14.2 C
De Bilt

Onderzoek naar drugshandel onder jeugd bevestigt beeld rond de problematiek

Uithoorn – De gemeente Uithoorn blijft ook de komende jaren volop inzetten op het voorkomen van jeugdoverlast en -criminaliteit. Onderzoek moet helpen inzicht te krijgen. Om die reden heeft Uithoorn, samen met de andere Amstellandgemeenten, Bureau Bervoets gevraagd onderzoek te doen naar drugs in de omgeving van schoolgaande jongeren en hoe de gemeente en partners (ook) preventief met die problemen kunnen omgaan. Het onderzoek bevestigt het beeld dat de gemeente en haar partners rond de problematiek hebben. Er is geen sprake van buitensporig drugsgebruik onder de jeugd, maar diverse jongeren in Uithoorn worden wel geconfronteerd met de problematiek.

Dealers groter probleem dan gebruik door jongeren rondom scholen

Het onderzoek laat zien dat er relatief weinig problemen zijn rondom (hard)drugsgebruik op scholen. Daarnaast wordt er gebruik gesignaleerd van alcohol, ‘vapes’ (e-sigaretten) en soms snus (zakjes die tegen het tandvlees worden geplaatst en die een “rush” geven ten gevolge van met name nicotine). Uit het onderzoek komt meer een dealprobleem dan een gebruikersprobleem naar voren, maar dat is niet enkel en alleen te relateren aan de jongeren.

Weinig toezicht en angst- en zwijgcultuur

Verder blijkt dat de ligging -onder de rook van Amsterdam- en de lage pakkans door gering straattoezicht Uithoorn aantrekkelijk maken als afzetmarkt. Als handels- en gebruikslocaties worden het Zijdelwaard(plein) genoemd, twee middelbare scholen, het busstation en de omgeving van een supermarkt aan de Prinses Irenelaan. Er is op de genoemde locaties regelmatig sprake van rondhanggedrag en vernielingen, maar ook intimidatie waarmee de drugshandel gepaard gaat. Sommige jongeren geven aan bang te zijn voor dealers en “straatleiders” en dat beïnvloedt soms de sfeer voor deze jongeren op school. Denk aan zwijgcultuur en angst.

Kwetsbare jongeren makkelijk geronseld

De gemeente Uithoorn kent kwetsbare jongeren die geronseld worden voor activiteiten binnen het criminele circuit en kwetsbare meiden die (mogelijk) seksueel worden uitgebuit.

De hierboven beschreven problematiek vindt deels plaats op de scholen, aangezien een gedeelte van de betreffende jongeren op deze scholen zit. De problemen zijn echter niet specifiek aan de scholen te relateren. Rondom de scholen zelf zijn geen signalen van grote incidenten bekend.

Aanbevelingen

Tegelijkertijd bevestigt het onderzoek een aantal reeds bekende, zorgelijke signalen waar de gemeente mee aan de slag is en blijft. Een aantal aanbevelingen uit het rapport wordt op dit moment dan ook al uitgevoerd. Denk aan het inzetten van de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA) en (digitaal) toezicht door de politie en jongerenwerk. Bedrijventerreinen en zogenoemde “shady places” staan al onder de aandacht en blijven ook onder de aandacht staan.

Daarnaast is de gemeente Uithoorn aangesloten op de aanpak ‘Doorgroeiers in de drugscriminaliteit’ van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Binnen onder andere de pilot “Veiligheid in en om de school” is er aandacht voor het thema drugs en het delen van zorgsignalen. Bij het (specialistisch) jongerenwerk is er nadrukkelijke aandacht voor zowel de kwetsbare jonge aanwas als de doelgroep jongvolwassenen (16+). En het Plan van Aanpak Ondermijning van de gemeente Uithoorn besteedt nadrukkelijk aandacht voor drugscriminaliteit, mensenhandel en jeugdcriminaliteit. Ten slotte is er al geruime tijd een specifieke aanpak voor kwetsbare meiden en voor mogelijke uitbuitingsrisico’s binnen deze doelgroep.

Goed inzicht door onderzoek; nu gerichte maatregelen nemen

Burgemeester Pieter Heiliegers (portefeuillehouder handhaving Openbare Orde en Veiligheid): “Het onderzoek geeft goed inzicht in de mate van jeugdoverlast en jeugdproblematiek in en rondom de gemeente Uithoorn. Specifiek gericht op drugsproblematiek onder schoolgaande jeugd vanaf 12 jaar. Het is goed dat we hier gedegen onderzoek naar hebben laten doen. Zodat we ook gerichte maatregelen kunnen nemen.” Hij legt uit: “Binnen het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 ligt het voorstel om op verschillende fronten incidentele middelen structureel te maken met, extra relevant in het kader van dit onderzoek, uitbreiding van het aantal boa’s op straat, uitbreiding van het (specialistisch) jongerenwerk en de lokaal persoonsgerichte aanpak.”

De burgemeester laat verder weten dat veiligheid een van de grote speerpunten is én blijft. “Een van de opgaven voor de afdeling veiligheid binnen de gemeente, omschreven in het College Uitvoeringsplan (2022-2026) luidt dan ook: ‘Inzetten op voorkomen van jeugdoverlast en -criminaliteit’.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio