Windpark Eneco Energiepark A59 krijgt tijdelijke afwijking bestemmingsplan

Oosterhout – Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vastgesteld voor het windpark van Eneco met 2 windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. Eind november stelde het college al de ontwerp vvgb voor het zonnepark vast. Het college stelt aan de raad voor om ook deze ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het onderdeel windpark van het Energiepark A59 te verlenen.

Vergunningaanvraag windpark

Eneco heeft in december 2020 haar aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De aanvraag van Eneco is door de gemeente in december beoordeeld. Op verzoek van de gemeente is het aantal windmolens beperkt tot twee om daarmee tegemoet te komen aan de belangrijkste zorgen vanuit de omgeving. De twee resterende windmolens liggen op grotere afstand van de wijk Dommelbergen.

Afwijking van bestemmingsplan voor vergunning

Voor het afgeven van de vergunning voor het windpark is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijk omdat het gaat om een periode van 25 jaar. Daarna komt de grond weer beschikbaar voor de oorspronkelijke functie, voornamelijk landbouw. De gemeenteraad kan de vvgb afwijzen als er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Verklaring geen bedenkingen begin maart in raad

Op 10 februari is er een informatiesessie voor de gemeenteraad. Op 2 maart 2021 neem de raad een besluit over de ontwerp vvgb. Daarna legt de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing ter inzage.

Ter inzage legging in periode maart – april 2021

Nadat de raad heeft ingestemd met de concept vvgb en het college de ontwerpbeschikking heeft goedgekeurd, wordt de vergunning ter inzage gelegd (maart – april 2021). Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad nogmaals gevraagd of zij akkoord gaat met de vvgb (juni of juli). Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning door het college.

Communicatie over de ter inzage legging

De gemeente informeert inwoners en belangenverenigingen over de mogelijkheden voor zienswijzen op de vergunningsaanvraag. Uitgebreide informatie via verschillende kanalen volgt zodra er duidelijkheid is over het moment van ter inzagelegging. De informatie wordt verspreid met gesprekken, een (online) bijeenkomst en communicatie via onze normale kanalen. Zoals de gemeentepagina in weekblad Oosterhout, oosterhout.nl en sociale media.

Meer informatie

Nieuwe ontwikkelingen rondom het Energiepark A59 komen op de website www.energieparkA59.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Energiepark A59.

Nieuws uit deze regio

Bisschop de Vetplein wordt duurzaam en groen

Gilze - We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze opnieuw inrichten. Tegelijkertijd vervangen we de 65 jaar oude riolering en zorgen we ervoor...

Last onder dwangsom voor negeren corona-maatregelen

Oud Gastel - Burgemeester Bernd Roks heeft aan een ondernemer in Oud Gastel een last onder dwangsom opgelegd. Deze ondernemer heeft herhaaldelijk de maatregelen...

Eerste outdoor audiogids in vier talen

Breda - Blind Walls Gallery in Breda krijgt als eerste kunstproject in Nederland een outdoor audiogids in vier talen. Hiermee kan elke bezoeker een...

Gilze en Rijen beweegt! daagt in 2021 jong en oud uit om te bewegen.

Gilze en Rijen - De gemeente Gilze en Rijen investeert fors in sport. Zo kennen we een veelzijdige aanbod van binnen- en buitensportvoorzieningen en...

Energie besparen is populair in Breda, binnen één dag 2.500 tegoedbonnen verzilverd

Breda - Zo'n 2.500 inwoners uit Breda hebben, binnen één dag, gebruik gemaakt van een tegoedbonom hun woning duurzamer te maken. Het ging om...

Huwelijksceremonies in Bredaas stadhuis nu ook digitaal bij te wonen

Breda - Het is vanaf nu mogelijk voor familie, vrienden en kennissen van Bredase bruidsparen om de huwelijksceremonie op het stadhuis te volgen via...

Freeze krijgt vervolg: coronaproof activiteiten tijdens carnavalsvakantie

Oosterhout - De succesvolle eerste editie van Freeze tijdens de kerstvakantie krijgt een vervolg in de carnavalsvakantie. Oosterhoutse jongeren van 12 tot en met...

FIKS: Werken voor een ander levert resultaat op voor jezelf.

Breda - FIKS helpt jongeren van “geen-idee-wat-ik-wil” naar “shit-dit-vind-ik-chill”. En tegelijkertijd doe je iets voor een ander. De eerste groep FIKSers is al een...