Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op 11 oktober 2018

Kampen – De gemeenteraad houdt op donderdag 11 oktober weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 uur en eindigt om 19.30 uur. U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies –waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen– mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van oktober aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 9 oktober.

Als u met fracties wilt spreken over deze of andere onderwerpen, dan bent u van harte welkom op donderdag 11 oktober op het raadsspreekuur. U kunt dan de negen fracties in één keer toespreken, of ervoor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan. Gaat het over uw privésituatie, dan moet u de fracties langs gaan. Houd er rekening mee dat dit meer tijd kost.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img