Regio Oost blijft investeren in een duurzame zoetwatervoorziening

EpeTijdens een symposium op 4 november 2021 ondertekenden 67 regionale partners van de Regio Oost in bijzijn van Deltacommissaris Peter Glas de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Daarin spreken de partners in de Regio Oost af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te gaan investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekort en extreem weer.

Deltaprogramma Regio Oost

Het Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen binnen de regio leggen 150 miljoen euro in. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waar voor 116 miljoen euro geïnvesteerd is in maatregelen, zoals beekherstel, het afkoppelen van hemelwater, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van de ontwatering.

Blijven investeren in zoetwater

Hans Pereboom, die namens de Regio Oost de verantwoordelijke bestuurder is, geeft aan dat het noodzakelijk is om te blijven investeren. “De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk. 2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende extreem droge jaren. Met het ZON-programma komen we als vier provincies, vier waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin watertekorten worden voorkomen”.

Vasthouden van water

Regio Oost ligt op de Hoge Zandgronden. Door deze ligging is er beperkte aanvoer van water mogelijk, dit betekent dat we in droge perioden volledig afhankelijk zijn van het grondwater en de regen die valt. Hans Pereboom geeft aan: “Om als regio beter weerbaar te zijn tegen droogte is een transitie noodzakelijk van veel afvoeren naar meer vasthouden van water. Het nieuwe maatregelenprogramma zet hier maximaal op in”.

Veluweflank is de volgende stap

Ook gemeente Epe is deel van deze overeenkomst. Verantwoordelijk wethouder Jan Aalbers tekende vandaag voor deze samenwerking. “Onze prachtige Veluwe voorziet ons van ruim zes miljoen kuub drinkwater per jaar. Met ons herinfiltratieproject dragen we nu al bij aan de toekomstbestendigheid van het systeem, waardoor we ons gaan richten op meer water vasthouden in de Veluwe flank. Hierop ligt dan ook de Epese focus voor de samenwerking in deze tweede fase ZON. Een andere mooie bijkomstigheid is dat we hiermee ook de kans op bosbranden tijdens hete en droge periodes verkleinen”.

Symposium

Tijdens het symposium wordt in het ochtenddeel teruggeblikt op de resultaten uit de eerste fase en in het middagdeel wordt vooruit gekeken naar de tweede fase. Aan het eind van het symposium vindt de ondertekening van de bestuursovereenkomst plaats

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img