Gemeente sluit jaarrekening 2017 af met positief resultaat

ambities
Bru-nO / Pixabay

Dalfsen – De gemeentelijke jaarrekening 2017 laat een positief saldo zien van €209.000,-. Het college van de gemeente Dalfsen legt de jaarrekening 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Dinsdag 22 mei 2018 vindt de behandeling van de jaarrekening plaats in de raadscommissie. Tijdens de raadvergadering van 28 mei 2018 wordt de jaarrekening 2017 definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Dit onder voorbehoud dat de verantwoording van Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland is afgerond.

Overschot van € 209.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Bij de vaststelling van de begroting 2017 werd een positief saldo van € 9.000,- begroot. Door een aantal meevallers in het laatste kwartaal is het definitieve resultaat uitgekomen op €209.000,-. Dit overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve kan worden ingezet voor nieuw beleid.

Mee- en tegenvallers

Van Leeuwen ziet enkele forse financiële meevallers in de jaarrekening 2017. “Het resultaat
van de grondexploitatie komt uit op €5.2 miljoen. Dit resultaat komt vooral door een
aanpassing in de regelgeving waardoor winsten eerder genomen moeten worden.”
Tegenvallers ziet de wethouder overigens ook: “De kosten binnen het sociaal domein, en met name bij de jeugd zijn in 2017 sterk toegenomen. Tegelijkertijd wordt er door het Rijk ook bezuinigd op deze posten. Deze ontwikkeling baart me wel zorgen, want dit werkt ook door naar de komende de jaren.”

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam