Kwaliteit wegen en verlichting gaat zichtbaar omhoog

Hoogerheide – . De kwaliteit van de wegen en verlichting is van invloed op de (verkeers)veiligheid, maar geeft een gebied ook een bepaalde uitstraling. De komende jaren investeren we fors in de wegen en verlichting, als onderdeel van het zichtbaar naar een hoger niveau tillen van de gehele openbare ruimte.

Wegen

Wegbeheer is belangrijk voor (verkeers)veiligheid, rijcomfort, het aanzien van de weg en de omgeving en om hinder voor omwonenden te voorkomen. Met een goed onderhoudssysteem zorgen we er bovendien voor dat onze wegen langer meegaan en minder snel (in hun geheel) vervangen hoeven te worden. De gemeente Woensdrecht heeft maar liefst 1,8 miljoen m2 verharding in beheer. Om goed inzicht te houden in de kwaliteit van de wegen wordt één keer in de twee jaar een visuele weginspectie uitgevoerd.

Uitkomst inspectie

Uit de laatste inspectie blijkt dat het overgrote deel van onze wegen boven het vastgestelde minimale onderhoudsniveau C zit. Zo’n 13% van onze wegen haalt dit niveau niet. De komende periode zorgen we ervoor dat alle wegen minimaal niveau C zijn. Maar liefst 40% van alle wegen in onze gemeente ligt binnen woongebieden. Binnen vijf jaar gaan we het onderhoudsniveau van deze wegen optillen van niveau C naar B en onze centrumgebieden dusdanig onderhouden dan ze op niveau A blijven. In deze periode is er speciale aandacht voor voetpaden en verlichte fietspaden. De mobiliteit en veiligheid van actieve inwoners en bezoekers staat hierbij voorop. Wethouder Van Agtmaal: “Inwoners zullen de komende jaren zien dat we op diverse plekken in de gemeente bezig zijn met het onderhoud van de wegen. Dat de kwaliteit omhoog gaat, zal de komende jaren duidelijk merkbaar worden”.

Openbare verlichting

Verlichting in de openbare ruimte levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid, maar is ook belangrijk voor de sociale en openbare veiligheid in een gebied. Daarnaast geeft het de omgeving een bepaalde uitstraling.

Onderhoudsniveau weg

Huidig         2023
Centrumgebieden                              B                A
Binnen woongebied                           C                 B
Hoofdwegen                                     C                B
Doorgaande wegen buitengebied        C-matig      C
Overige wegen buitengebied              –                C

Net als bij de wegen geven we de openbare verlichting de komende jaren een kwaliteitsimpuls. Dit start met de huidige lichtmasten te controleren en waar nodig te vervangen. Momenteel hebben we 5065 lichtmasten in beheer en onderhoud. Hiervan zullen er de komende jaren zo’n 1575 masten vervangen worden en zo’n 2271 armaturen. Dit is een behoorlijk aantal en dit komt mede door de leeftijd van veel masten (in de periode 1978-1982 is er relatief forse woningbouw geweest). Verder zijn veel conventionele lampen vervangen door LED-lampen en hiervan ligt het gewicht hoger. Hierdoor hebben
de binnenwerken het zwaarder gekregen en vertonen armaturen –zeker die op leeftijd- eerder scheuren.

Hoe lang gaat openbareverlichting mee?

Levensduur
Mast                                      36 jaar
Conventionele armatuur          15 jaar
LED armatuur                         12 jaar

Wethouder Van Agtmaal: “Bij zowel de wegen als bij de openbare verlichting speelt
duurzaamheid een belangrijke rol. Waar mogelijk hergebruiken we materialen en kiezen we
voor duurzame en energiezuinige oplossingen. Ook combineren we werkzaamheden zoveel
mogelijk met elkaar, om op een zo efficiënte manier mogelijk te werken en overlast te
beperken.”

Financiën

Het college gaat fors investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Aan wegen geven we de komende periode jaarlijks €730.000 uit en aan openbare verlichting €280.000.
Wethouder Van Agtmaal: “De komende jaren worden er miljoenen uitgetrokken om de
kwaliteit van de wegen en de openbare verlichting naar een hoger niveau te tillen. Dit is dan nog exclusief projecten, zoals de Scheldeweg Noord en de nieuwe wijk in de Verlengde
Duinstraat in Hoogerheide en de werkzaamheden in Calfven.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bredase basisschoolkinderen verdienen 18 fietsen tijdens Groene Voetstappenweek

Breda - Bredase basisschoolkinderen zijn in de Groene Voetstappenweek 21.978 keer op een duurzame manier naar school gekomen: lopend, fietsend, steppend of skatend. Daarmee hebben...

interactieve sport- en spel paaltjes langs Chassesingel

Breda - Vandaag start de proef met tien interactieve sport- en spelpaaltjes langs de Chassésingel. Sporters kunnen via bluetooth op hun telefoon contact maken met...

Goed draagvlak voor project Veilig Buitengebied Breda

Breda - Veel enthousiasme en draagvlak, afgelopen zaterdag, bij de deelnemers aan de kick-off 'Veilig Buitengebied Hagebeemd' om met elkaar een vuist te gaan...

Ontwikkeling voormalig Kadasterlocatie door Breda en ontwikkelaar

Breda - Burgemeester en wethouders van Breda vinden de visie van ontwikkelaar BPD voor de voormalige Kadasterlocatie aan de Markendaalseweg voldoende uitgewerkt. Daarmee kan...

Honderdste AED geplaatst op station Gilze-Rijen

Gilze-Rijen - Op station Gilze Rijen is op vrijdag 8 oktober de honderdste openbare AED op een station geopend. ProRail en NS plaatsen de...

Oosterhout in actie voor meer biodiversiteit

Oosterhout - Sinds kort is de gemeente Oosterhout gestart met het project Natuur in de Wijk om de biodiversiteit in het stedelijk gebied te...

Unlock Challenge: Makers van Breda zoeken alternatief voor standaardtribune

Hoe kan er op elke plek in Breda een live-voorstelling of performance vanuit verschillende disciplines worden opgevoerd voor een (groot en klein) publiek? Deze...

Onderhoud en beheer haven Zevenbergen goed geregeld met Waterschap

Zevenbergen - De nieuwe haven van Zevenbergen zorgvuldig beheren en onderhouden: dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap Brabantse Delta en...