11.5 C
De Bilt
zondag, 25 september 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ rond, nieuw college bekend

Hellendoorn – Dinsdagavond 22 mei hebben vier partijen, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66, definitief coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ bereikt. Het geeft weer waar de vier partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen in de gemeente Hellendoorn en andere betrokkenen.

‘Duurzaam Durven Doen’, dat is het motto van het coalitieakkoord. Dat motto straalt
een ambitie uit van hard werken aan een duurzame samenleving waarbij we de
vernieuwing niet uit de weg gaan. Dat gaat verder dan schone energie opwekken of
energieverbruik terugdringen. Duurzaam gaat ook over hoe wij samen met de hele
gemeente Hellendoorn aan kwaliteit en continuïteit willen werken op diverse thema’s
binnen sociaal domein, economie en leefomgeving. Het is een coalitieakkoord op
hoofdlijnen.

De coalitie heeft voor veertien thema’s op hoofdlijnen kaders uitgewerkt:
Duurzame leefomgeving, Woningbouw, Economie, Verkeer en verkeersveiligheid,
Agrarische sector, Omgevingswet, Onderwijs, Sport en Cultuur, Werk en inkomen,
Zorg, Regionale samenwerking, Bestuurlijke vernieuwing en Financieel kader.
Verder is veel opengelaten, zodat samenwerking ook écht samenwerking is en er
ruimte is om raadsbreed aan de slag te gaan, samen met de samenleving en er ook
ruimte is voor ontwikkelingen in de komende jaren. Veel bestaand beleid zal worden
voortgezet. Dat waar de gemeente Hellendoorn al goed bezig was, wordt vervolgd.

Extra raadsvergadering op 11 juni

Op maandagavond 11 juni om 19.30 uur was er een extra gemeenteraadsvergadering
gepland. In die vergadering hebben de coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Duurzaam
Durven Doen’ aangeboden aan de gemeenteraad. In die vergadering vondt ook de
benoeming van de wethouders van het nieuwe college plaats.

Samenstelling college

Het nieuwe college zal bestaan uit vier wethouders en de burgemeester, Anneke
Raven, als voorzitter. De wethouder namens het CDA vervult 1 fte, de drie andere
wethouders namens GroenLinks, ChristenUnie en D66 vervullen ieder 0,9 fte.
Daarmee komt de totale formatie op 3,7 fte. De formatie blijft daarmee vrijwel gelijk
aan de huidige 3,6 fte.

Geheel passend bij ‘Duurzaam Durven Doen’ draagt de coalitie wethouders voor
waarbij de kern van de portefeuille is aangegeven. Het gaat om een voorlopige
verdeling, de definitieve invulling laat de coalitie over aan het nieuwe college.

De coalitie draagt de vier volgende wethouders voor:

Jelle Beintema (59), namens het CDA. Hij is geen onbekende in de gemeentelijke
politiek. In de twee afgelopen bestuursperiodes was Jelle al wethouder. Zijn
portefeuille zal onder meer bestaan uit Financiën, WMO, huishoudelijke hulp,
ouderenbeleid, volksgezondheid, agrarische zaken, lid bestuurscommissie Agenda
voor Twente, vervoer bovenregionaal en de projecten (afronding) N35 en
asbestsanering.

Dennis op den Dries (34), namens GroenLinks. Hij krijgt onder meer de portefeuille
Klimaat, energie en duurzaamheid, Waterbeheer, Natuur en landschap, Beheer en
onderhoud openbare ruimte, Sport, Lokaal verkeer en vervoer, verkeersveiligheid.
In de afgelopen bestuursperiode was Dennis raadslid in de gemeente Hellendoorn.
Daarnaast werkt hij bij InteraktContour als Kwartiermaker Maatschappelijke
Ondersteuning.

Anja van den Dolder (57), namens de ChristenUnie. In de afgelopen collegeperiode
was Anja ook al wethouder, toen namens vier partijen. Zij krijgt in haar portefeuille Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Onderwijs en Volwasseneneducatie, Kunst Cultuur en Erfgoed.

Margreet Overmeen (44), namens D66. Haar portefeuille zal onder meer bestaan uit
Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Participatie, werk en inkomen, Sociale
voorzieningen en het project Centrumontwikkeling Nijverdal. Margreet, woonachtig in
Wierden, is momenteel fractievoorzitter Provinciale Staten Overijssel namens D66.
Daarnaast is zij directeur-eigenaar van MOB Onderwijs Advies dat zich richt op
onderwijskundige en kwaliteitszorggerichte advisering aan en begeleiding van
management en besturen in met name het hoger onderwijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio