Vraag naar streekproducten kan veel groter

OLST – De consumenten-vraag naar streekproducten uit Olst en omgeving kan veel groter worden dan hij nu is, vinden Olst in Transitie en Eetbaar Olst-Wijhe. Op 12 januari stellen zij het thema Voedsel dan ook centraal tijdens de derde editie van de reeks film- en inspiratie-avonden ‘Morgen Begint Vandaag’. Vertoning van een gedeelte van de bekroonde documentaire ‘Tomorrow’ vormt daarvoor de inleiding. De bijeenkomst vindt plaats in de Denkkamer van het Holstohus, en begint om 20:00 uur. Entree is op basis van een vrije gift, en koffie en thee staan klaar vanaf 19:45 uur.

 

Na december prijkt ‘afslanken’ bij menig Olsternaar bovenaan het lijstje Goede Voornemens. Lekker eten is tenslotte onlosmakelijk verbonden met de feestdagen en winterse kou. Het goede voornemen van de organisatoren bestaat er uit dat dit lekkere eten van zo lokaal mogelijke herkomst is. Het hoe en waarom daarvan staat centraal in het thema-deel van de film Tomorrow dat op 12 januari vertoond wordt.

Groei lokale afzet

Tijdens de nabespreking van de film stellen de organisatoren dan ook de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de vraag naar lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel stijgt? Als het aandeel lokale afzet van voedsel voor Olster agrariërs groeit, scheelt dit op termijn veel vervuilend transport. Het verkorten van de lijn producent-consument zal naar verwachting ook een extra impuls geven voor verduurzaming van productiemethoden en bewustwording van seizoensgebonden beschikbaarheid van groenten en fruit.

Diverse deskundigen uit Olst en omgeving zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd, variërend van agrariërs en volkstuinders tot deelnemers in een succesvolle voedselcoöperatie in Broekland. “Maar daarnaast is feitelijk iedereen die komt zelf ook ervarings-deskundige”, lacht Jan Schenk van Olst in Transitie. “Wat je op tafel zet en waar je dat vandaan haalt, maakt deel uit van de dagelijkse keuzes die je maakt. Hoe we die keuzes vervolgens kunnen beïnvloeden richting het bevorderen van lokale, duurzame voedselproductie, daar draait het om.”

Sap met korting

Stichting Eetbaar Olst-Wijhe is mede-organisator van deze derde editie uit de reeks Morgen Begint Vandaag. De stichting beheert een kleine hectare openbaar groen aan de zuidrand van Olst. Daar is al een flinke Buurtmoestuin verrezen, zijn veel fruit- en notenbomen geplant en is het de bedoeling dat daar op termijn een zogeheten voedselbos gaat ontstaan. Ook beheert Eetbaar Olst-Wijhe een perenbongerd langs het spoor net ten noorden van de Oude Allee, die vorig jaar een grote hoeveelheid ‘ParticiPerensap’ opleverde. Op 12 januari kunnen deelnemers met korting de laatste 5-literpakken daarvan kopen .

In Olst vervult Eetbaar Olst-Wijhe tevens de rol van voedselwerkgroep voor Olst in Transitie. “Onze doelen rond het thema voedsel zijn vergelijkbaar”, legt Schenk uit. “Het zou dom zijn om in ons dorp met meerdere organisaties dingen dubbelop te doen.”

streekproducten

Vertaalslag

‘Morgen begint vandaag’ bestaat in totaal uit een reeks van zes bijeenkomsten, die op 13 april wordt afgesloten met de integrale vertoning van de film ‘Tomorrow’. Op telkens de 2e vrijdag van iedere maand maakt Olst in Transitie met de deelnemers de vertaalslag van film naar lokale werkelijkheid door een stukje van de film te vertonen als aan- en inleiding voor de rest van de avond. In november en december trokken de bijeenkomst over achtereenvolgens energie en lokale economie veel belangstellenden, en na de Voedsel-avond van 12 januari gaat het nog om de thema’s Democratie (9 februari) en Educatie (9 maart). Meer informatie is te vinden op www.olstintransitie.nl en de Facebookpagina’s OlstInTransitie en stichting EetbaarOlstWijhe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Restauratie molen De Valk in Zalk in volle gang

Zalk - De restauratie van molen De Valk in Zalk is in volle gang. Het hekwerk van de wieken, waaraan de zeilen worden bevestigd,...

Politie Zwolle stuurt 750 coke-afnemers een sms

Zwolle - Vandaag, 14 januari, ontvangen ruim 750 afnemers van cocaïne een sms-bericht van de politie. De telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in...

IJsselkaravaan verzamelt ‘ansichten’

Olst-Wijhe - De IJsselkaravaan is een project waarin Stichting Eetbaar Olst-Wijhe iedereen uitnodigt om van zo’n plek een ‘ansicht’ te maken, en daarbij te...

Digitale glossy met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel van...

Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum

Olst-Wijhe - Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in...

Zwolle steekt zichzelf in het nieuw in 2021

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft grootse plannen in 2021. Er zal veel worden (af)gebouwd in het centrum en de spoorzone, maar ook daarbuiten....

Sam&: één digitaal loket voor jeugdfondsen en vergoedingen

Kampen - Vandaag lanceerde wethouder Irma van der Sloot een digitaal loket, samen met het bestuur van Sam& (spreek uit: samen) het platform Sam&...

Hattemse WSW’ers welkom bij gemeente Hattem

Hattem - De gemeente Hattem neemt vanaf januari 2021 het werkgeverschap over van alle in Hattem wonende WSW medewerkers, die nu via de sociale...