Werkzaamheden parkeergarage Buitenhaven hervat

Kampen – Met het boren van de eerste van de 37 resterende palen is vorige week de bouw aan de parkeergarage Buitenhaven hervat. Als alles volgens planning verloopt is de parkeergarage eind dit jaar klaar voor gebruik. Voor het vervolg van de werkzaamheden wordt een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen om de overlast voor omwonenden te beperken. Zo wordt van de Beatrixstraat eenrichtingsverkeer gemaakt en zal de Noordweg worden opengesteld wanneer de werkzaamheden dat toelaten. Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

 

Tijdens de informatieavond begin februari en de inloopbijeenkomst die daarop volgde, kwamen vanuit een aantal omwonenden en vanuit de wijkverenigingen twee nadrukkelijke wensen: houd tijdens het vervolg van de werkzaamheden de Noordweg open en maak eenrichtingsverkeer van de Beatrixstraat. Twee verzoeken waar de gemeente deels aan tegemoet kan komen. Geert Meijering: “Het geduld van de omwonenden is en wordt behoorlijk op de proef gesteld. Ik ben blij dat we in overleg met de buurt hiermee de hinder op sommige onderdelen een beetje kunnen beperken. Tegelijk ontkomen we er niet aan om tijdens de bouw (verkeers-) maatregelen te nemen die de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en werknemers moeten garanderen”.

Eenrichtingsverkeer Beatrixstraat

Aan het verzoek om van de Beatrixstraat eenrichtingsverkeer te maken, kan tegemoet worden gekomen. Dat betekent dat de Beatrixstraat tijdens de bouw eenrichtingsverkeer wordt vanuit de richting Julianastraat naar de Oranjesingel.

Noordweg

Aan het verzoek om de Noordweg open te houden, kan deels tegemoet worden gekomen. De gemeente heeft bij het gunnen van het werk aan de aannemer aangegeven dat hij de Noordweg bij het bouwterrein kan betrekken. In overleg met de aannemer is nu onderzocht of zij het bouwterrein kunnen verkleinen zodat de afsluiting van de Noordweg niet meer nodig is. Dat kan deels. Er zijn echter periodes tijdens de bouw waarbij het helaas niet te voorkomen is dat de Noordweg dichtgaat, omdat die ruimte dan nodig is voor kranen, betonpompen en voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. De bouw is anders niet (veilig) uit te voeren. In de bouwvakantie is de Noordweg sowieso open.

  • Vanaf heden tot en met week 14 Noordweg open
  • Vanaf week 15 t/m week 30 dicht
  • Vanaf week 31 t/m 34 open (bouwvak)
  • Vanaf week 35 t/m week 37 dicht
  • Vanaf week 38 t/m 46 open
  • Vanaf week 47 t/m 51 dicht (vanwege herinrichting van de Noordweg ter hoogte van de garage)
  • Week 52 open (garage klaar, heringerichte Noordweg klaar)

 

Het voetpad/ fietspad langs de Noordweg blijft de hele periode open, behalve de weken 35 t/m 37 en tijdens de herinrichting van de Noordweg (week 47 t/m 51).

Doorgaand verkeer wordt steeds vroegtijdig geïnformeerd dat zij een andere route moeten kiezen, om zo overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Politie Zwolle stuurt 750 coke-afnemers een sms

Zwolle - Vandaag, 14 januari, ontvangen ruim 750 afnemers van cocaïne een sms-bericht van de politie. De telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in...

IJsselkaravaan verzamelt ‘ansichten’

Olst-Wijhe - De IJsselkaravaan is een project waarin Stichting Eetbaar Olst-Wijhe iedereen uitnodigt om van zo’n plek een ‘ansicht’ te maken, en daarbij te...

Digitale glossy met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld door middel van...

Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum

Olst-Wijhe - Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in...

Zwolle steekt zichzelf in het nieuw in 2021

Zwolle - De gemeente Zwolle heeft grootse plannen in 2021. Er zal veel worden (af)gebouwd in het centrum en de spoorzone, maar ook daarbuiten....

Sam&: één digitaal loket voor jeugdfondsen en vergoedingen

Kampen - Vandaag lanceerde wethouder Irma van der Sloot een digitaal loket, samen met het bestuur van Sam& (spreek uit: samen) het platform Sam&...

nieuwe uitvoerder onafhankelijke cliëntondersteuning in gemeente Kampen

Kampen - De gemeente draagt zorg voor adequate maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Over het algemeen zijn inwoners goed in staat hun hulpvraag duidelijk...

Kerstbomen inleveren levert wat op in Kampen

Kampen - In het nieuwe jaar, op woensdagmiddag 6 januari, is het weer mogelijk om kerstbomen in te leveren bij de gemeente Kampen. Zoals...