14.4 C
De Bilt

Gemeenteraad Moerdijk akkoord met jaarrekening 2021

Moerdijk Goed nieuws over de jaarrekening 2021 van de gemeente Moerdijk: de onafhankelijk accountant kwam na onderzoek tot de conclusie dat de jaarrekening juist en volledig is (‘getrouw’) en dat de gemeente zich aan de wetten en regels houdt (‘rechtmatig’) . Moerdijk sluit 2021 af met een positief saldo van € 8,6 miljoen. Ook heeft de gemeente inmiddels geld gereserveerd voor toekomstige, te verwachten grote uitgaven, zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en vervanging van riolering en onderwijshuisvesting. De gemeenteraad is akkoord met de jaarrekening.

Wethouder Jack van Dorst: “Op meerdere fronten hebben we positief nieuws. Om te beginnen is het fijn dat we het jaar met een positief resultaat konden afsluiten. Maar nog belangrijker zijn de ratio’s, getallen die iets zeggen over de financiële gezondheid van een gemeente. Die zijn uitstekend.”

Compliment

De accountant stelt dat in 2021 (net als in 2020) vastgesteld is dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn gevolgd voor alle aanbestedingen die daarvoor in aanmerking komen. “Dat is een compliment waard en zeker niet vanzelfsprekend”, aldus de accountant in zijn verslag. Verder is het de accountant opgevallen dat de gemeente

vooruitstrevend is door al voor 2021 een rechtmatigheidsverantwoording door het college te laten uitbrengen. De accountant: “Die verplichting zal pas in 2023 gaan gelden en slechts weinig gemeenten kiezen ervoor of lukt het om dit al eerder in te voeren.” Ook de  gemeenteraad uitte haar waardering voor beide punten.

Financiën

“De gemeente is financieel hartstikke gezond”, vat wethouder Van Dorst samen. “We hebben het huishoudboekje goed op orde.

Een kort uitleg over een paar belangrijke getallen:

Netto schuldquote

Hoeveel schulden hebben we ten opzichte van onze eigen bezittingen? Ons percentage is erg laag voor een gemeente en dus positief. 

Solvabiliteit

Is de gemeente in staat om op de lange termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen? Het percentage bedraagt in Moerdijk 56%. De norm van de Vereniging Nederlandse Gemeentes is 50%. We zitten hier dus ruim boven, dit wordt ook wel genoemd ‘laag risico’.

Grondexploitatie

De gemeente heeft bouwgrond in bezit. Het percentage geeft aan hoe hoog de waarde van de grond is ten opzichte van de verwachte opbrengst bij verkoop. Met 14% zitten we ruim onder de drempel van 20% die nodig is om ‘goed‘ te scoren.

Weerstandsvermogen

Heeft de gemeente voldoende buffer om eventuele calamiteiten financieel op te vangen? De gemeenteraad van Moerdijk heeft bepaald dat het weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet zijn. Met een ratio van 1,8 (12,5 miljoen euro) zitten we daar nu ver boven. Er is dus ruim voldoende geld achter de hand als we te maken krijgen met onverwachte noodsituaties.

Tot slot het spaarbankboekje. Dat bestaat uit verschillende spaarpotjes:

Ons eigen vermogen bedraagt per eind 2021 89,7 miljoen euro. Een deel daarvan is al ergens voor bestemd. Het deel dat over blijft is onze zogenaamde ‘vrije ruimte’. Daar kan de gemeenteraad desgewenst een nadere bestemming aan geven.

Bestemmingsreserves

Geld voor een bepaald bestedingsdoel dat de raad heeft bepaald. Bijvoorbeeld LPM-gelden voor Waterfront Moerdijk, huisvesting onderwijs en geluidssanering HSL-Zuid. Onze bestemmingsreserve bedraagt per 31 december 2021 66,6 miljoen euro.

Algemene reserve

Geld als buffer voor risico’s die de gemeente loopt. Dit wordt onderverdeeld in:

  • Weerstandsvermogen
  • Vrije ruimte

De vrije ruimte was eind 2021 9,2 miljoen euro.

Voorzieningen

Naast de reserves is er geld voor te voorziene lasten voor risico’s en verplichtingen. De omvang en/of het tijdstip dat ze optreden zijn niet of niet helemaal aan te geven, maar het komt er in de toekomst wel aan, dus we houden daar financieel al rekening mee. Bijvoorbeeld onderhoud en vervanging van rioleringen. De stand van de voorzieningen was eind 2021 zo’n 40 miljoen euro.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio