Hoofdplaatseweg bij Biervliet ingericht als 30km-zone

Terneuzen – Waterschap Scheldestromen gaat dit jaar het deel van de Hoofdplaatseweg tussen Driewegen en Biervliet, dat binnen de bebouwde kom ligt, herinrichten zodat snelheden omlaag gaan en de verkeersveiligheid verbetert. Daarna draagt het waterschap het weggedeelte  over aan de gemeente Terneuzen.

Waterschap onderhoudspartij in Biervliet

Dat het beheer en onderhoud van dit weggedeelte binnen de bebouwde kom van Biervliet bij het waterschap ligt, is bijzonder, want het waterschap beheert alleen wegen buiten de bebouwde kom. Daarom hebben de gemeente en het waterschap besloten om dit deel over te dragen. Nadat de weg verkeersveiliger ingericht.

Inspraak

De gemeente Terneuzen wil de weg als een 30km-zone inrichten zodat die overeenkomt met andere wegen binnen de bebouwde kom. Omdat de gemeente beheerder wordt, wil zij de plannen voor de herinrichting graag bespreken met omwonenden. Dit gebeurt in mei. De gemeente nodigt bewoners van Biervliet hiervoor uit. Eventuele aanpassingen kunnen worden meegenomen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Rijksbijdrage

Het waterschap ontvangt een rijksbijdrage voor dit verkeersveiligheidsproject. De uitvoeringskosten van dit project worden hiermee voor 50% gefinancierd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Controle recreatiepark Marina Beach op woonsituaties en veiligheid

Terneuzen - De gemeente Terneuzen bezocht gisterenavond opnieuw recreatiepark Marina Beach in Hoek, samen met de politie en Veiligheidsregio Zeeland. Op deze manier worden...

Middelburg ruimte voor nieuwe sportieve samenwerkingen

Middelburg - Na een succesvol jaar met mooie samenwerkingen en fijne beweegmomenten is er weer nieuw budget beschikbaar vanuit het lokaal Sportakkoord. Er is...

Petra van Wingerden tijdelijk waarnemend burgemeester in Reimerswaal

Reimerswaal - Petra van Wingerden-Boers (1954) is door de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, ...

Nieuwe ronde initiatieven ‘Samen voor een gezond(er) Middelburg’!

Middelburg - Iedereen met een goed idee om Middelburg en Middelburgers gezonder te maken kan nu budget aanvragen. Het Lokaal Preventie Akkoord heeft 30.000...

College wijst Geersesweg aan als nieuwe locatie skatebaan

Middelburg - Het college heeft een ontwerpbesluit genomen waarin de locatie Geersesweg, direct naast het mountainbikeparcours en tussen het snipper-voetpad en tegen het talud van...

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...