9.6 C
De Bilt

Kanaalzone-Zuid: een vitaal stadsdeel met het kanaal als middelpunt

Nijmegen – Het college van B en W wil de komende jaren flink aan de slag met een groot gebied rondom het Maas-Waalkanaal: de Kanaalzone-Zuid. Met de toevoeging van extra woningen, werkplekken en voorzieningen wordt dit deel van Nijmegen vitaler en meer verbonden met de rest van de stad.

Ambities

In het afgelopen jaar zijn samen met bewoners, ondernemers en andere stakeholders ambities voor het gebied in kaart gebracht. Samen met de gemeentelijke ambities vormen deze het concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid. Deze wordt nu ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad.

Wonen en werken binnen de bestaande stad

Eind oktober stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2020-2040 vast. Daarin staat dat Nijmegen meer woningen en meer arbeidsplaatsen wil realiseren binnen de bestaande stad, onder meer in Kanaalzone-Zuid. Dit concept-ambitiedocument is een eerste stap in deze ontwikkeling.

Visie op Kanaalzone-Zuid

De ambitie is om Kanaalzone-Zuid interessanter, functioneler en toegankelijker maken om zo als verbinding te fungeren voor de omliggende gebieden.

Economisch perspectief

De gemeente Nijmegen zet in op het creëren van banen in Kanaalzone-Zuid. Bedrijventerrein Winkelsteeg krijgt een kwaliteitsimpuls met de toevoeging van werkplekken en woningen. De gemeente ziet kansen voor de doorontwikkeling van sterke sectoren die nu al in het gebied aanwezig zijn, zoals het cluster Health en High Tech. Ook kan er geprofiteerd worden van de centrale ligging van Winkelsteeg in de stad.

Winkelsteeg

Winkelsteeg biedt werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus, van praktisch tot universitair geschoold. Daarnaast krijgen winkelcentrum Dukenburg en Meijhorst 60e straat de komende jaren een flinke impuls. Er zijn allerlei gesprekken geweest tussen gemeente, ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen. Met de inbreng werkt de gemeente nu aan een Ontwikkelvisie voor Winkelsteeg, een uitwerking van dit concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid.

Sociale en gezonde wijken

De gemeente wil inzetten op de doorstroming in de woningmarkt door toevoeging van een gevarieerd woningaanbod in Kanaalzone-Zuid (van sociaal tot het hogere segment en van woningen voor ouderen tot starters in de tijdelijke woningenbouw). Er komen de aankomende jaren ongeveer 1500 tot 1800 woningen bij in Dukenburg, ongeveer 500 tijdelijke woningen in NDW21 en bijna 1000 woningen rondom het station Goffert. Dit gebied is onderdeel van de Woondeal. Op 18 februari werd bekend dat de gemeente Nijmegen ruim 9 miljoen euro subsidie krijgt van het Rijk om versneld woningen te bouwen in Winkelsteeg.

Aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgebieden

De ruime, groene opzet is een van de kwaliteiten van Kanaalzone-Zuid. De gemeente wil de omgeving van het kanaal aantrekkelijker maken voor bewoners en werknemers. Betere verbindingen en prettigere routes voor voetgangers en fietsers maken hier onderdeel van uit. Ook komen er groene routes die ruimte bieden voor de alledaagse rondjes door de wijk: met de hond, voor een boodschap of om hard te lopen. Met aantrekkelijke plekken wil de gemeente Nijmegenaren naar het kanaal toe trekken.

Van gesprekstafel naar tekentafel

De basis van het ambitiedocument startte niet op de tekentafel, maar aan de gesprekstafel. De gemeente Nijmegen heeft (online) gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, professionals en andere betrokkenen in het gebied, zowel in één-op-één gesprekken als groepssessies. In eerste instantie konden betrokkenen hun wensen, zorgen en ideeën kenbaar maken.

Gemengd woon-werkgebied

Over het algemeen kijken bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden positief tegen de ambities voor het gebied aan. Uiteraard zijn er ook vragen en zorgen. Deze spelen vooral in Winkelsteeg waar de transformatie van een bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied logischerwijs tot vragen leidt bij daar gevestigde ondernemers. De nog af te ronden Ontwikkelvisie Winkelsteeg zal hier nader op ingaan.

Vervolg

Het college van B en W heeft dit concept-Ambitiedocument vastgesteld. Nu vraagt het college de gemeenteraad om wensen en bedenkingen. Vervolgens stelt het college het aangescherpte Ambitiedocument vast. Dit biedt kaders en richtlijnen voor toekomstige ontwikkelingen in Kanaalzone-Zuid, zoals Winkelsteeg, NDW21 en Stationsgebied Goffert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio