Coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ rond, nieuw college bekend

Hellendoorn – Dinsdagavond 22 mei hebben vier partijen, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66, definitief coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ bereikt. Het geeft weer waar de vier partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen in de gemeente Hellendoorn en andere betrokkenen.

‘Duurzaam Durven Doen’, dat is het motto van het coalitieakkoord. Dat motto straalt
een ambitie uit van hard werken aan een duurzame samenleving waarbij we de
vernieuwing niet uit de weg gaan. Dat gaat verder dan schone energie opwekken of
energieverbruik terugdringen. Duurzaam gaat ook over hoe wij samen met de hele
gemeente Hellendoorn aan kwaliteit en continuïteit willen werken op diverse thema’s
binnen sociaal domein, economie en leefomgeving. Het is een coalitieakkoord op
hoofdlijnen.

De coalitie heeft voor veertien thema’s op hoofdlijnen kaders uitgewerkt:
Duurzame leefomgeving, Woningbouw, Economie, Verkeer en verkeersveiligheid,
Agrarische sector, Omgevingswet, Onderwijs, Sport en Cultuur, Werk en inkomen,
Zorg, Regionale samenwerking, Bestuurlijke vernieuwing en Financieel kader.
Verder is veel opengelaten, zodat samenwerking ook écht samenwerking is en er
ruimte is om raadsbreed aan de slag te gaan, samen met de samenleving en er ook
ruimte is voor ontwikkelingen in de komende jaren. Veel bestaand beleid zal worden
voortgezet. Dat waar de gemeente Hellendoorn al goed bezig was, wordt vervolgd.

Extra raadsvergadering op 11 juni

Op maandagavond 11 juni om 19.30 uur was er een extra gemeenteraadsvergadering
gepland. In die vergadering hebben de coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Duurzaam
Durven Doen’ aangeboden aan de gemeenteraad. In die vergadering vondt ook de
benoeming van de wethouders van het nieuwe college plaats.

Samenstelling college

Het nieuwe college zal bestaan uit vier wethouders en de burgemeester, Anneke
Raven, als voorzitter. De wethouder namens het CDA vervult 1 fte, de drie andere
wethouders namens GroenLinks, ChristenUnie en D66 vervullen ieder 0,9 fte.
Daarmee komt de totale formatie op 3,7 fte. De formatie blijft daarmee vrijwel gelijk
aan de huidige 3,6 fte.

Geheel passend bij ‘Duurzaam Durven Doen’ draagt de coalitie wethouders voor
waarbij de kern van de portefeuille is aangegeven. Het gaat om een voorlopige
verdeling, de definitieve invulling laat de coalitie over aan het nieuwe college.

De coalitie draagt de vier volgende wethouders voor:

Jelle Beintema (59), namens het CDA. Hij is geen onbekende in de gemeentelijke
politiek. In de twee afgelopen bestuursperiodes was Jelle al wethouder. Zijn
portefeuille zal onder meer bestaan uit Financiën, WMO, huishoudelijke hulp,
ouderenbeleid, volksgezondheid, agrarische zaken, lid bestuurscommissie Agenda
voor Twente, vervoer bovenregionaal en de projecten (afronding) N35 en
asbestsanering.

Dennis op den Dries (34), namens GroenLinks. Hij krijgt onder meer de portefeuille
Klimaat, energie en duurzaamheid, Waterbeheer, Natuur en landschap, Beheer en
onderhoud openbare ruimte, Sport, Lokaal verkeer en vervoer, verkeersveiligheid.
In de afgelopen bestuursperiode was Dennis raadslid in de gemeente Hellendoorn.
Daarnaast werkt hij bij InteraktContour als Kwartiermaker Maatschappelijke
Ondersteuning.

Anja van den Dolder (57), namens de ChristenUnie. In de afgelopen collegeperiode
was Anja ook al wethouder, toen namens vier partijen. Zij krijgt in haar portefeuille Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Onderwijs en Volwasseneneducatie, Kunst Cultuur en Erfgoed.

Margreet Overmeen (44), namens D66. Haar portefeuille zal onder meer bestaan uit
Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Participatie, werk en inkomen, Sociale
voorzieningen en het project Centrumontwikkeling Nijverdal. Margreet, woonachtig in
Wierden, is momenteel fractievoorzitter Provinciale Staten Overijssel namens D66.
Daarnaast is zij directeur-eigenaar van MOB Onderwijs Advies dat zich richt op
onderwijskundige en kwaliteitszorggerichte advisering aan en begeleiding van
management en besturen in met name het hoger onderwijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Restauratie molen De Valk in Zalk in volle gang

Zalk - De restauratie van molen De Valk in Zalk is in volle gang. Het hekwerk van de wieken, waaraan de zeilen worden bevestigd,...

Politie Zwolle stuurt 750 coke-afnemers een sms

Zwolle - Vandaag, 14 januari, ontvangen ruim 750 afnemers van cocaïne een sms-bericht van de politie. De telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in...

IJsselkaravaan verzamelt ‘ansichten’

Olst-Wijhe - De IJsselkaravaan is een project waarin Stichting Eetbaar Olst-Wijhe iedereen uitnodigt om van zo’n plek een ‘ansicht’ te maken, en daarbij te...

Digitale glossy met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel van...

Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum

Olst-Wijhe - Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in...

Zwolle steekt zichzelf in het nieuw in 2021

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft grootse plannen in 2021. Er zal veel worden (af)gebouwd in het centrum en de spoorzone, maar ook daarbuiten....

Sam&: één digitaal loket voor jeugdfondsen en vergoedingen

Kampen - Vandaag lanceerde wethouder Irma van der Sloot een digitaal loket, samen met het bestuur van Sam& (spreek uit: samen) het platform Sam&...

Hattemse WSW’ers welkom bij gemeente Hattem

Hattem - De gemeente Hattem neemt vanaf januari 2021 het werkgeverschap over van alle in Hattem wonende WSW medewerkers, die nu via de sociale...