Kansen voor Buitenhof, van streefbeeld naar uitvoering

Delft – De notitie Kansen voor Buitenhof van juni 2017 is concreet gemaakt in een Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Langs drie pijlers, sociaal, fysiek en veiligheid, wordt gewerkt aan een Buitenhof Noordwest waar bewoners trots op zijn en graag willen wonen. De lat ligt hoog, een buurtscore van 7 is het streven voor 2040.

Wethouder Raimond de Prez (wonen en zorg) “De kansen in Buitenhof willen we samen met bewoners en belanghebbenden waarmaken. De betrokkenheid is groot, dit hebben we gezien tijdens de drukbezochte inloopmarkt op 6 december jl. Aan de hand van de kansenkaarten per buurt konden de bewoners vragen stellen, zorgen uiten en ideeën kenbaar maken. Ook in de verdere uitwerking van de kansenkaarten betrekken we de bewoners in een vroeg stadium in lijn met onze participatieaanpak Delfts.”

Een 7 als buurtscore

In 2040 is de buurtscore van Buitenhof minimaal een 7, nu is dit een 5,3. Dat is haalbaar door de vele acties die gepland staan voor Buitenhof. Op het Delfia terrein en de Reinier de Graaf locatie worden woningen en voorzieningen gerealiseerd voor nieuwe bewoners, én voor de huidige bewoners die een vervolgstap willen zetten in hun woon carrière. De openbare ruimte wordt verbeterd. Veiligheid en leefbaarheid, werk en kansen voor de Jeugd hebben prioriteit. De investering in Buitenhof zit niet alleen in stenen, vooral in mensen.”

 

Een wijkversterkingsopgave

De aanpak in Buitenhof Noordwest is buurtgericht en integraal, gebaseerd op onderstaande drie doelstellingen.

·         In 2022 zijn de meeste bewoners in Buitenhof Noordwest zelfredzaam en participerend. Kwetsbare bewoners krijgen zo vroeg mogelijk gerichte ondersteuning. Voor de jeugd is er een doorlopende lijn die de mogelijkheid biedt gezond en veilig op te groeien, talent te ontwikkelen en volwaardig te participeren in de samenleving. We sturen op meer mensen aan het werk, iedereen doet mee en kansen voor de jeugd.

·         In 2022 voelen bewoners zich veiliger in Buitenhof Noordwest. Overlast gevende (jeugd)groepen/netwerken zijn met een zachte hand en sterke arm structureel aangepakt. We sturen op het verminderen van brede overlastervaringen en het verhogen van de veiligheidsbeleving.

·         In 2040 is het in Buitenhof Noordwest prettig wonen. De verschillende buurten bieden een compleet woningaanbod, zowel in typologie als in prijsklasse. Bewoners voelen zich betrokken bij de buitenruimte die schoon, heel en veilig is. We sturen op meer variatie in het woningaanbod en een beter niveau van de openbare ruimte. 

De meerwaarde van het programma zit in de integrale aanpak én op de verbinding tussen de diverse beleidslijnen binnen de gemeente Delft. Vanuit de reguliere middelen en capaciteit vindt er reeds een stevige inzet plaats in Buitenhof. Jongerenwerkers en het sociaal cultureel werk zijn voor de bewoners te vinden in de Culture. We faciliteren bewonersinitiatieven. Met het programma Gezond in de Stad worden de gezondheidsachterstanden in Buitenhof aangepakt. Met de aanpak High Impact Crimes en de aanpak woonoverlast, het project preventie woninginbraken, de inzet tijdens Oud&Nieuw wordt er ingezet op veiligheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gezamenlijke controleactie RandstadRail

Op vrijdag 15 oktober werd er een grootscheepse controleactie gehouden door HTM, Politie eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team...

Mensen in bijstand mogen voortaan 1200 euro aan giften per jaar ontvangen

Zoetermeer – Eind oktober treedt een nieuwe regel in werking voor bijstandsgerechtigden. Zij hebben voortaan een vrijstelling voor giften tot €1200,- per kalenderjaar. Eerder...

Start bouw King’s Park met kennismaken bij de buren

Zoetermeer – De bouw aan het King's Park in Zoetermeer is begonnen. Met een druk op de confettiknop gaf projectwethouder Margreet van Driel vandaag...

Lief en Leed Zoetermeer houdt het gangmakersfeest

Op donderdag 30 september – de start van de Week tegen Eenzaamheid – werd het eerste echte gangmakersfeest van Lief en Leed Zoetermeer georganiseerd....

Kom erbij en neem iemand mee!

Dit jaar is het thema van de Week tegen Eenzaamheid: ‘Kom erbij en neem iemand mee!’ Iedereen kan zich alleen of eenzaam voelen, jong...

Samen werken aan een sterker Leidschendam-Noord

Leidschendam-Voorburg - Inwoners en organisaties in Leidschendam-Noord gaan de komende jaren samen aan de slag om de achterstanden op het gebied van jeugd, financiële zelfredzaamheid...

40 Stolpersteine worden op 4 oktober geplaatst om Joodse families te herdenken

Leidschendam /Voorburg - Voor twaalf woonhuizen in Voorburg en een woning aan de Westvlietweg in Den Haag worden op 4 oktober 40 Stolpersteine...

Winterterrassen en overkappingen mogelijk

Leidschendam-Voorburg - De gemeente maakt met een versnelde procedure ruimere winterterrassen mogelijk in de periode vanaf 1 november tot en met 31 maart 2022....