14.1 C
De Bilt

Ruim 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals

Binnenland – Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor Regio Deals ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die het kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal.

Instemming ministerraad

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel voor 12 Regio Deals van de ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Investeren in kwaliteit van leven

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een zelfde bedrag.’

Vergroten leefbaarheid

Minister Ollongren: ‘Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen ter plekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister van BZK natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe.’

Voorstellen

Bij de selectie van deals is naast de kwaliteit van de voorstellen gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. Dit resulteert in een diversiteit aan voorstellen. De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio.

Spelregels

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio zelf. Zo is er ruim 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio