Voorjewijkie.nl: dé nieuwe website voor alle vrijwilligersinitiatieven in Zaanstad

Groene oases aanleggen, ontmoeting op de wijkboerderij, leren over de natuur of wereldlichtjesdag. Het is een greep uit de initiatieven in de stad die aandacht en versterking verdienen. Sinds 1 januari 2022 kunnen alle Zaanse vrijwilligersorganisaties en inwoners die iets voor hun wijk, buurt of stad willen betekenen, terecht op de website voorjewijkie.nl.

Ook kunnen vrijwilligers(organisaties) via deze site financiële ondersteuning aanvragen. Met voorjewijkie.nl wil Zaanstad initiatieven versterken en beter zichtbaar maken. Deze website sluit aan op de ambitie van de visie op vrijwillige inzet (2016-2018 en verder) waarin de wens voor een gezamenlijk platform al werd uitgesproken.

Wethouder Vrijwilligers en Dienstverlening: “Het is nu eindelijk mogelijk voor onze inwoners om op één plek van elkaar te leren, elkaar te inspireren of een initiatief te steunen. Deze behoefte bestaat al jaren. Vrijwilligers(organisaties) kunnen hier nu ondersteuning op maat krijgen. Een plek waar vraag en aanbod aan elkaar wordt verbonden. Een mooie ontwikkeling!”

Subsidie aanvragen voor je wijk

Vrijwilligersorganisaties en inwoners kunnen op de website vragen om financiële ondersteuning. Door initiatievensubsidie aan te vragen of door een matchfunding op te starten.

  • Initiatievensubsidie is bedoeld voor een initiatief of vrijwilligersorganisatie die iets bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken in de stad of de wijk. Bijvoorbeeld kansengelijkheid, duurzaamheid, eenzaamheid of armoede. Aan deze regeling zit een ‘eis’: het subsidiebedrag is maximaal 3.000 euro. Alle criteria zijn op de website te vinden.
  • Matchfunding is een combinatie van crowdfunding en subsidie. Als de indiener van de aanvraag kan aantonen dat er genoeg draagvlak is voor het plan, dan subsidieert de gemeente de helft van het bedrag dat nodig is. Met een maximum van 5.000 euro. De indiener kan draagvlak aantonen door te laten zien dat de helft van het bedrag zelf op te halen is en als er minimaal 15 supporters (donateurs of vrijwilligers) zijn. Het opzetten van een campagne is onderdeel van de matchfunding.

Al toegekende subsidies en culturele activiteiten

Met de nieuwe initiatievensubsidie vervalt de huidige subsidieregeling ‘Vrijwilligers- en herdenkingsactiviteiten. Er is wel een overgangsregeling. Wie al in 2021 een (structurele) subsidieaanvraag heeft ingediend, houdt daar in 2022 recht op. Wie van deze regeling gebruik maakte, is geïnformeerd over de nieuwe ondersteuning van initiatieven. Ook voor culturele activiteiten wordt voorjewijkie.nl de plek om subsidie aan te vragen of een initiatief te promoten.

Online informatiebijeenkomsten

Op woensdag 19 januari 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur en dinsdag 25 januari 2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur kunnen vrijwilligers(organisaties) meer te weten komen over het platform en de (subsidie)regelingen. In verband met de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten online. Aanmelden voor een van de informatieavonden kan via dit formulier.

Over Voor je Wijkie

Voor je Wijkie is een initiatief van de gemeente Zaanstad. Stichting Voor je Buurt is verantwoordelijk voor het beheer van de website en de begeleiding van de initiatieven. De wijkmanagers spelen hier ook een rol in. Er wordt samengewerkt met lokale organisaties als Zaankanters voor Elkaar en de Zaanse Uitdaging. De gemeente Zaanstad draagt via Voor je Wijkie bij aan diverse initiatieven die Zaanstad mooier maken. Deze bijdrage is afkomstig vanuit de subsidieregelingen van de gemeente Zaanstad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio