Herstelplan klaar: Delft sluit begroting

Delft – De gemeente heeft een herstelplan gemaakt om de Delftse begroting sluitend te maken. Daarvoor zijn bezuinigingen noodzakelijk.

Financieel herstelplan

De gemeente heeft een tekort dat optelt tot € 7,7 miljoen in 2024. Een van de oorzaken is dat de gemeente er extra taken bij heeft gekregen, terwijl het Rijk fors heeft bezuinigd op de budgetten. Omdat de begroting niet sluit, eist de provincie dat de gemeente een financieel herstelplan maakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat plan vandaag aangeboden aan de gemeenteraad.

Keuzes leiden tot sluitende begroting

In het herstelplan maakt het college keuzes die de gemeentelijke begroting sluitend maken. Deze keuzes zijn noodzakelijk, maar niet gemakkelijk. Bezuinigen gaat namelijk ten koste van wat de gemeente kan doen voor de stad.

De bezuinigingen die nodig zijn, lopen de komende jaren op. Het college wil in de eerste jaren de algemene reserve gebruiken om een deel van het tekort in de begroting te dekken. In deze reserve zit ook de opbrengst uit de verkoop van de Eneco-aandelen. Deze keuze geeft de gemeente en partners in de stad tijd om de dienstverlening aan te passen aan de noodzakelijke maatregelen.

Gemeenteraad besluit in maart

In maart bespreekt de gemeenteraad de voorstellen. Nadat de raad het heeft vastgesteld, kan de gemeente het herstelplan aanbieden aan de provincie. Als deze ook instemt met het plan, stopt het preventief toezicht.

Ruimte voor investeringen

Met de maatregelen in het herstelplan kan Delft de begroting weer sluiten. Maar de gemeente heeft dan nog niet genoeg geld voor alle uitgaven die Delft in de komende jaren wil doen. Voor deze stedelijke opgaven vindt daarom een nadere afweging plaats van inkomsten en uitgaven bij de kadernota 2021.

Nog geen besluit over Prinsenhof

In de afweging neemt het college ook het project Prinsenhof mee. De raad zou in maart een besluit nemen om te komen van een visie naar een ontwerp voor het complex. Het college stelt voor dat voorstel nu in te trekken en het project opnieuw af te wegen bij de kadernota 2021.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img