Regio Zwolle gaat voor brede welvaart door miljoenenimpuls

Zwolle – Het moment is daar: Rijk en Regio Zwolle hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle.  Maandag 13 juli heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal voor de regio aan de Tweede Kamer aangeboden. Regio Zwolle gaat aan de slag met het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio.

Sterke regio maken

Een Regio Deal waarvoor het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar stelt en de regio minimaal eenzelfde bedrag investeert om bij te dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio. Regiovoorzitter Peter Snijders: “De Regio Deal Regio Zwolle is rond! Dat is een ongelooflijke mooie mijlpaal in ons nog jonge bestaan als regio.”

“De Regio Deal versterkt de economie, innovatie, werkgelegenheid en leefbaarheid van onze regio. Een investering in de samenleving vanuit een langjarige samenwerking tussen Rijk en onze regio. De komende jaren gaan duizenden ondernemers en 780.000 inwoners daar heel direct en zichtbaar de effecten van merken.”

Gezamenlijk projecten en programma’s uitvoeren

In de komende drie jaar investeren Rijk en de regio gezamenlijk in meerdere programma’s en projecten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart: economische groei en persoonlijk welbevinden. Nu de handtekeningen zijn gezet, starten in het najaar de eerste projecten.

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “De hele regio plukt hier de vruchten van; we kunnen met de Regio Deal knelpunten binnen onze regio sneller oppakken en kansen verzilveren. We zijn blij met het afgesproken langjarig commitment en het partnerschap van het Rijk. Hiermee tillen we de samenwerking in de Regio Zwolle naar een nieuw niveau.”

Totaalimpuls voor de toekomst van Regio Zwolle

Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook €22,5 miljoen in. Dat geeft een solide basis voor de Regio Deal en dit bedrag wordt de komende jaren naar verwachting nog vermeerderd met investeringen door en bijdragen van gemeenten, provincies, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Toezegging

Hoewel de toezegging van het kabinet om tot een Regio Deal te komen, al voor de coronacrisis is gedaan, is de uitvoering van de Regio Deal nu nog belangrijker gezien de impact van de coronacrisis op iedereen. Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle: “Met de Regio Deal investeren we onder meer in een wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het mkb en versterking van de recreatieve sector in balans met de omgeving om straks sterker uit de crisis te komen.”

“We maken onze samenleving en de manier waarop we ons geld verdienen klaar voor de toekomst. Verder zet de Regio Deal in op het opvangen van klimaateffecten en het versterken van de samenwerking in de regio. Kortom: een krachtige totaalimpuls voor de toekomst van deze regio.“

Bundeling van krachten

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de 22 gemeenten in Regio Zwolle, 4 provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is deze deal tot stand gekomen.

Van de sterkste kant laten zien

“Opnieuw laat Regio Zwolle zich van haar sterkste kant zien. Deze Regio Deal betekent een erkenning van het Rijk voor de opgaven in Regio Zwolle, én voor  onze regionale aanpak. Ik ben trots op het gezamenlijk bereikte resultaat dat in korte tijd tot stand is gekomen. Nu gaat het om de uitvoering. En die pakken we, zoals deze regio typeert, samen voortvarend op”, aldus Peter Snijders.

Videoboodschap

Om hun trots en vertrouwen op én in de Regio Deal niet onder stoelen en banken te steken, hebben de leden van de Stuurgroep Regio Deal Regio Zwolle een videoboodschap ingesproken waarin zij de betekenis van de Regio Deal onderstrepen, zie regiozwolle.info/regiodeal en https://www.youtube.com/watch?v=fxM76HIoyDo&feature=youtu.be. Wie meer wil weten over de Regio Deal kijkt op www.regiozwolle.info/regiodeal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bij Zwolle-Herfte nog even werk aan de spooruitbreiding

Zwolle - De afronding van de spooruitbreiding Zwolle-Herfte komt steeds dichterbij. Tussen 28 april en 4 mei is er weer een grote stap gezet....

Webinar Drinkbare Rivieren – de IJssel

Olst-Wijhe - Rivieren stromen als aderen door het landschap, verbinden hun bron met de oceaan en alles daar tussenin, geven leven in hun hele...

flinke slag in verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Raalte - De gemeente Raalte gaat het komende jaar tien gemeentelijke gebouwen verduurzamen. De verduurzaming is een eerste stap richting het energieneutraal maken van...

Puttensteinsbos flink opgeknapt

Wezep - Vorig jaar zomer vroegen enkele buurtbewoners de gemeente naar de mogelijkheden om het bosperceel tussen de Puttensteinsveldweg en de Boekweitakker in Wezep...

Bijna 50 kippen in beslaggenomen na anonieme tip

Laag Zuthem - In een loods aan de Gravenweg zijn 33 hanen en 14 hennen gevonden die mogelijk gebruikt zijn voor illegale hanengevechten. De...

Project Bloemstraat biedt ruimte voor jonge huurders

Heerde - Het bouwproject aan de Bloemstraat in Heerde biedt extra mogelijkheden voor jonge huurders die moeilijk zelfstandig woonruimte kunnen vinden. De gemeente heeft...

Werkzaamheden Zwolle in meivakantie

Zwolle - Van 28 april tot en met 3 mei gaat ProRail volop aan de slag met de spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte. We...

Burgemeester Haseloop-Amsing sluit woning na aantreffen drugs

Oldebroek - Op maandag 19 april 2021 heeft burgemeester Haseloop-Amsing een woning in Oldebroek gesloten nadat er door de politie in de woning een...