18.7 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Begroting 2023 Aa en Hunze sluitend met ruimte voor ambities

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2023. Dit is de eerste begroting in de nieuwe college- en raadsperiode.

Begrotingsresultaat

De begroting 2023 is sluitend en laat een positief resultaat zien van € 223.000,-. Ook de vrije algemene reserve (VAR) blijft in 2023 ruim boven de ondergrens van € 3 miljoen. De solide financiële positie van de gemeente Aa en Hunze blijft hiermee behouden. Wethouder Kiena ten Brink: “Het is voor iedereen duidelijk dat er veel aan de hand is in de wereld. Wij hebben te maken met een sterk stijgende inflatie en hoge lasten. Dat heeft ook effecten in Aa en Hunze. Het is daarmee een onzekere tijd voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en dorpshuizen, maar ook voor de gemeente.”

Begroting met afwachtende houding naar overheidsmaatregelen

Het kabinet heeft allerlei maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de negatieve effecten van de stijgende inflatie en de hoge energieprijzen te temperen. Hoe dit er precies uit komt te zien is nu nog niet helder. De gemeente Aa en Hunze heeft ervoor gekozen om de maatregelen van het Rijk af te wachten en daarna de effecten ervan op een rij te zetten. Dan wordt ook duidelijk waar mogelijkerwijs een rol voor de gemeente is weggelegd om iets extra’s te doen. Wanneer er zich in de tussentijd acute problemen voordoen, biedt de reserve in de begroting ruimte om een helpende hand te kunnen toesteken. In december komt het college hierop terug bij de raad.

Ambities 2023

Samen met onze inwoners zorgen wij ervoor dat Aa en Hunze een prachtige plattelandsgemeente blijft. Deze ambitie heeft het nieuwe college uitgesproken in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen verder aan de slag’. De leefbaarheid in onze gemeente staat voorop. Wij blijven zorgen voor goede voorzieningen zoals fietsverbindingen, goed onderhouden groen en wegen, adequate afvalverwerking, toegankelijke zorg en bibliotheken.

Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil in onze gemeente kan wonen zetten wij de komende jaren stevig in op woningbouw. In 2030 willen wij dat er minimaal 400 extra woningen gerealiseerd zijn. In 2023 wordt de woningbehoefte in onze gemeente vertaald naar uitvoeringsplannen, zodat wij woningen kunnen realiseren die voldoen aan de behoeften van onze inwoners.

Economie blijven ondersteunen

Wij blijven de economie ondersteunen, waarbij wij ons richten op het maken van toekomstbestendige bedrijventerreinen, een levendig winkelaanbod en toerisme. Omdat de inbreng van inwoners van grote waarde voor ons werk is, zoeken wij nadrukkelijk de samenleving op en ontwikkelen wij participatie verder door. De Jongerenraad Aa en Hunze bevordert de betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij en behartigt hun belangen.

Een zorgelijke ontwikkeling zijn de stijgende energieprijzen. Dit heeft een grote impact op onze inwoners, ondernemers, verenigingen en dorpshuizen. De duurzaamheidsopgave die wij als gemeente hebben wordt hiermee nog belangrijker. In 2023 blijven wij inzetten op voorlichting over verduurzaming, isolatie en besparing en willen wij energiearmoede voorkomen.

Investeren in de organisatie

Als gemeente is het steeds lastiger om in te spelen op nieuwe taken vanuit het Rijk, zoals de Wet Open Overheid en het opvangen van vluchtelingen en statushouders. Naast deze nieuwe taken hebben wij eigen ambities ten aanzien van onder andere de woningbouwopgave, ruimtelijk beleid, openbare ruimte, uitvoering van het nieuwe afvalbeleid, duurzaamheid en de verbetering van de dienstverlening. In de begroting zijn middelen opgenomen voor extra capaciteit om de nieuwe taken en ambities waar te kunnen maken.

Als gemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid in de opvang van Oekraïense vluchtelingen en in het verlichten van de druk op de opvanglocatie in Ter Apel. De kosten worden door het Rijk vergoed.

In 2023 bestaat Aa en Hunze 25 jaar

Komend jaar is het 25-jarig jubileum van de gemeente Aa en Hunze. Een mooi moment om samen met al onze inwoners iets te organiseren en op zoek te gaan naar wat Aa en Hunze zo bijzonder maakt. Want samen zorgen wij voor een sterke, leefbare, duurzame en vitale gemeente.

Wethouder ten Brink: “De komende jaren zijn er grote uitdagingen op het gebied van wonen, bestaanszekerheid, duurzaamheid, zorg, economie, recreatie en leefbaarheid. Samen met onze inwoners, ondernemers, dorpshuizen en verenigingen gaan wij deze uitdaging aan en maken Aa en Hunze elke dag een beetje mooier.”

Behandeling in de raad

De begroting wordt besproken tijdens de raadsvergaderingen van 10 en 17 november 2022.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio