Groen licht voor renovatie Altalaan, Wittelaan en Sophialaan

Baarn – Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan in Baarn zijn aan vervanging toe. Na een uitgebreid digitaal participatieproces in 2020 en 2021 – waarbij bewoners hun inbreng op de plannen hebben gegeven – kon het college van B&W afgelopen week instemmen met het uiteindelijke ontwerp. Er is nu groen licht voor het aanbesteden van de werkzaamheden, waarna in het eerste kwartaal van 2022 de uitvoering kan beginnen.

Inbreng bewoners zoveel mogelijk meegenomen

In het uiteindelijke ontwerp zijn – mede vanuit de inbreng van bewoners – een aantal uitgangspunten opgenomen. Zo wordt asfalt vervangen door klinkers – een duurzame keuze want de grondstoffen hiervoor komen uit Nederland én klinkers gaan langer mee dan beton of asfalt. Verder zal hemelwater dat op openbaar terrein valt worden ingebracht in de bodem. Dit gaat onder meer verdroging en daling van het grondwaterpeil tegen. Als straatverlichting komen er nieuwe LED-masten. En in overleg met bewoners wordt de smalle groenstrook tussen rijbaan en trottoir op de meeste plekken weer teruggebracht.

Verbinding Nassaulaan en Altalaan

Bijna alle wensen van bewoners van de Wittelaan, Altalaan en Sophialaan, konden worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Voor enkele wensen was dat niet het geval. Zo gaf een aantal bewoners aan overlast te ondervinden van bomen langs de Wittelaan en Altalaan. Omdat de bomen nog voldoende levensverwachting hebben en goed ingepast kunnen worden in het ontwerp, is er geen goede reden om de bomen te verwijderen. Verder was er vanuit enkele aanwonenden de vraag gesteld om het smalle gedeelte van de Wittelaan, gelegen tussen de Nassaulaan en de Altalaan, volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Fietspad met auto’s te gast

In het participatieproces konden bewoners ook hierover een mening geven. Met name vanuit omliggende straten kwamen hiertegen bezwaren vanuit de vrees voor extra verkeer. Een alternatieve oplossing in de vorm van een fietspad met ‘auto’s te gast’ – die de doorgang open houdt en de tegelijk verkeersveiligheid verhoogt – kon wel op voldoende draagvlak rekenen in de omgeving. Een jaar na de realisatie is er een evaluatie om de effectiviteit van de oplossing te toetsen.

Afronding

Het uitgebreide participatietraject heeft veel nuttige zaken opgeleverd, maar wel meer tijd gekost dan verwacht. In de tussentijd heeft de buitendienst zich extra ingezet om binnengekomen meldingen over de toestand van wegdek te behandelen en problemen terplekke zoveel mogelijk tegen te gaan. Verwachting is dat de uitvoering na de aanbesteding van start gaat in het eerste kwartaal van 2022 en in het vierde kwartaal van 2022 kan worden afgerond. Bewoners worden schriftelijk over de voortgang geïnformeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Mogelijkheden windturbines en zonnevelden onderzocht langs de A28

Nijkerk - Samen met omwonenden en bedrijven onderzoekt het college van Nijkerk waar en hoe minimaal 2 windturbines en maximaal 40 hectare zonneveld kunnen...

intensiveren samenwerking door FC Utrecht, gemeente Amersfoort en SRO

Amersfoort - FC Utrecht, de gemeente Amersfoort en SRO intensiveren de bestaande band en gaan meer samenwerken op maatschappelijk vlag. Komend jaar bundelen zij...

Stadsoorkonde voor Voetbalvereniging Cobu Boys

Amersfoort - Op zaterdag 4 september 2021 reikte burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort een Stadsoorkonde uit aan Voetbalvereniging Cobu Boys. Zij ontvingen de Stadsoorkonde...

Inruilsubsidie voor de benzinebrommer

Amersfoort - Vanaf 8 september kunnen inwoners van Amersfoort 400 euro subsidie aanvragen als zij hun benzinebrommer of -snorfiets laten slopen en schoon vervoer...

Gemeente Barneveld wil lachgas en 3MMC verbieden

Barneveld - De gemeente Barneveld wil lachgas en de ‘designerdrugs’ 3MMC verbieden. Met aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening voert het college de opdracht...

Renovatie Skatepark Vathorst in Amersfoort

Amersfoort - Het skatepark aan de Caraïben in Vathorst wordt in het voorjaar van 2022 opgeknapt. De gemeente wil samen met gebruikers een plan...

Herinrichting centrum Hoevelaken start met werkzaamheden

Hoevelaken - De werkzaamheden in het centrum van Hoevelaken zijn gestart. De straten, stoepen, het groen en het straatmeubilair (afvalbakken, lantaarnpalen, fietsbeugels, etc.) worden...

Gemeente Putten opent vernieuwde pleinen met een video

Putten - Ruim een jaar na de start van de werkzaamheden is de grootschalige reconstructie van twee pleinen, het Kerk- en Fontanusplein afgerond. Gelet...