5 nieuwe gemeentelijke monumenten verwelkomt in Oldebroek

Oldebroek – Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek heeft 5 objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om drie sluizen en twee schotbalkloodsen in de polder Oosterwolde. Deze objecten vertellen een verhaal over de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterhuishouding in de polder Oosterwolde.

Sluizen als monument

Met de aanwijzing van de sluizen als gemeentelijk monument willen wij de cultuurhistorische waarden van de sluizen bewaren voor de toekomst. De Eektermerksluis, Bolsmerksluis en Lummerksluis maken deel uit van een groter stelsel waterwerken dat is aangelegd om het achtergelegen laagland bescherming te bieden tegen hoge waterstanden van de voormalige Zuiderzee.

Lummerkersluis Foto gemeente Oldebroek - Regio Online
Lummerkersluis – Foto: gemeente Oldebroek

Hoge beschermde status

Frans ter Maten, heemraad waterschap Vallei en Veluwe: “De bovengenoemde sluizen hebben een hoge beschermde status binnen het waterschap. Deze sluizen werden vroeger gebruikt om de polder droog te houden. De namen van de sluizen brengen de markegenootschappen, de vroegere grondbeheerders, in herinnering. Het in goede staat houden van cultuurhistorische waardevolle elementen biedt ons de gelegenheid om ons unieke ‘waterverhaal’ naar buiten te brengen. Wij zijn blij met het aanwijzen van de sluizen als gemeentelijk monument. Hiermee krijgen ze nog een extra beschermde status.”

Schotbalkloodsen

Naast de sluizen zijn ook twee schotbalkloodsen aangewezen als gemeentelijk monument. De schotbalkloodsen werden van oorsprong gebruikt om de schotbalken voor de naastliggende sluis op te kunnen slaan op de momenten dat ze niet nodig waren. Momenteel wordt een van de schotbalkloodsen door het waterschap gebruikt voor opslag en de andere door een particulier als zomerverblijf.

Informatieborden

In de nabije toekomst zullen bij de vijf nieuwe gemeentelijke monumenten informatieborden komen te staan waar voorbijgangers uitgebreider kunnen lezen over de bijzondere historie van deze sluizen en schootbalkloodsen. “Met de aanwijzing van de vijf gemeentelijke monumenten blijven de kenmerkende elementen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterhuishouding in de gemeente en regio beter bewaard. Middels te plaatsen info wordt het verhaal wat er achter zit levendig en geeft een extra impuls om dit in stand te houden,” vertelt wethouder Ben Engberts.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

DwarsdoorSalland het nieuwe wandelplatform van een mooie streek

DwarsdoorSalland is een nieuw wandelplatform. Op de site staan acht wandelingen gepubliceerd, maar de makers achter de site geven aan dat dat nog maar...

Opening schoolbibliotheek CBS Shalom 

Vriezenveen - ‘De Bibliotheek op School’ op beide locaties van CBS Shalom in Vriezenveen, is in de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Onder aanvoering van...

Nomineer nu jouw Goudhaentje!

Raalte - Het is weer mogelijk om een initiatief of project te nomineren voor een Goudhaentje. Iedere inwoner kan een initiatief of project aandragen...

Groen Klimaatplein GroenRijk Raalte officieel geopend

Raalte - Inspiratie opdoen voor een groenere tuin? Dat kan vanaf vandaag op het Klimaatpleinbij GroenRijk Raalte. Met tips, voorbeelden en leuke acties kan...

Woonplan gemeenteraad geeft college richting

Hattem - Het valt niet mee om een passende woning te vinden in Hattem, zo luidt de klacht van velen. De Hattemse gemeenteraad inventariseerde...

Ab Goutbeek krijgt Penning van Verdienste uitgereikt aan

Dalfsen - Bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen en (amateur) archeoloog en cultuurhistoricus Ab Goutbeek ontving op maandag 4 oktober de Penning van Verdienste...

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijdag 1 oktober...

VG Sport organiseert eerste sportfestival in Victorium Zwolle

Zwolle - Op zondag 7 november 2021 organiseert VG Sport - Stichting Verstandelijk Gehandicapten Sport - het eerste sportfestival voor alle verstandelijk gehandicapten uit...