Verkeersafwikkeling in het centrum Baarle-Nassau en Baarle-Hertog verbeteren

Baarle-Nassau/Baarle-Hertog Door de realisatie van de randweg is de verkeersafwikkeling door de kom van Baarle verminderd. Dat biedt kansen. Om het centrum een nieuw elan te geven voor bewoners, toeristen en bedrijven stellen de gemeentebestuurders van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog het concept Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) voor. Dit plan beschrijft hoe de verkeersafwikkeling in de kern van Baarle beter en veiliger kan.

Verkeersafwikkeling

Met het GMB willen de gemeenten de verkeersafwikkeling van (doorgaand) gemotoriseerd verkeer terugdringen zodat de leefbaarheid verbetert. Wethouder Hans van Tilborg van de gemeente Baarle-Nassau: “Dat zorgt voor een betere doorstroming en leefbaarheid voor onze inwoners en bezoekers van het centrum. We willen allereerst een inrijverbod instellen voor doorgaand vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook krijgt het centrum meer ruimte voor fietsers, wandelaars en winkelend publiek. Het plan geeft verder inzicht in de maximumsnelheden, de parkeermogelijkheden en de ligging van de nieuwe komgrenzen.”

Geen grootschalig eenrichtingsverkeer

Zoals de bestuurders in november 2020 bepaalden in het bestuursakkoord maakt eenrichtingsverkeer in de Molenstraat geen deel uit van het GMB. Philip Loots, schepen van Baarle-Hertog: “Het inrijverbod voor vrachtwagens en de aanleg van de oostelijke parking zullen alvast een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het dorp. Na de aanleg van de oostelijke parking en de toegangswegen ernaartoe, bekijken we welke maatregelen eventueel nog kunnen bijdragen aan een veilige, leefbare kern van ons dorp. Uitgangspunt hierbij is dat er een inhaalbeweging gemaakt wordt in het voordeel van de zwakke weggebruiker, waarbij de auto evenwel welkom zal blijven.”

Meer ruimte voor fietsers en wandelend publiek

Het herinrichten van straten als verblijfsgebied met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur biedt kansen voor de fietser. De gemeentebesturen van beide Baarles willen deze kans aangrijpen om bepaalde straten om te vormen tot fietsstraten. Hiermee willen de gemeenten het fietsgebruik in deze straten bevorderen. De gemeenten zullen de nieuwe fietsstraten alvast voorzien van de nodige borden. Bij de herinrichting van deze straten kunnen bijkomende ingrepen de verkeersveiligheid voor de fietser verder verbeteren.

Reageren tot 18 april

In september 2019 is het eerste conceptplan gepresenteerd aan inwoners en ondernemers. Hierop kregen we vele reacties en suggesties. Op basis hiervan werd het plan gewijzigd. Dit gewijzigd GMB ligt tot 18 april ter inzage. Iedereen kan dit plan raadplegen op de gemeentelijke websites, www.baarle-hertog.be en www.baarle-nassau.nl, en hun opmerkingen of suggesties meegeven via een digitaal formulier. Wie niet online wenst te reageren, kan ook een formulier afhalen bij beide gemeentehuizen.  Het GMB zal definitief worden vastgesteld door de beide gemeenteraden op 24 juni tijdens het GOB-plenair.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img