Innovatieprogramma voor aardgasvrije en frisse basisscholen

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Ollongren en de VNG roepen gemeenten, basisscholen en marktpartijen op om mee te doen aan pilots die zorgen voor meer kennis over het succesvol aardgasvrij maken van scholen en het verbeteren van het binnenklimaat. Voor het programma is 5 miljoen euro beschikbaar.

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030. Naast woningen gaat het ook om bedrijven en zogeheten utiliteitsgebouwen zoals scholen. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

Binnenklimaat

De pilots moeten verder bijdragen aan innovaties die ten goede komen aan het binnenklimaat op basisscholen. Zo zijn de temperatuurbeheersing en de ventilatie op scholen vaak een knelpunt. Een beter binnenklimaat heeft een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en personeel.

Innovatieprogramma

Gemeenten kunnen zich samen met schoolbesturen tot 1 oktober 2018 aanmelden voor deelname aan het innovatieprogramma. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van OCW, de VNG en PO-Raad beoordeelt daarna welke projectvoorstellen kunnen meedoen aan de 10 pilots. Bij de afweging wordt onder meer rekening gehouden met de spreiding over het land en het type schoolgebouw.

Uitvoering

Voor de 10 pilots is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 350.000 euro per schoolgebouw. Daarnaast is er in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. De kenniscentra Platform31 en Ruimte–OK verzorgen in opdracht van het ministerie van BZK de uitvoering van het programma.

De volledige oproep is online te vinden op http://www.aardgasvrijescholen.nl/

Nieuws uit deze regio

Start aanvragen subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Zorgorganisaties kunnen vanaf vandaag tot en met 31 maart 17:00 uur subsidie aanvragen voor coronabanen. Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten...

Controleren van aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra belangrijk

Het is weer aangiftetijd: meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf maandag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020. Dat kan voor veel particulieren...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden via een puntensysteem onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het...

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....

Nederlandse innovatieve luchtvaart industrie en Airbus hebben overeenkomst

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze...

Ds. Kort blijkt racist en aanhang doet openlijk bedreiging op BNN Boos

Krimpen aan den IJssel - Nu beginnen we te begrijpen waarom er zo heftig wordt gereageerd op verhalen in de pers over de Mieraskerk...