Ambulancepost Terschuur vaker en langer bezet

Nijkerk – Om het verzorgingsgebied Nijkerk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, wordt de ambulancepost in Terschuur vaker en langer bezet. Dit is het resultaat van een locatieonderzoek dat Ambulancezorg Gelderland-Midden in het afgelopen jaar samen met de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel heeft uitgevoerd.

Onderzoek ambulancezorg Gelderland-Midden

Het uitvoeren van de ambulancezorg vindt regionaal plaats. Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) verzorgt het ambulancevervoer in de gehele regio Gelderland-Midden. In het westelijk deel van de regio (omgeving Ede, Barnveld, Scherpenzeel en Nijkerk) staan de prestatiecijfers de laatste jaren onder druk. Daarom heeft AGM in 2020 diverse verbeteracties in gang gezet, waaronder het uitbreiden van capaciteit. Ook is er een locatieonderzoek uitgevoerd. Doel was om te onderzoeken wat de meest optimale locaties zijn om zoveel mogelijk inwoners tijdige ambulancezorg te kunnen bieden.

Ambulancepost verzorgingsgebied Nijkerk

In het onderzoek was speciale aandacht voor het verzorgingsgebied Nijkerk. Dit vanwege het feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor het ambulancevervoer in het verzorgingsgebied Nijkerk op 1 januari 2020 is overgegaan van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) naar de AGM. Om die reden zijn bestaande en potentieel nieuwe locaties voor een ambulancepost onderzocht.

Onderzoek andere locaties

Naast de bestaande locaties Barneveld Hulpverleningscentrum en Terschuur is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een ambulancepost in Nijkerk, Driedorp (nabij het tankstation) en Zwartebroek (nabij de kruising van de Peerweg en de N301). De conclusie van het onderzoek is dat de gemeente Nijkerk het meest gebaat is bij een zo lang en vaak mogelijke bezetting van de ambulancepost Terschuur. AGM heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen om deze randvoorwaarde zo goed mogelijk in te vullen. Ook voor 2021 staan nog diverse vervolgacties in de planning.

Blij met constructief onderzoek AGM

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de constructieve manier waarop het onderzoek met AGM tot stand is gekomen: “Het college vindt het belangrijk dat in geval van spoed de inwoners van onze gemeente zo snel mogelijk kunnen rekenen op een ambulance ter plaatse. Het onderzoek maakt duidelijk dat de inwoners van Nijkerk het meest gebaat zijn bij een zo lang en vaak mogelijke bezetting van de post Terschuur.”

Dijksterhuis vervolgt: “Andere onderzochte locaties zijn hemelsbreed weliswaar dichter in de buurt, maar zullen in de praktijk veel minder vaak bezet zijn. Daarmee zouden onze inwoners dan per saldo slechter uit zijn. Ik ben blij dat Ambulancezorg Gelderland-Midden een verbetering van de ambulancezorg in onze gemeente zo serieus heeft opgepakt en dat de eerste effecten van de genomen maatregelen al zichtbaar zijn.”

Nauwlettend blijven volgen

Henk Bril is als directeur Publieke Gezondheid bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden verantwoordelijk voor het regionale ambulancevervoer: “Het schept vertrouwen dat de huidige locaties nog steeds voldoen. In de komende jaren zullen we samen de prestaties voor het verzorgingsgebied Nijkerk nauwlettend blijven volgen en waar nodig en mogelijk aanvullende maatregelen nemen. Ook heeft AGM blijvende afspraken met buurregio’s RAVU en Witte Kruis Noord- en Oost-Gelderland over grensoverstijgende inzet. Zo kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk er op rekenen dat altijd de dichtstbijzijnde ambulance komt”.

Nieuws uit deze regio

Soest wil voldoende woningen en bedrijventerreinen

De behoefte aan woningen in de gemeente Soest blijft groot. Daarom worden er de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd, ook voor mensen met...

Overlast Paasbos in Nijkerk nu aangepakt

Nijkerk - Om overlast door jongeren in Paasbos tegen te gaan, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is met ingang van 10 februari 2021...

Pilot Grootschalig Testen in Bunschoten van start

Bunschoten - Een winterse dag met code oranje en loopmatten over de vloeren. Vandaag lieten de eerste inwoners van de gemeente Bunschoten zich testen tijdens...

Wethouder Broekman bezoekt bedrijven digitaal

Nijkerk - Economie wethouder Mariëlle Broekman bezoekt regelmatig bedrijven in haar gemeente. Ze vindt het erg belangrijk om goed contact te hebben met ondernemers...

Onthulling kunstwerk Laren van Weleer in Hertenkamp

Eemnes - Eind januari is het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ door hovenier Van den Tweel en de Gebroeders Snoeij geplaatst in het Hertenkamp. Gisteren...

Ondersteuning horeca verlengd tot eind 2021

Barneveld - Het college van de gemeente Barneveld blijft de lokale horecabranche zoveel mogelijk ondersteunen tijdens de coronacrisis. De huidige steunmaatregelen worden verlengd tot...

Oudste toren met haan krijgt opknapbeurt en restauratie van de muur

Leusden - De oudste toren met haan die op de begraafplaats Oud Leusden staat krijgt een opknapbeurt. Van tijd tot tijd hebben de...

Blijk van waardering voor werkers gezondheidszorg Eemnes

Eemnes - Wethouder Wilma de Boer-Leijsma van Eemnes heeft maandag 25 januari een smakelijke attentie bezorgd bij de Eemnesser huisartsen, hun assistenten, apotheek, fysiotherapeuten,...