Zuid-Hollandse erfgoedlijnen, samen sterk

Binnenland – Zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen: samen in ambities, geborgd door kwaliteit, verbonden met andere ruimtelijke opgaven.

Werksessie

Tijdens een werksessie op 22 februari 2018 met de 7 Zuid-Hollandse erfgoedlijnen is gebleken dat het succes van deze erfgoedlijnen zijn oorsprong vindt in een mooie mix van ambities, kwaliteitsborging, de verbinding met andere opgaven en het actief delen van kennis.

Ruimtelijke kwaliteit

In 2017 heeft de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Harm Veenenbos, in navolging van het advies van zijn voorganger uit 2015, kunnen constateren dat er binnen de erfgoedlijnen de afgelopen 2 jaar een goede kwaliteitsslag is gemaakt. Middels ambitiekaarten en een goed afwegingskader zijn projecten ten uitvoer gebracht. Rik Janssen, Zuid-Hollands gedeputeerde voor Cultureel erfgoed: “Anno 2017 kunnen we stellen dat er binnen de zeven erfgoedlijnen goede stappen zijn gemaakt met betrekking tot de kwaliteitsborging van de ambities. We moeten dit ook laten zien. Deze kwaliteitsborging is echter een continue proces. Voor heden en toekomst kijken we ook vooral naar de context waarbinnen erfgoed acteert en aansluiting zoekt bij andere gebiedsontwikkelingen zoals recreatie, natuur, water en ruimtelijke ordening. Op deze manier blijven de erfgoedlijnen toekomstbestendig. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit kan de erfgoedtafels daarbij helpen. ”

Leren van elkaar

Binnen de erfgoedlijnen is de afgelopen 2 jaar een goede slag gemaakt op basis van de adviezen van de PARK. Samen met de deelnemers aan de erfgoedtafels zijn de ambities van de erfgoedlijnen concreet benoemd en op ambitiekaarten gezet. Daarnaast heeft iedere erfgoedtafel, aansluitend bij de ambitie, een afwegingskader opgeleverd. Met dit afwegingskader wordt beoordeeld of projecten voldoende aansluiten bij de ambities en of projecten uitvoerbaar zijn. Voor de erfgoedlijnen onderling is het ‘van elkaar leren’ en het verbinden van erfgoed met de andere opgaven de komende tijd een belangrijk speerpunt.

7 Erfgoedlijnen

In Zuid-Holland zijn 7 erfgoedlijnen actief: Landgoederenzone, Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, Historische Trekvaarten, Romeinse Limes, Waterdriehoek en Oude Hollandse Waterlinie. Op een aantal plekken in de provincie is die geschiedenis in het landschap terug te zien. Aan de hand van 7 erfgoedlijnen maakt de provincie Zuid-Holland de geschiedenis van het landschap nog beter zichtbaar en beleefbaar. Een erfgoedlijn is een geografische lijn (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die verschillende punten op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal.

De provincie draagt graag financieel bij aan deze erfgoedlijnen. Erfgoed maakt de omgeving mooier, vertelt het verhaal van onze geschiedenis en biedt kansen voor economie, toerisme en recreatie.

Bron: provincie Zuid-Holland

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verbindingsweg A15 met A16 richting Breda weekend dicht

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 6 tot en met maandag 9 augustus onderhoudswerkzaamheden uit op knooppunt Ridderkerk-Zuid, op de verbindingsweg van de A15 richting Rotterdam...

Vervroegde tweede prik voor twaalf- tot en met zeventienjarigen

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar, die op 16 augustus of later hun afspraak voor de tweede prik hadden staan, kunnen hun...

Volkshuisvestingfonds maakt verbetering bijna 22.000 woningen mogelijk

Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. Hiermee investeert...

Eerste helft 2021: 50.000 kilo cocaïne met bestemming Nederland onderschept

De Douane en internationale opsporingsinstanties hebben in de eerste helft van 2021 ruim 50.000 kilo cocaïnedrugs bestemd voor Nederlandse havens onderschept en in beslag...

Gerard Spong in actie voor Leon tegen willekeur OM rondom discriminatie LHBTI’s n.a.v. aangifte tegen dominee Kort Mieraskerk

Rotterdam – De Nederlandse topadvocaat Gerard Spong schiet te hulp bij zaak rondom de aangifte tegen de dominee en de willekeur van het OM...

Voorraad AstraZeneca door Nederland gedoneerd

Nederland doneert de 745.000 doses AstraZeneca die nog op voorraad zijn doneren aan landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse...

Via hulplijn 0800-8115 vinden mensen met geldzorgen een veilige plek

Zwolle – Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen in gesprekken met de hulplijn 0800-8115, een anonieme en veilige plek vinden voor hun verhaal....

Koningin Máxima opent mbo-jaar 2021-2022

Koningin Máxima opent op vrijdag 3 september in Houten het mbo-jaar 2021-2022 en houdt een toespraak. Het thema van de opening is ‘ondernemen naar...