Voorlopig ontwerp snelfietsroute Dalfsen – Zwolle in raad van december

Dalfsen – Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Dalfsen legt het voorlopig ontwerp voor een snelfietsroute Dalfsen – Zwolle in december voor aan de raad. Het doel is om de veiligheid en het comfort voor fietsers op deze drukke fietsroute te verbeteren. De eerste fase gaat  om het deel vanaf de fietsopstelplaats aan de Ankummer Es, via Ankummer Es, Vossersteeg en De Broekhuizen tot aan de Hessenweg.

De fietsroute Dalfsen- Zwolle is één van drukste regionale fietsroutes in de provincie Overijssel. Dagelijks pendelen veel forenzen en scholieren tussen beide plaatsen. De route via de zuidzijde van de Vecht, via de dijk, wordt ook veel door recreatieve fietsers gebruikt. De gemeente Dalfsen, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel hebben gezamenlijk de ambitie om de fietsroute Dalfsen – Zwolle te verbeteren, in te richten als snelfietsroute en de herkenbaarheid van de route te vergroten. Het doel is de veiligheid en het comfort voor de fietsers te verbeteren waardoor de fiets een aantrekkelijker alternatief wordt voor de auto en meer mensen (vaker) gaan fietsen. Dit sluit aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid en komt de gezondheid van de fietsers en de doorstroming van het autoverkeer ten goede. De verwachte kosten bedragen € 820.000,–.

De route

Het voorlopig ontwerp voor de snelfietsroute Zwolle – Dalfsen heeft betrekking op grondgebied van de gemeenten Zwolle en Dalfsen en gaat over de twee meest gebruikte routes tussen beide plaatsen. Het eerste deel van de fietsroute in Dalfsen loopt vanaf de  fietsopstelplaats aan de Ankummer Es tot aan de afslag naar stuw Vechterweerd vanaf De Broekhuizen. Vanaf dit punt kiezen fietsers naar Zwolle voor de route ten noorden van de Vecht (langs de Hessenweg) of ten zuiden van de Vecht (via de stuw en de dijk). Het voorlopig ontwerp is gemaakt door de gemeente Zwolle en is de eerste stap in de planvorming. Om te komen tot dit ontwerp is op diverse momenten informatie opgehaald bij fietsers en andere betrokken partijen: o.a. tijdens een fietsschouw, stakeholdersbijeenkomsten en ontwerpateliers. Jongeren die de route Dalfsen – Zwolle fietsen zijn op een ochtend geënquêteerd bij de fietsopstelplaats aan de Ankummer Es.

Voorlopig ontwerp

Voor de meeste delen van de route is gekozen voor een 3,50 meter breed fietspad met aan weerszijden bermverharding. Daar waar auto’s mogen komen wordt de rijbaan uitgevoerd in zwart asfalt en de bermverharding in beton. Waar nu nog klinkers liggen, zoals op een deel van de Vossersteeg, komt in principe asfalt. Dit biedt meer comfort voor de fietsers. Op diverse plekken op de route komen snelheidsremmende maatregelen (verhoogde kruispuntplateau’s en wegvakdrempels).

Ook op de route via de dijk is een fietspad van 3,50 m breed gewenst, maar hierbij worden eerst de resultaten van de verkenning van het waterschap naar de kwaliteit van de dijken in het kader van het HoogWaterBeschermingsProgramma afgewacht. Het voorstel is om de haalbaarheid van grasbetonstenen aan weerszijden van het fietspad te onderzoeken, een tijdelijke maatregel, die fietsers extra ruimte geeft bij passeren of inhalen.

De inrichting van de zuidelijke parallelweg van de N340 (Hessenweg) is onderdeel van het provinciale project Vechtdal Verbinding. Binnen dit project wordt de huidige parallelweg tussen De Broekhuizen en Zwolle omgebouwd naar een fietspad, gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer worden gescheiden. Er komt een fietstunnel onder het spoor door.

Vervolg

Het voorlopig ontwerp staat op de agenda van de commissievergadering van 10 december. Iedereen die dat wil is van harte welkom om over dit onderwerp in te spreken tijdens deze raadsvergadering. Dit kan door zich voor maandag 10 december 12.00 uur aan te melden via griffie@dalfsen.nl of via 0529-488 230.

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het voorlopig ontwerp voor het drukste deel van de snelfietsroute, de veel gebruikte (scholieren-)route vanaf de fietsopstelplaats, via Ankummer Es, via Vossersteeg en De Broekhuizen tot aan de Hessenweg, als eerste uitgewerkt tot een definitief ontwerp en daarna civieltechnisch voorbereid voor uitvoering. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2019 met de uitvoering zal worden gestart en deze zal doorlopen in 2020. Aanwonenden en landeigenaren worden in dit vervolgtraject betrokken. Deze eerste fase is bij de provincie aangemeld voor een subsidiebijdrage.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Sport en cultuur bereikbaar voor iedereen, ook voor volwassenen

Oldebroek - Gemeente Oldebroek heeft zich aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het fonds maakt meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten mogelijk voor inwoners...

Restauratie molen De Valk in Zalk in volle gang

Zalk - De restauratie van molen De Valk in Zalk is in volle gang. Het hekwerk van de wieken, waaraan de zeilen worden bevestigd,...

Politie Zwolle stuurt 750 coke-afnemers een sms

Zwolle - Vandaag, 14 januari, ontvangen ruim 750 afnemers van cocaïne een sms-bericht van de politie. De telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in...

IJsselkaravaan verzamelt ‘ansichten’

Olst-Wijhe - De IJsselkaravaan is een project waarin Stichting Eetbaar Olst-Wijhe iedereen uitnodigt om van zo’n plek een ‘ansicht’ te maken, en daarbij te...

Digitale glossy met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel van...

Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum

Olst-Wijhe - Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in...

Zwolle steekt zichzelf in het nieuw in 2021

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft grootse plannen in 2021. Er zal veel worden (af)gebouwd in het centrum en de spoorzone, maar ook daarbuiten....

Sam&: één digitaal loket voor jeugdfondsen en vergoedingen

Kampen - Vandaag lanceerde wethouder Irma van der Sloot een digitaal loket, samen met het bestuur van Sam& (spreek uit: samen) het platform Sam&...