Integrale aanpak maakt N228 veiliger

De N228 moet veiliger worden. Om dit te bereiken krijgt het Zuid-Hollandse deel van de weg in 2020 een aangepaste inrichting, zoals herkenbare overgangen van binnen naar buiten de bebouwde kom, veilige oversteekplaatsen en snelheidsremmende voorzieningen. Dat gebeurt in combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur én handhaving daarvan. Daarnaast is het belangrijk dat weggebruikers zich bewuster worden van verkeersveilig gedrag.

Comité N228 Veilig

Voor deze integrale aanpak hebben de provincie Zuid-Holland, omwonenden, vertegenwoordigd in het comité N228 Veilig! en de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda de handen ineen geslagen. Vandaag tekenden de partijen een convenant om de samenwerkingsafspraken en de gezamenlijke doelen te bekrachtigen. Aansluitend onthulden zij in Haastrecht de eerste van vier snelheidsmeters met smiley. De plaatsing hiervan op vier plekken langs de weg vormt de eerste concrete maatregel.

Weg tussen Gouda en Oudewater

De N228 is de provinciale weg tussen Gouda en de A12 bij De Meern. De provincie Zuid-Holland beheert het westelijke deel van de weg tussen Gouda en Oudewater. De weg wordt gebruikt door regionaal verkeer waaronder OV-bussen en de vuilophaaldienst. In de spits weten filemijders van de A12 de weg ook te vinden. Van ruim tweehonderd woningen langs de weg komt de uitrit direct op de weg uit. Deze combinatie van een regionale route met een sterke lokale functie en een  maximumsnelheid van 80 km/uur leidt vaak tot gevaarlijke situaties en ongevallen.

Maximumsnelheid verlagen

Een groot aantal aan- en omwonenden, de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda, het comité N228 Veilig! en enkele bedrijven drongen bij de provincie Zuid-Holland al langere tijd aan op het veiliger maken van de N228. De gemeenteraden van zowel Krimpenerwaard als Gouda namen daarnaast eind 2017 een raadsbrede motie aan waarin ze de provincie opriepen om de maximumsnelheid te verlagen en de weg veiliger te maken. Deze vasthoudendheid heeft er mede toe geleid dat de provincie Zuid-Holland samen met alle betrokkenen aan de slag gaat met een integrale aanpak voor meer veiligheid op de N228.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...

Vrijspraak Akwasi van strafvervolging als zeer onterecht ervaren

Amsterdam - Het Hof Amsterdam heeft deze week Akwasi vrijgesproken van strafvervolging. Het OM had hem een voorwaardelijk sepot opgelegd, vanwege zijn uitspraken op...

Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer

Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden wordt geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd. De quarantaineplicht is...