Coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ rond, nieuw college bekend

Hellendoorn – Dinsdagavond 22 mei hebben vier partijen, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66, definitief coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ bereikt. Het geeft weer waar de vier partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen in de gemeente Hellendoorn en andere betrokkenen.

‘Duurzaam Durven Doen’, dat is het motto van het coalitieakkoord. Dat motto straalt
een ambitie uit van hard werken aan een duurzame samenleving waarbij we de
vernieuwing niet uit de weg gaan. Dat gaat verder dan schone energie opwekken of
energieverbruik terugdringen. Duurzaam gaat ook over hoe wij samen met de hele
gemeente Hellendoorn aan kwaliteit en continuïteit willen werken op diverse thema’s
binnen sociaal domein, economie en leefomgeving. Het is een coalitieakkoord op
hoofdlijnen.

De coalitie heeft voor veertien thema’s op hoofdlijnen kaders uitgewerkt:
Duurzame leefomgeving, Woningbouw, Economie, Verkeer en verkeersveiligheid,
Agrarische sector, Omgevingswet, Onderwijs, Sport en Cultuur, Werk en inkomen,
Zorg, Regionale samenwerking, Bestuurlijke vernieuwing en Financieel kader.
Verder is veel opengelaten, zodat samenwerking ook écht samenwerking is en er
ruimte is om raadsbreed aan de slag te gaan, samen met de samenleving en er ook
ruimte is voor ontwikkelingen in de komende jaren. Veel bestaand beleid zal worden
voortgezet. Dat waar de gemeente Hellendoorn al goed bezig was, wordt vervolgd.

Extra raadsvergadering op 11 juni

Op maandagavond 11 juni om 19.30 uur was er een extra gemeenteraadsvergadering
gepland. In die vergadering hebben de coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Duurzaam
Durven Doen’ aangeboden aan de gemeenteraad. In die vergadering vondt ook de
benoeming van de wethouders van het nieuwe college plaats.

Samenstelling college

Het nieuwe college zal bestaan uit vier wethouders en de burgemeester, Anneke
Raven, als voorzitter. De wethouder namens het CDA vervult 1 fte, de drie andere
wethouders namens GroenLinks, ChristenUnie en D66 vervullen ieder 0,9 fte.
Daarmee komt de totale formatie op 3,7 fte. De formatie blijft daarmee vrijwel gelijk
aan de huidige 3,6 fte.

Geheel passend bij ‘Duurzaam Durven Doen’ draagt de coalitie wethouders voor
waarbij de kern van de portefeuille is aangegeven. Het gaat om een voorlopige
verdeling, de definitieve invulling laat de coalitie over aan het nieuwe college.

De coalitie draagt de vier volgende wethouders voor:

Jelle Beintema (59), namens het CDA. Hij is geen onbekende in de gemeentelijke
politiek. In de twee afgelopen bestuursperiodes was Jelle al wethouder. Zijn
portefeuille zal onder meer bestaan uit Financiën, WMO, huishoudelijke hulp,
ouderenbeleid, volksgezondheid, agrarische zaken, lid bestuurscommissie Agenda
voor Twente, vervoer bovenregionaal en de projecten (afronding) N35 en
asbestsanering.

Dennis op den Dries (34), namens GroenLinks. Hij krijgt onder meer de portefeuille
Klimaat, energie en duurzaamheid, Waterbeheer, Natuur en landschap, Beheer en
onderhoud openbare ruimte, Sport, Lokaal verkeer en vervoer, verkeersveiligheid.
In de afgelopen bestuursperiode was Dennis raadslid in de gemeente Hellendoorn.
Daarnaast werkt hij bij InteraktContour als Kwartiermaker Maatschappelijke
Ondersteuning.

Anja van den Dolder (57), namens de ChristenUnie. In de afgelopen collegeperiode
was Anja ook al wethouder, toen namens vier partijen. Zij krijgt in haar portefeuille Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Onderwijs en Volwasseneneducatie, Kunst Cultuur en Erfgoed.

Margreet Overmeen (44), namens D66. Haar portefeuille zal onder meer bestaan uit
Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Participatie, werk en inkomen, Sociale
voorzieningen en het project Centrumontwikkeling Nijverdal. Margreet, woonachtig in
Wierden, is momenteel fractievoorzitter Provinciale Staten Overijssel namens D66.
Daarnaast is zij directeur-eigenaar van MOB Onderwijs Advies dat zich richt op
onderwijskundige en kwaliteitszorggerichte advisering aan en begeleiding van
management en besturen in met name het hoger onderwijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Woningen Poeleweg IJhorst vertraagd door beroep tegen bestemmingsplan

Staphorst - Aan de Poeleweg in Staphorst worden maximaal 39 nieuwe woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen. Om de nieuwbouw mogelijk te maken heeft de...

Gemeente Zwartewaterland wil meer jongeren als inwoners behouden

Zwartewaterland - Jongeren die de afgelopen jaren naar elders verhuisden vinden Zwartewaterland een prettige en veilige woonomgeving, zo blijkt uit een enquête over de...

Omgaan met landbouwverkeer belangrijke les voor schoolgaande jeugd

Oldebroek - Kinderen op het platteland delen de weg met landbouwverkeer. De wegen zijn er niet zo breed en de voertuigen zijn groot. Om...

Zaal ‘bestuur en recht’ van Stedelijk Museum Kampen vernoemd naar Bort Koelewijn

Kampen - De wethouders van het college van b en w hebben als afscheidscadeau de themazaal 'bestuur en recht' van Stedelijk Museum Kampen laten...

Webinar over wonen in een geïsoleerd en energiezuinig huis?

Zwartewaterland - Op 20 september of 7 oktober kunt u als huiseigenaar gratis deelnemen aan een webinar Energieneutraal Verbouwen. Heeft u verbouwplannen of wilt...

Reizen met het openbaar vervoer? Kom naar een inloopspreekuur!

Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren op locatie binnen de...

Aanleg fietspad langs N331: een lang gekoesterde wens gaat in vervulling

Zwartsluis/Hasselt - Langs de N331 tussen Hasselt en Zwartsluis wordt een betonnen fietspad aangelegd. Het bestaande asfaltpad was verouderd en leverde gevaarlijke situaties op...

Woningbouwplannen op locatie Tellegen in Wijhe

Wijhe - Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is...