Geringe stijging lastendruk eigenaren, kleine verlaging huurders

Olst-Wijhe – De lastendruk voor de inwoners met een eigen woning stijgt volgend jaar gemiddeld met 0,17%. Voor inwoners die huren daalt de lastendruk met 0,11%. Dit blijkt uit het voorstel over de lokale belastingtarieven dat het college van B&W van Olst-Wijhe voorlegt aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de hoogte van de tarieven van onder meer de OZB en de rioolheffing in zijn vergadering van 20 december. Al eerder stelde de gemeenteraad de tarieven van de afvalstoffenheffing en toeristenbelasting vast.

Lokale heffing

De lokale belastingen en leges vormen een belangrijk onderdeel van de “eigen” inkomsten van de gemeente. Op een totale begroting voor 2022 van 48,1 miljoen euro wordt een bedrag van 9,2 miljoen euro verkregen uit de lokale heffingen en leges. Hierbij gaat het om OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten, leges (voor bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en vergunningen) en toeristenbelasting.

Woonlasten in 2022

Om de gemiddelde woonlasten te berekenen is de gemeente uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een woning voor 2022 van € 315.000 (2021: € 280.000). Voor de afvalstoffenheffing gaat de gemeente uit van het basistarief van € 198,24 (2021: € 192,00). De kosten voor riolering komt op € 225,00

(2021: € 231,72). 

Lastendruk

De gemiddelde lastendruk voor inwoners in 2022 komt dan neer op:  

thumbnail?id=1 vZRUyOcj1K9B7OwMqgiVU0Ae CFKstw&sz=w1024 - Regio Online
Afbeelding gemeente Olst-Wijhe

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio