Plan om hoogspanningslijnen ondergronds te brengen in Raalte naar gemeenteraad

Raalte – Er loopt een bovengrondse hoogspanningsleiding door de bebouwde kom van Raalte.  De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Inmiddels ligt er een basisontwerp en kostenraming, gemaakt door netbeheerder Tennet. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om akkoord te geven op de plannen, waarmee de basis wordt gelegd voor de daadwerkelijke uitvoering.

Hoogspanningslijnen

Wethouder Wout Wagenmans: “Er ligt nu een concreet plan op tafel om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Hiermee zijn we een stap dichterbij de wens van omwonenden om de leidingen te ‘verkabelen’. Bijkomend voordeel is dat we de groenzone onder het westelijke deel van het tracé opnieuw kunnen inrichten. Dit biedt onder andere kansen voor de waterbergingsopgave in de omgeving. Een win-winsituatie!”

Kostenverdeling

Sinds 2019 is er een regeling van kracht waarbij gemeenten de netbeheerder kunnen verzoeken om hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Hierbij betaalt de netbeheerder 80% van de kosten en gemeenten en/of provincie 20%. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet er sprake zijn van een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen tracé. In Raalte is dat het geval.

Bijdrage gemeente

Volgens de kostenraming van het basisontwerp bedragen de decentrale kosten voor het verleggen van de hoogspanningslijnen €1.141.800. Provincie Overijssel heeft toegezegd eenmalig €550.000 te willen bijdragen. Dat betekent een kostenplaatje van €591.800 voor de gemeente Raalte. De kostenraming kent een bandbreedte van 10%. De definitieve bijdrage voor de gemeente wordt op basis van werkelijke kosten bepaald.

Besluitvorming door gemeenteraad

De gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over het voorstel. Na een positief raadsbesluit volgt het opstellen van een detailontwerp, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Hierbij wordt ook de inrichting van de groenzone onder het westelijke deel van het tracé meegenomen. De invulling zal samen met de buurt worden bepaald. De exacte planning hangt onder andere van de benodigde vergunningen en te doorlopen procedures af.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Dagbesteding WMO Noord Veluwe opnieuw onder de loep

Elburg - De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben recent de aanbesteding voor de Wmo maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding, (ambulant...

Nieuw kapbeleid particuliere bomen binnen bebouwde kom

Raalte - Als gemeente Raalte werken we voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo hebben we nu ook het kapbeleid voor bomen op...

Machinebouwer VMI start samenwerking met Perron038

Het is voor VMI geen onbekend terrein: innovatie en robots. Vanaf deze maand gaat de machinebouwer uit Epe ook op het Zwolse Perron038 met...

Zwolle Unlimited geeft de stad twee weken vol festivals

Zwolle - Het is een bizar jaar geweest, maar de festivalorganisatie van Zwolle Unlimited heeft er het maximale uitgehaald, en doet dat begin juli...

Gemeente Hattem wil rotondes laten adopteren door Hattemse bedrijven

Gemeente Hattem stelt haar rotondes open voor adoptie. Op deze manier kan een Hattemer ondernemer of groep ondernemers reclame voor het eigen bedrijf koppelen...

Campagne rondom het wegnemen en vernielen van verkeersborden

Dalfsen - Laat mij lekker hangen! Gemeente Dalfsen start met campagne tegen het wegnemen en vernielen van verkeersborden Campagne Het komt steeds vaker voor: ‘ineens’ is...

SPOC is de locatie voor Kindcentrum Wijhe

Wijhe - Het kindcentrum Wijhe komt in principe op de SPOC-locatie. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft hierover gisteravond positief besloten. In het nieuwe kindcentrum...

Gemeente Hattem sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Hattem - De gemeente Hattem gaat vanaf 1 juni samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente en het meldpunt tekenden hiervoor recent een samenwerkingsovereenkomst....