Provincie Zuid-Holland stelt subsidieregister open

Zuid-Holland – Vanaf 12 februari kunnen geïnteresseerden gebruik maken van een digitaal subsidieregister van de provincie Zuid-Holland. Het online subsidieregister is een overzicht van alle subsidies die de provincie Zuid-Holland sinds 2014 heeft verleend. Voorheen publiceerde de provincie eens per kwartaal een overzicht van de verstrekte subsidies in de vorm van een platte tabel. De provincie geeft subsidies aan maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om samen te bouwen aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

“Het aanbieden van een digitaal subsidieregister past in een van de uitgangspunten van de provincie om zoveel mogelijk financiële informatie transparant en openbaar te maken. Op deze manier gaan we in Zuid-Holland slimmer om met data”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Actueel en transparant

Via de website https://subsidieregister.zuid-holland.nl kunnen gebruikers een actueel overzicht opvragen van alle toegekende subsidies vanaf 2014. Het subsidieregister krijgt dagelijks een update. Gebruikers kunnen bovendien gemakkelijk zoeken en filteren op informatie die relevant is. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk om transparant te zijn over de besteding van publieke middelen.

Open data

De provincie Zuid-Holland beschikt als overheidsorganisatie over grote hoeveelheden data. Zij verzamelt, analyseert en beheert deze gegevens bij het vervullen van haar publieke taak. De data die zij verzamelt en creëert behoort dan ook toe aan de samenleving. Zuid-Holland is bezig om haar data vrij te geven voor iedereen. Het subsidieregister is hier een voorbeeld van.

Nieuws uit deze regio

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....

Nederlandse innovatieve luchtvaart industrie en Airbus hebben overeenkomst

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze...

Ds. Kort blijkt racist en aanhang doet openlijk bedreiging op BNN Boos

Krimpen aan den IJssel - Nu beginnen we te begrijpen waarom er zo heftig wordt gereageerd op verhalen in de pers over de Mieraskerk...

De voordelen van een seniorenbed ten opzichte van een standaard bed

Met een seniorenbed groeit het stukje comfort in de slaapkamer aanzienlijk. Een seniorenbed is namelijk voorzien van verschillende handigheden in het ontwerp die maken...

Op welke partij moet ik stemmen straks op 17 maart?

Ze staan weer voor de deur de verkiezingen, op het nieuws gaat het over niks anders en alle kranten en nieuwspagina’s puilen uit van...

Code Oranje verwijt kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving

Den Haag - Code Oranje verwijt het kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving inzake de lockdown en de daarmee gepaard gaande avondklok. De vernieuwingsbeweging van Richard...

Achterblijven economische groei in Zuid-Holland zorg voor CU/SGP en CDA

Den Haag - De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad...

Meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in...