Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Het jaar 2019 stond bij het Huis voor Klokkenluiders in het teken van bouwen aan de toekomst. Een jaar waarin naast het dagelijkse werk ook werkprocessen zijn gestroomlijnd, nieuwe bestuursleden zijn aangetreden, een duurzame visie is ontwikkeld, internationale allianties zijn aangegaan en de eerste onderzoeken zijn afgerond. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019, dat op 25 mei is gepubliceerd.

Toekomstvisie

De komst van de EU-richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders, de lessen die inmiddels uit de eerste jaren van het Huis zijn getrokken, het aantreden van nieuwe bestuursleden en, later in het jaar, ook het verschijnen van een rapport van Nationale ombudsman R. van Zutphen over het Huis, hebben geleid tot een nieuwe toekomstvisie. Hiervoor zijn vele gesprekken gevoerd met onder meer externe deskundigen, stakeholders en andere betrokkenen.

Nieuwe EU-richtlijn voor Klokkenluiders

In de inmiddels gepubliceerde visie maakt het Huis zich sterk voor een Nederland dat niet alleen voldoet aan de verplichtingen uit de nieuwe EU-richtlijn, maar ook voorop blijft lopen op het gebied van integriteit en klokkenluiden. Om dat te bereiken is meer nodig dan een instituut dat alleen advies verleent en desgevraagd onderzoek verricht. Het Huis wil zich daarom versterken tot een autoriteit voor integriteit en klokkenluiden.

Adviseren van werknemers

Naast het bouwen aan de toekomst ging het ‘gewone’ werk volop door. Zo had het Huis in 2019 479 adviesverzoeken in behandeling, waarvan 331 in 2019 binnen zijn gekomen. In alle gevallen worden adviesvragers bijgestaan met voorlichting en informatie en in minstens 27 nieuwe zaken oordeelde het Huis uiteindelijk dat er inderdaad sprake was van een klokkenluiderssituatie, vanwege een redelijk vermoeden van een misstand. Aangevuld met (langlopende) klokkenluiderssituaties uit voorgaande jaren adviseerde het Huis voor Klokkenluiders in 2019 in totaal 75 melders van misstanden.

Vaak ook arbeidsconflict

In veel gevallen bleek een verzoek om advies na een beoordeling van de situatie uiteindelijk geen klokkenluiderszaak, maar bijvoorbeeld een regulier arbeidsconflict. Ook komt het voor dat de misstand inmiddels is opgelost of dat de melder de zaak om een andere reden beëindigde. Ook in dit soort situaties probeert het Huis voor Klokkenluiders iemand advies te geven, bijvoorbeeld met behulp van een doorverwijzing naar de juiste instantie.

Onderzoek

In totaal ontving het Huis voor Klokkenluiders in 2019 twintig verzoeken om een onderzoek. Hiervan zijn 17 verzoeken niet ontvankelijk verklaard en zijn er drie in behandeling genomen. Het totaal aantal lopende onderzoeken dat het Huis in 2019 voerde kwam daarmee op 17.

Drie rapporten

In 2019 publiceerde het Huis voor Klokkenluiders drie onderzoeksrapporten. In twee gevallen kon het Huis géén causaal verband vinden tussen het ontslag van de werknemer en de melding over (het vermoeden van) een misstand, maar in één geval concludeerde het Huis dat de werknemer was ontslagen als gevolg van de gedane melding. De rapporten zijn gepubliceerd op de website van het Huis.

Preventie

Werkgevers en hun vertrouwenspersonen, onderzoekers, HR-medewerkers, OR-leden en integriteit- en compliance functionarissen kunnen bij het Huis terecht met vragen over de opzet van integriteitsbeleid en -programma’s. Het Huis publiceert in de serie ‘Integriteit in de praktijk’ ook praktische handreikingen waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen om integriteit te bewaken en te borgen.


In 2019 is het Huis voor Klokkenluiders frequent door organisaties benaderd met vragen, bijvoorbeeld  over het opstellen van een adequate interne meldregeling. Ook kreeg het Huis vragen over de rol van de vertrouwenspersoon, het opstellen van een onderzoeksprotocol en over andere integriteitsinstrumenten. Om die reden publiceerde het Huis de brochure “Integriteit in de praktijk – de vertrouwenspersoon”. In de loop van 2019 is ook een uitgebreide handreiking ontwikkeld waarin staat hoe organisaties interne onderzoeken kunnen uitvoeren.


In 2019 heeft het Huis eveneens het initiatief genomen tot de oprichting van NEIWA (Network of European Integrity and Whist­leblowing Authorities). Aanleiding daarvoor is de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, gepubliceerd in november 2019. NEIWA streeft naar het delen en bevorderen van kennis, ervaringen en inzichten in integriteitskwesties en in de omgang met melders van misstanden. Op die manier draagt het bij aan een zo eenvormig mogelijke implementatie van de Richtlijn binnen de Europese Unie.
 

Bekijk het jaarverslag

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Met deze 6 relatiegeschenken maak je echt onderscheid als bedrijf

Ben je een onderneming gestart en wil je nu investeren in relatiegeschenken? Dat is een goed idee, want het zorgt voor veel extra zichtbaarheid...

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol...