Onderhoud en beheer haven Zevenbergen goed geregeld met Waterschap

Zevenbergen – De nieuwe haven van Zevenbergen zorgvuldig beheren en onderhouden: dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk vandaag ondertekenen.

Beheer en onderhoud haven

De overeenkomst regelt het beheer en onderhoud van de Zevenbergse haven, maar ook van zaken als de bruggen, kades, steigers en de nieuwe stuw aan de Kristallaan. Wethouders Désirée Brummans en Danny Dingemans roemen de samenwerking: “Brabantse Delta is een kundige partner. Sinds jaren geleden het plan ontstond om de haven te heropenen, hebben we samen opgetrokken met het waterschap.

Met de samenwerkingsovereenkomst die we nu tekenen, formaliseren we het beheer en onderhoud van een belangrijke waterverbinding en bovenal een prachtig werk, dat we in goede samenwerking met het waterschap en met de provincies Noord-Brabant, Zeeland en het Rijk hebben gerealiseerd.”

Inspelen op droogte

Niels Mureau, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, benadrukt het belang van de samenwerking. “Het waterschap zorgt voor voldoende water van goede kwaliteit. Met onze waterinlaat bij de Roode Vaart voorzien we West-Brabant via de haven in Zevenbergen van zoet water van goede kwaliteit. Dat is belangrijk om in te spelen op lange droge periodes, zoals afgelopen zomers. We zijn er trots op dat we dit project samen met onze partners hebben uitgevoerd en dat we goede afspraken hebben gemaakt over het beheer en onderhoud.”

Van peilbeheer tot drijfvuil

In de afspraken ligt onder meer vast dat de gemeente Moerdijk gaat over het onderhoud van de bruggen, steigers, trapjes en de openbare ruimte rond de haven. Het waterschap onderhoudt de stuw en regelt onder andere het waterpeil, beheert de waterkeringen en gaat over de waterkwaliteit. Ook baggeren en incidenteel een obstakel uit het water verwijderen behoort tot de taken van het waterschap. De gemeente ruimt drijfvuil op uit de haven, het waterschap doet dit aan de Roode Vaart-zijde en bij de stuw. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Daarmee is het beheer en onderhoud tot in de verre toekomst veiliggesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bredase basisschoolkinderen verdienen 18 fietsen tijdens Groene Voetstappenweek

Breda - Bredase basisschoolkinderen zijn in de Groene Voetstappenweek 21.978 keer op een duurzame manier naar school gekomen: lopend, fietsend, steppend of skatend. Daarmee hebben...

interactieve sport- en spel paaltjes langs Chassesingel

Breda - Vandaag start de proef met tien interactieve sport- en spelpaaltjes langs de Chassésingel. Sporters kunnen via bluetooth op hun telefoon contact maken met...

Goed draagvlak voor project Veilig Buitengebied Breda

Breda - Veel enthousiasme en draagvlak, afgelopen zaterdag, bij de deelnemers aan de kick-off 'Veilig Buitengebied Hagebeemd' om met elkaar een vuist te gaan...

Ontwikkeling voormalig Kadasterlocatie door Breda en ontwikkelaar

Breda - Burgemeester en wethouders van Breda vinden de visie van ontwikkelaar BPD voor de voormalige Kadasterlocatie aan de Markendaalseweg voldoende uitgewerkt. Daarmee kan...

Honderdste AED geplaatst op station Gilze-Rijen

Gilze-Rijen - Op station Gilze Rijen is op vrijdag 8 oktober de honderdste openbare AED op een station geopend. ProRail en NS plaatsen de...

Oosterhout in actie voor meer biodiversiteit

Oosterhout - Sinds kort is de gemeente Oosterhout gestart met het project Natuur in de Wijk om de biodiversiteit in het stedelijk gebied te...

Unlock Challenge: Makers van Breda zoeken alternatief voor standaardtribune

Hoe kan er op elke plek in Breda een live-voorstelling of performance vanuit verschillende disciplines worden opgevoerd voor een (groot en klein) publiek? Deze...

Escapespel maakt brugklassers water- en klimaatbewust

Den Bosch - Nadenken over extremer weer leer je niet uit een boekje. Om de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs water- en klimaatbewuster te...