12.2 C
De Bilt

Van flex naar versnelde woningbouw in Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft samen met woningcorporaties WoonInvest en Vidomes onderzocht welke mogelijkheden er zijn om flexwoningen te bouwen of locaties te verbouwen tot flexwoningen op 5 locaties. Flexwoningen blijken op deze locaties toch te duur, maar het goede nieuws is dat er op een aantal plekken wel versneld definitieve woningbouw en verbouwingen kunnen plaatsvinden.

Van flex naar vast

Wethouder Bremer: ”De nood is hoog en als gemeente willen we inwoners en spoedzoekers graag een betaalbare woning kunnen bieden. Flexwoningen leken een goede manier om dat snel te realiseren. In de praktijk zitten daar een behoorlijk aantal haken en ogen aan en bleek het niet betaalbaar te zijn. Na het onderzoek naar flexwonen zijn verdere gesprekken gevoerd over andere mogelijkheden en kwamen de woningcorporaties met goede alternatieven: plannen voor definitieve woningbouw en de verbouw van 2 locaties tot definitieve, dus permanente, woningen. Alles bij elkaar is dit een mooie stap om zo snel mogelijk meer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen in de gemeente.”

Stompwijk

In Stompwijk komen op de Zustersdijk 18 en op de Van Santhorststraat sociale huurwoningen die snel gebouwd kunnen worden volgens een standaard ontwerp en bouwplan. Als alles loopt volgens plan kan in de loop van 2024 gestart worden met de bouw. Dit traject loopt in goed overleg met de Adviesraad van Stompwijk en ook omwonenden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Sonneruyter

Met Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH) is intensief samengewerkt om de mogelijkheden voor flexwoningen en versnelde woningbouw op de locatie van de Sonneruyter in Voorburg te onderzoeken, helaas zijn beide opties niet haalbaar.

Blauwe Tram en De Tol

Voor de Oude Trambaan 51 (De Blauwe Tram) en De Tol 32a werkt WoonInvest aan plannen voor verbouwing van de huidige panden tot definitieve eenkamerwoningen. Voor beide locaties volgt een inloopavond zodra de plannen verder zijn uitgewerkt en alternatieven die aangedragen zijn door omwonenden zijn onderzocht. Tijdens de inloopavond kunnen inwoners hun aandachtspunten en reactie geven op de plannen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio