Een eerste beoordeling van woningbouwlocaties Heino

Heino – In Heino is ruimte voor woningbouw. Maar liefst 323 woningbouwlocaties zijn door inwoners van Heino aangedragen voor woningbouw. De kopgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van inwoners uit Heino heeft samen met de gemeente Raalte een eerste beoordeling van de locaties gemaakt.

Resultaten voor woningbouwlocaties

Deze resultaten wil de gemeente Raalte graag met de inwoners van Heino delen, maar zij horen ook graag hun reactie. Op woensdagavond 4 juli om 19.30 uur worden bewoners en belangstellenden hiervoor hartelijk uitgenodigd. De locatie voor deze avond volgt. Men kan alvast de digitale kaart bekijken met locaties die veelvuldig genoemd zijn.

Werk van de kopgroep en de gemeente

De kopgroep met inwoners van Heino en de gemeente Raalte hebben de inbreng van inwoners onderzocht. Dat betekent dat zij de voorgestelde woningbouwlocaties hebben beoordeeld op diverse aspecten zoals wet- en regelgeving, bestaande afspraken, landschapsaspecten of archeologie. Zij hebben een aantal locaties geselecteerd die geschikt zijn om verder te onderzoeken.

In samenspraak met bewoners

Tijdens de bijeenkomst op 4 juli nemen zij inwoners graag mee in de verschillende afwegingen en zijn zij benieuwd naar hun reactie. Ook ontvangt men meer informatie over het vervolgproces. Het doel is uiteindelijk om in samenspraak met het dorp een advies voor de gemeenteraad te maken.

Aanleiding

Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen, is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. In eerste instantie gaat het om circa 60 woningen. De meest recente uitleglocatie, Kiezebos III, bevindt zich in een afrondende fase. Naast deze nieuwbouw zijn de afgelopen jaren inbreidingslocaties ontwikkeld, zoals het voormalig gemeentehuis, locatie van Dijk, Kitchencafé en de Mariaschool.

Diverse doelgroepen

Op een aantal van deze locaties is de bouw nog gaande. De te realiseren woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen in de categorieën starters en middenklasse. Het kan gaan om woningen voor gezinnen maar ook voor één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio