Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum

Olst-Wijhe – Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in Olst komt. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk om een aanvulling te doen op de Structuurvisie. Een zogeheten addendum. In dit addendum beschrijven we wat de ruimtelijke effecten zijn van het kindcentrum op de dorpsrandzone en hoe we hiermee willen omgaan. De ambitie is om het kindcentrum landschappelijk mooi in te passen, in samenhang met Aberson en de verkeersstructuur. We leggen het addendum ter inzage van 6 januari tot en met 3 februari.

Impact op ruimte en verkeer

Niet iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling vraagt natuurlijk om een aanvulling op de Structuurvisie. We vinden het nu wel belangrijk om te doen, omdat de locatie aan de rand van het dorp ligt en daarmee vraagt om een zorgvuldige inpassing in het gebied. Daarbij wordt in de buurt ook het Abersonterrein herontwikkeld en wordt er een nieuwe fietstunnel aangelegd. Deze ontwikkelingen hebben impact op de ruimte en het verkeer. Kortom: het beïnvloedt de structuur en het gebruik van het huidige gebied. Reden voor ons om een addendum toe te voegen aan de bestaande Structuurvisie.

Addendum kindcentrum ter inzage

Het addendum op de Structuurvisie leggen we vier weken ter inzage om u de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de aanvullingen op de structuurvisie en als u dat wilt een reactie hierop te geven. Het addendum is niet bedoeld om de locatiekeuze voor Averbergen Noord te herzien. Dit inspraakproces is afgerond voordat de raad op 30 juni haar besluit hierover nam. Wel is er nog mogelijkheid tot het indienden van bezwaar en beroep tijdens de bestemmingsplanprocedure, die we in de lente van 2021 willen gaan opstarten.

Addendum bekijken

U kunt het addendum op de Structuurvisie en de bijbehorende stukken bekijken bij ons in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U moet hiervoor een afspraak maken bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0570. U kunt de stukken ook online bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. Dit kan van 6 januari tot en met 3 februari 2021.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Sport en cultuur bereikbaar voor iedereen, ook voor volwassenen

Oldebroek - Gemeente Oldebroek heeft zich aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het fonds maakt meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten mogelijk voor inwoners...

Restauratie molen De Valk in Zalk in volle gang

Zalk - De restauratie van molen De Valk in Zalk is in volle gang. Het hekwerk van de wieken, waaraan de zeilen worden bevestigd,...

Politie Zwolle stuurt 750 coke-afnemers een sms

Zwolle - Vandaag, 14 januari, ontvangen ruim 750 afnemers van cocaïne een sms-bericht van de politie. De telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in...

IJsselkaravaan verzamelt ‘ansichten’

Olst-Wijhe - De IJsselkaravaan is een project waarin Stichting Eetbaar Olst-Wijhe iedereen uitnodigt om van zo’n plek een ‘ansicht’ te maken, en daarbij te...

Digitale glossy met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel van...

Zwolle steekt zichzelf in het nieuw in 2021

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft grootse plannen in 2021. Er zal veel worden (af)gebouwd in het centrum en de spoorzone, maar ook daarbuiten....

Sam&: één digitaal loket voor jeugdfondsen en vergoedingen

Kampen - Vandaag lanceerde wethouder Irma van der Sloot een digitaal loket, samen met het bestuur van Sam& (spreek uit: samen) het platform Sam&...

Hattemse WSW’ers welkom bij gemeente Hattem

Hattem - De gemeente Hattem neemt vanaf januari 2021 het werkgeverschap over van alle in Hattem wonende WSW medewerkers, die nu via de sociale...