Verkenning Vlagheide als natuur- en landschapspark in Meierijstad

Meierijstad – De gemeente Meierijstad onderzoekt of een recreatief-toeristische versterking van het gebied Vlagheide in Eerde mogelijk is. Gedacht wordt aan een natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg en een recreatieve ontwikkeling in MOB-complex Zuid.

Centraal park Vlagheide

Voor het gebied is een denkrichting opgesteld hoe de doorontwikkeling vorm kan krijgen. De ligging van Vlagheide – centraal binnen Meierijstad – biedt kansen voor een recreatieve tijdsbesteding voor zowel de inwoners als mensen van verder weg. Het gebied leent zich voor een middagje ontspanning in een soort ‘Central Park’ met mogelijkheden voor wandelen, fietsen en spelen in een natuur- en landschapspark. Bij MOB-complex Zuid wordt gedacht aan een recreatieve invulling die past bij de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden.

Natuur- en landschapspark

De vraag is of, hoe en door wie de gewenste doorontwikkeling van het gebied gerealiseerd kan worden. De verkenning van het natuur- en landschapspark dient ook antwoord te geven op de vraag welke rol er is weggelegd voor de gemeente en of daarmee ook een impuls gegeven kan worden voor private investeringen. De Vereniging Vlagheide wordt bij de verkenning betrokken. Dit geldt ook voor de huidige grondeigenaar van de berg, het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, en voor een aantal initiatiefnemers met plannen voor het gebied, waaronder de initiatiefnemer voor een zonnepark.

Lang gekoesterde ambitie

De recreatieve doorontwikkeling van het gebied staat al geruime tijd op de agenda. In het Masterplan uit 2006, destijds vastgesteld door de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, is hier al sprake van. En ook in de Visie Recreatie en Toerisme uit 2018 heeft de gemeente het gebied opgenomen als kansrijke cluster voor Meierijstad.

Verkenning

Wethouder Coby van der Pas: “Ik zie uit naar deze verkenning. Het Vlagheidegebied en de Vlagheideberg in het bijzonder biedt kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling in samenhang met de natuur- en landschapsontwikkeling. En dat kan bijdragen aan een nog aantrekkelijker Meierijstad, voor onze inwoners én bezoekers.”

Nieuws uit deze regio

Verduurzaming Die Heygrave vertraagt door kans op vleermuis

Heusden - Het college van Heusden heeft op 2 maart besloten om het aanbestedingstraject voor de verduurzaming van Sportcentrum Die Heygrave te stoppen en...

Pilot met wijk-GGD’er in Woensel-Zuid en Gestel

Eindhoven - Op 15 maart gaat in Woensel-Zuid en in Gestel een wijk-GGD’er aan de slag. De inzet is enerzijds gericht op het tegengaan...

Pubers en poen. Wat kun je als ouder het beste doen?

Eindhoven - Wist je dat jonge kinderen en pubers die van hun ouders met geld leren omgaan later beter rondkomen en minder kans hebben...

Bouw kindcentrum Nijnsel bereikt hoogste punt

Nijnsel - Vandaag hesen Paul Meessen, directeur-bestuurder van SKOSO, en wethouder Coby van der Pas de vlag. Daarmee markeerden zij, samen met bouwbedrijf Van...

Online studiekeuze makkelijk gemaakt voor jongeren

Eindhoven - De lockdown is voor de meeste mensen al zwaar, maar stel je eens voor dat je voor 1 mei een studiekeuze moet...

Uniek Sporten de Peel en Jibb+ laten sportdromen uitkomen

Helmond - Mensen met een beperking verdienen net als ieder ander de kans om te sporten en bewegen! Helaas is dat niet altijd zo...

Gratis webinar over een gezond en comfortabel huis

Cranendonck - De Coöperatie Cranendonck organiseert op 16 maart van 20.00 tot 21.30 uur een gratis webinar, waarin duidelijk wordt dat wat duurzaamheid, onderhoud...

Gemeentesecretaris Coen Boode verlaat gemeente Landerd

Landerd - Gemeentesecretaris Coen Boode, gaat de gemeente Landerd verruilen voor een nieuwe werkgever. Boode (43) gaat per 1 mei a.s. aan de slag...