15.6 C
De Bilt

Presentatie Rekenkameronderzoek naar inwoners- en overheidsparticipatie gemeente Schouwen-Duiveland

Maandagavond 12 december 2022 presenteert de Rekenkamer Schouwen-Duiveland het onderzoeksrapport naar inwoners- en overheidsparticipatie (met speciale aandacht voor de rol van de gemeenteraad). De bevindingen met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek worden dan toegelicht.

Het thema participatie leeft op Schouwen-Duiveland

Aanleiding voor het onderzoek waren de gesprekken die de Rekenkamer voerde met verschillende gemeenteraadsfracties uit de vorige raadsperiode. Daaruit kwam naar voren dat het thema participatie leeft op Schouwen-Duiveland. Raadsleden vertelden behoefte te hebben aan overzicht en inzicht in de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij beleid en uitvoering en aansluit bij initiatieven uit de samenleving.

Samenspel

Het vertrekpunt van het onderzoek was om te leren van het verleden en voort te bouwen op wat goed loopt en werkt. Met als doel om de huidige raad een gedeelde kennisbasiste bieden en handvatten aan te reiken voor het toekomstige samenspel met inwoners. De gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie en inwoners zijn allen nadrukkelijk betrokken in het onderzoeksproces.

Onder andere door met elkaar de praktijk te reconstrueren van vooraf vier geselecteerde participatiecasussen. Tijdens de bijeenkomst SAMENloop op 20 juni 2022 lieten alle spelers hun licht schijnen over participatie op Schouwen-Duiveland. Met speciale aandacht voor de rol van de gemeenteraad.

Rekenkamer Schouwen-Duiveland

De Rekenkamer biedt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland handvatten om zijn kaderstellende en controlerende taak beter te kunnen uitoefenen. Daarnaast wil de rekenkamer de inwoners van Schouwen-Duiveland informeren over de uitkomsten van het gemeentelijk beleid. Tenslotte biedt de Rekenkamer het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie handvatten om beleid en uitvoering te verbeteren. De Rekenkamer bestaat uit drie externe en onafhankelijke leden en kan daardoor objectief en onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

Presentatie

U bent van harte welkom om de presentatie van het onderzoeksrapport bij te wonen op 12 december 2022 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U kunt de presentatie ook online volgen via https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/live. Het is dan niet mogelijk om vragen te stellen. Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel interesse in het rapport? Het rapport staat 13 december 2022 ook op www.schouwen-duiveland.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio