Gemeente Delft tekent Green Deal Autodelen II

Delft – Vandaag ondertekenden onder meer minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat,  staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en wethouder Martina Huijsmans van de gemeente Delft een Green Deal. Het doel van deze Green Deal is dat meer mensen een auto gaan delen.

Ruimte, luchtkwaliteit en leefbaarheid

De Green Deal Autodelen II is een driejarige samenwerking tussen 41 organisaties, waaronder de Rijksoverheid, twee provincies, zeven gemeenten, aanbieders van deelauto’s  belangenorganisaties en milieuorganisaties.

Autodelen effectief

Wethouder Huijsmans: “Het versnellen van het autodelen en het gebruik daarvan is van grote waarde voor onze toekomst, immers autodelen leidt er toe dat er minder auto’s in de openbare ruimte zijn en dat deze effectiever en bewuster gebruikt worden. Minder auto’s op straat biedt meer ruimte voor groen, lopen, recreatie, fietsen en openbaar vervoer. Kortom autodelen is positief voor ruimte, luchtkwaliteit en leefbaarheid in Delft.”

Autodelen in Delft

Naast het openbaar vervoer en de fiets is de deelauto een belangrijk alternatief voor de eigen auto. In Delft wordt al veel gebruikgemaakt van deelauto’s. De wijken Hof van Delft en de binnenstad kennen op dit moment het hoogste aantal deelauto’s en het hoogste gebruik in Delft. Een verdere verhoging van gebruik van deelauto’s in Delft biedt kansen om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en de ruimte die auto’s op straat in beslag nemen te beperken.

De verwachting is dat er door meer deelgebruik, innovaties en alternatieven voor de auto in 2040 minder parkeerplaatsen nodig zijn door een lager autobezit. Eerst is er echter nog een stijging van het autobezit te verwachten. De gemeente Delft wil in de woonwijken en de gebieden waar gebouwd wordt de deelauto actiever inzetten en promoten.

Nederland

De Green Deal partijen willen in Nederland komen tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2021 en  700.000 gebruikers van deelauto’s. Dit kan een CO2-reductie opleveren van 8 tot 13% per autodeler. Dat moet leiden tot  vermindering van het aantal parkeerplaatsen, waardoor in stedelijke gebieden meer ruimte  komt voor groen en recreatie en voor manieren van vervoer die geen schadelijke gassen uitstoten. Meer informatie over autodelen is te vinden op www.delft.nl/wonen/parkeren-en-verkeer/autodelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio