Ambulancepost Terschuur vaker en langer bezet

Nijkerk – Om het verzorgingsgebied Nijkerk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, wordt de ambulancepost in Terschuur vaker en langer bezet. Dit is het resultaat van een locatieonderzoek dat Ambulancezorg Gelderland-Midden in het afgelopen jaar samen met de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel heeft uitgevoerd.

Onderzoek ambulancezorg Gelderland-Midden

Het uitvoeren van de ambulancezorg vindt regionaal plaats. Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) verzorgt het ambulancevervoer in de gehele regio Gelderland-Midden. In het westelijk deel van de regio (omgeving Ede, Barnveld, Scherpenzeel en Nijkerk) staan de prestatiecijfers de laatste jaren onder druk. Daarom heeft AGM in 2020 diverse verbeteracties in gang gezet, waaronder het uitbreiden van capaciteit. Ook is er een locatieonderzoek uitgevoerd. Doel was om te onderzoeken wat de meest optimale locaties zijn om zoveel mogelijk inwoners tijdige ambulancezorg te kunnen bieden.

Ambulancepost verzorgingsgebied Nijkerk

In het onderzoek was speciale aandacht voor het verzorgingsgebied Nijkerk. Dit vanwege het feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor het ambulancevervoer in het verzorgingsgebied Nijkerk op 1 januari 2020 is overgegaan van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) naar de AGM. Om die reden zijn bestaande en potentieel nieuwe locaties voor een ambulancepost onderzocht.

Onderzoek andere locaties

Naast de bestaande locaties Barneveld Hulpverleningscentrum en Terschuur is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een ambulancepost in Nijkerk, Driedorp (nabij het tankstation) en Zwartebroek (nabij de kruising van de Peerweg en de N301). De conclusie van het onderzoek is dat de gemeente Nijkerk het meest gebaat is bij een zo lang en vaak mogelijke bezetting van de ambulancepost Terschuur. AGM heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen om deze randvoorwaarde zo goed mogelijk in te vullen. Ook voor 2021 staan nog diverse vervolgacties in de planning.

Blij met constructief onderzoek AGM

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de constructieve manier waarop het onderzoek met AGM tot stand is gekomen: “Het college vindt het belangrijk dat in geval van spoed de inwoners van onze gemeente zo snel mogelijk kunnen rekenen op een ambulance ter plaatse. Het onderzoek maakt duidelijk dat de inwoners van Nijkerk het meest gebaat zijn bij een zo lang en vaak mogelijke bezetting van de post Terschuur.”

Dijksterhuis vervolgt: “Andere onderzochte locaties zijn hemelsbreed weliswaar dichter in de buurt, maar zullen in de praktijk veel minder vaak bezet zijn. Daarmee zouden onze inwoners dan per saldo slechter uit zijn. Ik ben blij dat Ambulancezorg Gelderland-Midden een verbetering van de ambulancezorg in onze gemeente zo serieus heeft opgepakt en dat de eerste effecten van de genomen maatregelen al zichtbaar zijn.”

Nauwlettend blijven volgen

Henk Bril is als directeur Publieke Gezondheid bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden verantwoordelijk voor het regionale ambulancevervoer: “Het schept vertrouwen dat de huidige locaties nog steeds voldoen. In de komende jaren zullen we samen de prestaties voor het verzorgingsgebied Nijkerk nauwlettend blijven volgen en waar nodig en mogelijk aanvullende maatregelen nemen. Ook heeft AGM blijvende afspraken met buurregio’s RAVU en Witte Kruis Noord- en Oost-Gelderland over grensoverstijgende inzet. Zo kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk er op rekenen dat altijd de dichtstbijzijnde ambulance komt”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

5 projecten ontvangen subsidies voor aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Amersfoort - Vijf samenwerkingsprojecten ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2021 van de gemeente Amersfoort. Onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Amersfoort konden...

Vrachtverkeer geen doorgang in Garderen

Barneveld - Vanaf vrijdag 23 juli gaat de gemeente Barneveld maatregelen nemen om doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskern van Garderen te weren. Tekstkarren op...

Drugsdealers kunnen hoge dwangsom opgelegd krijgen

Baarn - De burgemeester van Baarn heeft besloten het mogelijk te maken dat drugsdealers een last onder dwangsom opgelegd krijgen voor het handelen van...

Kunstwerk ter gelegenheid van bijzonder eindexamenjaar op gevel stadhuis

Amersfoort - Een levensgroot kunstwerk geeft verbeelding aan de moeilijke tijd waarin examenleerlingen zich hebben bevonden. Het afgelopen schooljaar was door de coronamaatregelen voor...

Barneveld opnieuw MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland

De gemeente Barneveld is, voor de vierde achtereenvolgende keer, door ondernemers uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Dat maakte MKB Nederland vandaag bekend....

Dure woningmarktregio Amersfoort zet vaart achter woningbouw

Amersfoort - Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar...

Start aanleg zonnepark Hoevelakensebeek

Amersfoort - Het Nationale Zonne-energie Fonds (NZeF) start na de zomer met de aanleg van het zonnepark Hoevelakensebeek. Dit zonnepark is ongeveer 13.5 ha...

Gratis hulp voor bedrijven die samen willen verduurzamen

Zeist - Ondernemers die op een bedrijvenpark in Zeist collectief aan de slag willen met energiebesparing en opwekken van duurzame energie, krijgen hulp. De...