12.2 C
De Bilt

Stedenbouwkundige visie geluidmaatregelen spoor vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden heeft de ‘Stedenbouwkundige visie geluidmaatregelen spoor’ vastgesteld. Met deze visie reageert de gemeente op de voorstellen van ProRail om de geluidsbelasting op de woningen langs het spoor te verminderen. In de visie staat op welke plekken volgens de gemeente wel of geen geluidsschermen gewenst zijn.

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) aan het verminderen van de geluidshinder door het treinverkeer. Dat doet ProRail vooral door het plaatsen van geluidsschermen of raildempers. In sommige gevallen kunnen ook geluidsisolerende maatregelen aan de woningen een oplossing zijn. ProRail heeft onderzocht bij welke woningen langs het spoor in de gemeente Rheden de geluidsbelasting boven het wettelijk gestelde maximale geluidsniveau van 65 dB komt. Deze woningen komen in aanmerking voor sanering. Op basis van de huidige wet- en regelgeving en de uitgevoerde akoestische berekeningen heeft ProRail een eerste voorstel gedaan voor geluidsreducerende maatregelen bij de te saneren woningen in de gemeente Rheden.

Stedenbouwkundige Visie

Gemeenten kunnen invloed uitoefenen op de maatregelen die ProRail voorstelt als zij deze uit stedenbouwkundig of landschappelijk oogpunt onwenselijk vinden. In de gemeente Rheden was dit het geval en daarom is er de ‘Stedenbouwkundige visie geluidmaatregelen spoor’ opgesteld. In deze visie heeft de gemeente aangegeven waarom de geluidsschermen wel of niet gewenst zijn en op welke plekken de gemeente het niet eens is met de voorstellen van ProRail. In de visie is ook aangegeven welke geluidsreducerende maatregelen van ProRail de voorkeur hebben. De stedenbouwkundige visie is terug te vinden op www.rheden.nl/MJPG.

Samen met omwonenden

De maatregelen die in de stedenbouwkundige visie zijn opgenomen zijn mede tot stand gekomen na vijf bijeenkomsten met bewoners langs het spoor. De mening van de omwonenden heeft in deze visie een belangrijke rol gespeeld bij de gepresenteerde oplossingen. ProRail gaat de stedenbouwkundige visie nu beoordelen en bepaalt vervolgens welke maatregelen worden overgenomen in een plan voor geluidsreductie. In dit plan staat ook wanneer ProRail de maatregelen uitvoert.

Omwonenden kunnen medio 2023 met een zienswijze op de plannen van ProRail reageren. Bewoners en eigenaren van woningen waar het geluidsniveau op dit moment hoger is dan de norm worden hierover door ProRail op de hoogte gesteld. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) begint ProRail met de uitvoering. Hierover ontvangen de bewoners van ProRail wederom een brief met daarin de eerste planning van de uitvoering van de geluidsreducerende maatregelen.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio