20.7 C
De Bilt

Opkoopregeling veehouderijen Zeeland: aanmelden mogelijk tot eind februari

Veehouderijen met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, kunnen zich tot en met 28 februari 2021 melden bij de Provincie Zeeland. Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid.

Wie komt in aanmerking?

In de regeling heeft het Rijk diverse voorwaarden opgenomen waaraan een veehouderij moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Eén van deze criteria is dat het bedrijf een stikstofemissie heeft die leidt tot een stikstofdepositie van meer dan 2 mol gemiddeld per hectare per jaar op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Alleen bedrijven die dicht bij zulke gebieden liggen, voldoen hieraan. Een check hiervoor kan gedaan worden via de aankoopcalculator in Aerius. Geïnteresseerden die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich aanmelden via stikstof@zeeland.nl

Hoe gaat het verder?

In maart van dit jaar moeten provincies die veehouderijen willen opkopen de aanvraag indienen bij het Rijk. Op dit moment bereiden we dat voor. Om te bepalen met welke bedrijven de provincie mogelijk in zee gaat, kijkt de Provincie niet alleen naar de mate van stikstofreductie, maar ook naar de oppervlakte cultuurgrond die wordt aangeboden en naar mogelijkheden om andere doelen te realiseren. Als die grond in te zetten is voor de gebiedsgerichte aanpak in Zeeland, is dat van meerwaarde.

Deze ronde maximaal twee bedrijven

Zeeland verwacht in deze ronde maximaal twee veehouderijen te kunnen aankopen. Hierbij wordt een aanbod gedaan tot aankoop voor de marktwaarde. Na de eerste tranche wordt de regeling geëvalueerd. Er is op dit moment echter nog niet besloten of er in onze provincie ook een tweede of derde tranche komt.

Schuifpuzzel veehouderijen

Gedeputeerde Anita Pijpelink legt uit dat de aankoop van piekbelasters prima past bij de Zeeuwse aanpak stikstof: “Alle sectoren moeten aan de slag, om ervoor te zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in kwetsbare natuur. Samen met partners in de regio zoeken we naar mogelijkheden om de natuur te versterken, de leefbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen en economische ruimte te creëren. Het is een hele puzzel, die we samen moeten oplossen”.

Gebiedsaanpak

Om een gebiedsaanpak tot een succes te maken is grondverwerving cruciaal. Deze regeling van LNV helpt daarbij. In Zeeland is het aantal veehouderijen in de directe nabijheid van stikstofgevoelige N2000 gebieden beperkt, maar een veehouderij die op grotere afstand ligt, kan ook invloed hebben. “Het opkopen van zo’n veehouderij kan het eerste stukje van de schuifpuzzel zijn dat de beweging in dat gebied op gang brengt.” 

Andere regelingen voor agrariërs

De gerichte opkoop is één van de regelingen die het kabinet aankondigde in het kader van de stikstofaanpak. In 2021 komt er een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar: de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit is een subsidieregeling waarvoor melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich later dit jaar kunnen aanmelden, ook als ze geen piekbelaster zijn.

Ruimte beschikbaar?

Daarnaast zijn er regelingen voor ondernemers, en dus ook agrariërs die (tijdelijk) extra stikstofruimte over hebben. Mogelijk kunt u in dit geval de stikstofruimte die (tijdelijk) vrijkomt door middel van verleasen overdragen aan een andere ondernemer die juist ruimte nodig heeft. Dat mag voor een periode van maximaal twee jaar. Als er permanent ruimte over is, dan bestaat de mogelijkheid tot extern salderen, waardoor ruimte wordt afgestaan aan een ondernemer die stikstofruimte tekort komt om zijn initiatief mogelijk te maken.

Stikstofruimte

Andersom kunnen er juist ondernemers zijn die extra stikstofruimte nodig hebben voor een beoogde wijziging van hun bedrijf. Ook zij kunnen contact opnemen met de Provincie Zeeland. Daarbij wordt altijd eerst gekeken of zij een beroep kunnen doen op intern salderen. Binnen de toegestane bedrijfsvoering kan de stikstofruimte mogelijk anders worden verdeeld. Wanneer blijkt dat dit niet kan, is het wellicht mogelijk om door middel van extern salderen extra stikstofruimte te krijgen. Inmiddels hebben zich al verschillende ondernemers met zowel ‘stikstofaanbod als stikstofvraag’ zich bij ons gemeld. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met het Stikstofloket.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio