16.2 C
De Bilt

Woningbouwproject Portier krijgt vorm

De gemeente Druten zorgt samen met Van de Klok uit Nijmegen dat het woningbouwproject Portier steeds meer vorm krijgt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 13 april tot en met 24 mei 2023 klaar om in te zien. In deze periode kan iedereen bij de gemeente dit plan inzien en een reactie hierop geven. Woningbouwproject Portier ligt in het gebied tussen de Heuvel en de Van Heemstraweg in Druten. Het vormt de nieuwe entree van het Drutense centrum.

Om nieuwbouw mogelijk te maken, is sloop van de sporthal aan de Heuvel nodig. Dat gebeurt als het nieuwe sportcentrum De Gelenberg klaar is en alle functies daar naartoe verhuisd zijn. Op de plek van de nu nog bestaande sporthal komt een appartementengebouw. Dat gebouw krijgt 4 bouwlagen met 44 sociale huurwoningen.

Langs de Van Heemstraweg komen twee appartementengebouwen in 6 en 10 bouwlagen. In het ene gebouw komen 33 middeldure appartementen. En in het andere gebouw 23 vrije sector en 17 middeldure koopappartementen. In het gebied tussen deze gebouwen komen 42 grondgebonden woningen.

Van de 159 woningen zijn er 117 levensloop geschikt

In een levensloop geschikte woning kan een bewoner in zijn eigen huis blijven wonen. Ook als hij gebruik moet maken van bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel.

Wethouder Willy Brink is blij met de voortgang: “Afgelopen jaren is er voor Portier achter de schermen veel gebeurd. Nog even wachten, dan kan de schop in de grond. Ons doel is om de woningbouw in de gemeente snel op gang te krijgen. Dat is hard nodig, want er is een schreeuwend tekort aan woningen.” 

Regionale woningbouwafspraken

Het woningbouwprogramma van Portier voldoet aan de huidige regionale woningbouwafspraken. Minstens 50% van het programma is namelijk betaalbaar. Ook voldoet het woningbouwprogramma aan de kortgeleden vastgestelde nieuwe regionale woningbouwafspraken. Minstens 67% van het programma is betaalbaar en bijna 30% daarvan is sociale huur.

Parkeerplaatsen

Op het nu nog bestaande parkeerterrein van de Bogerd komt een parkeerhuis met 200 parkeerplaatsen. Dit parkeerhuis is voor bezoekers van de Bogerd. Maar ook voor bewoners en bezoekers van de nieuwe woningen.

Ambities krijgen een plek in het bestemmingsplan

Vooraf heeft de gemeente Druten een ambitiedocument gemaakt voor het ontwikkelingsgebied. In het document zijn op verschillende onderdelen de ambities weergegeven. De onderwerpen gaan bijvoorbeeld over beeldkwaliteit en uitstraling, water en groen, wonen en zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid en parkeren. Maar ook over de integrale visie op het gebied. In deze visie gaat de woningbouw samen met de herinrichting van de Dijkgraafstraat en de Raadhuisstraat. Maar ook de parkeerterreinen aan de Heemradenstraat en de Klokkenslagstraat. De meeste ambities hebben een plaats gekregen in het ontwerpbestemmingsplan.

De omgeving heeft meegedacht

Om tot een goed plan te komen vond een uitgebreid participatietraject plaats. Tijdens verschillende momenten is de omgeving om advies gevraagd. Het draagvlak voor de gebiedsontwikkeling is hiermee vergroot.

Planning

Verloopt alles volgens planning, dan wordt het definitieve bestemmingsplan in de zomer van 2023 vastgesteld. Daarna start Van de Klok met de verkoop van Portier. Naar verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2024.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio