lintjesregen’ vindt plaats in Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31 in
Benschop. Het officiële gedeelte begint om 11.30 uur. Lopik, 24 april 2018
De heer H.A.T. Aantjes uit Lopik
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer H.A.T. Aantjes, inkoper/verkoper bij herenmode Speksnijder Modehuizen
te Bergambacht, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
 1988 – 1997: Voorzitter en medeoprichter Jongerenkoor ‘El Shaddai’ te
Lopik. Tijdens concerten was hij spreekstalmeester.
 1990 – heden: Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Lopik.
Betrokkene is preekvoorziener en preeklezer, lid van de hoorcommissie en verzorger van de catechisatie. Ook was hij ouderling, jeugdouderling en medewerker kindernevendienst.
 2005 – 2010: Voorzitter van de Schooladviesraad (SR) van christelijke
basisschool De Nieuwe Wiel Lopik.
 2009 – 2011: Lid van het afdelingsbestuur van het CDA, afdeling Lopik.
De heer E.A. de Leeuw uit Polsbroek
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer E.A. de Leeuw, werkzaam als assemblagemonteur bij Terberg Benschop
B.V. (specialist van voertuigen), ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige
activiteiten:  1982 – heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging
SPV’81 te Polsbroek. Betrokkene fungeert als scheidsrechter en heeft een adviserende rol bij arbitrale zaken. Verder was hij lid van de jeugdcommissie en leider van een damesteam.
 1990 – heden: Bestuurslid en penningmeester van de Stichting Sportraad
Lopik. Periodiek overleg met de wethouder belast met sportzaken, bijwonen van (jubileum)recepties en kampioenswedstrijden van sportverenigingen en het mede-
organiseren van en optreden als jurylid en juryvoorzitter voor het jaarlijkse sportgala behoren tot de taken van betrokkene. Ook fungeerde hij vele jaren als voorzitter van
de Commissie Buitensport.
 1999 – 2017: Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Benschop.
Betrokkene heeft als diaken, penningmeester, organisator van activiteiten, lid van de werkgroep missionaire-diaconale taken en lid van de Commissie van Beheer gefungeerd.
Mevrouw M. Müller-Meerveld te Benschop
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw M. Müller-Meerveld, werkzaam als officemanager bij Van Rossum Makelaars, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
 1996 – heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Volleybalvereniging
Bevoc in Benschop. Betrokkene fungeert als trainer/coach van twee teams. Daarnaast is zij lid van de websitecommissie en de jeugdcommissie en was zij lid van de technische commissie.
 1999 – heden: Voorzitter van de Oranjevereniging Benschop.
 2009 – heden: (Mede)oprichter en voorzitter van de Stichting Omnisport
Benschop. De stichting houdt zich bezig met de organisatie van een wekelijkse sport- en spelactiviteit voor kinderen met een beperking. Zij fungeert tevens als trainer.
 2015 – heden: Vrijwilliger bij de Vereniging Vakantie Ontspanning Benschop. Betrokkene zet zich in voor de organisatie van de atletiekweek.
Mevrouw Müller-Meerveld is sinds 2011 mantelzorger/ondersteuner van haar
ouders en is vrijwillig actie in het verzorgingstehuis waar haar moeder woonachtig
is. Daarnaast is zij medeorganisator van de Avondvierdaagse in Benschop.
De heer H. Stigter te Jaarsveld
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer H. Stigter, werkzaam bij de gemeente Lopik als voorman van de buitendienst, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
 1982 – 2016 Secretaris van de Protestants Chr. Begrafenisvereniging Lopik e.o.
 1986 – heden Lid van de vrijwillige brandweer van Lopik.
 1988 – heden Hoofdkoster van de Nederlands Hervormde Gemeente Jaarsveld.
 1988 – heden Bestuurslid van de Stichting Bazaar Jaarsveld. Betrokkene zet zich voor verschillende activiteiten gedurende het jaar in, zoals de jaarlijkse bazaar. Ook zet hij zich in voor de catering tijdens de bingoavonden. De Stichting Bazaar Jaarsveld haalt door middel van activiteiten geld op voor school, de kerk, het verenigingsgebouw en de
zangvereniging in Jaarsveld.
De heer E.J. Vos te Benschop
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer E.J. Vos, werkzaam als assemblagemedewerker bij Terberg Benschop,
ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
 1992 – heden Vrijwilliger bij de Buurtvereniging Vrede, Vrijheid en
Vreugde te Polsbroekerdam. Betrokkene is bij de organisatie van de jaarlijkse feestweek actief bij het opbouwen en afbreken van de tent, de muntverkoop en het opruimen. Betrokkene is ook actief bij het ophalen van de contributie.
 1997 – heden Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Benschop. Betrokkene is actief als leider en organiseert de jeugdtoernooien. Ook verzorgt hij de sponsoring, is hij lid van de onderhoudscommissie en draait hij bardiensten.
Twee jaar geleden heeft betrokkene vanuit de voetbalvereniging het initiatief genomen tot de Bereveldrit, een wielerwedstrijd. Dit is inmiddels een jaarlijks festijn dat betrokkene eigenstandig organiseert. Het deelnemersveld bestaat uit zowel de Nederlandse top op plaatselijke amateurs.
 2001 – heden Vrijwilliger bij evenementen voor de Wieler Tour Club Woerden. Betrokkene verzorgt bij de wedstrijden het opbouwen en opruimen van het parcours.
 2011 – heden Vrijwilliger bij de Stichting De Watertorentrek. Betrokkene verricht bij deze jaarlijkse trekkerwedstrijd hand- en spandiensten.
 2011 – heden Vrijwilliger bij Abrona Benschop (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Betrokkene is verantwoordelijk voor de driewekelijkse fietsavonden voor de bewoners. Hij controleert en repareert de fietsen en tandems, zorgt voor voldoende vrijwilligers en verzorgt de catering.
Mevrouw H. Wiegeraad-Molenaar te Benschop
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw H. Wiegeraad-Molenaar is eigenaar van Bloembinderij De Hooibergh in
Benschop. In die hoedanigheid begeleidt zij stagiaires van het Wellant College in
Montfoort. Daarnaast ontplooide zij de volgende activiteiten:
 1995 – 2005 Oprichter en bestuurslid van de Speeltuinvereniging Benschop. Betrokkene zorgde dagelijks voor een speeltuin in haar buurt (opruimen, zandbak afdekken etc.) en pleegde overleg met de gemeente.
 1996 – 2016 Vrijwilliger bij en vicevoorzitter van de Stichting Oranje Benschop. Betrokkene deed onder meer aan sponsorwerving, verkocht lootjes en organiseerde
activiteiten zoals een gondelvaart, de Zeskamp en de Highland Games.
 1999 – 2007 Vrijwilliger bij en lid van de Ouderraad van de Eben Haëzerschool in Benschop. Betrokkene fungeerde onder meer als klassenmoeder en regelde/coördineerde in die hoedanigheid de hulpouders, fungeerde als voorlees- en luizenmoeder, verrichtte schoonmaakwerkzaamheden en was actief bij alle activiteiten/evenementen van de school.
 2011 – 2016 Pleegouder voor De Rading (Jeugd- en Opvoedhulp) te Utrecht. Betrokkene nam twee jonge kinderen in huis en heeft ze verzorgd tot de jongste de leeftijd van twaalf
bereikte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Illegale prostitutie aangepakt in Woerden

Woerden - Nadat er sprake bleek van illegale prostitutie, heeft de gemeente Woerden een last onder dwangsom opgelegd aan de huurder van een woning...

Op Stap in de Streek: keuze uit 18 wandelroutes in de Krimpenerwaard

Wat is er leuker dan samen met je gezin, vrienden, kennissen en club- of klasgenoten wandelend de Krimpenerwaard te verkennen?! Met het evenement ‘Op...

Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei

Woerden - Samen met inwoners en ondernemers heeft gemeente Woerden nieuwe parkeertarieven en een nieuw parkeerbeleid voor de stad ontwikkeld. De plannen en maatregelen...

Gemeente Montfoort gaat 430 woningen bouwen tot 2030

De achterstand in woningbouw in gemeente Montfoort gaat binnen tien jaar ingelopen worden. De gemeente heeft op basis van onderzoek naar de woningbehoefte bepaald...

De duikerbrug krijgt vorm, werkzaamheden Oostdam op schema in Woerden

Woerden - De werkzaamheden aan de duikerbrug verlopen voorspoedig. De noordzijde van de duikerbrug krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn de wanden geplaatst en...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Nieuwe fractieassistenten bij Progressief Woerden

Woerden - Progressief Woerden (GL/PVDA) heeft Marjolein Doorewaard en Lilian Biber voorgedragen als nieuwe fractieassistenten. Marjolein Doorewaard werd in maart beëdigd en Lilian Biber op 22...

Aan de slag in Woerden met lokale energieprojecten door nieuwe subsidie

Woerden - Gemeente Woerden start vandaag met een subsidie voor lokale energie-initiatieven. Met deze subsidie kan een organisatie een lokaal energieproject opzetten. Zij kunnen...