Koning spreekt starters op de arbeidsmarkt

Den Haag – Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend 17 februari gesproken met jongeren die zijn gestart op de arbeidsmarkt en de impact ervaren van de uitbraak van het coronavirus op hun werk en leven. De bijeenkomst vond plaats op Paleis Huis ten Bosch waar jongeren waren uitgenodigd die deel uitmaken van de jongerendenktank coronacrisis, een samenwerking vanuit het SER Jongeren Platform en Coalitie Y.    

Gevolgen voor arbeidsmarkt  

De gevolgen van de coronacrisis zijn van invloed op de arbeidsmarkt en raakt ook een grote groep starters, de zogenoemde Y-generatie in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. Het betreft net afgestudeerden, mensen in loondienst, ZZP-ers en ondernemers. Ze zitten niet meer op school, maar hebben moeite werk te vinden of zijn ontslagen vanuit de flexibele schil. Anderen zijn juist net begonnen aan hun eerste baan, zonder dat ze hun collega’s hebben ontmoet. Deze veranderingen hebben voor starters gevolgen voor wonen, mentale gesteldheid en op langere termijn onzekerheden over economische welvaart.

Jongerendenktank

De jongerendenktank coronacrisis presenteerde bij aanvang van het gesprek de uitkomsten van een inventarisatie onder jongeren. Hierbij werd ingegaan op de gevolgen voor en de zorgen van jongeren die starten op de arbeidsmarkt. Daarnaast sprak de Koning met de jongeren over het zoeken naar werk, het starten van een eerste baan en ondernemen in crisistijd. Ook kwam het sociale leven en wonen van starters aan bod. De starters vertelden daarbij over de druk en de mentale problemen die zij ervaren, maar spraken ook over toekomstperspectieven.

Koning spreekt ook over lange termijn

De Koning sprak met de jongeren ook over de gevolgen voor de langere termijn. De starters spraken over verminderde economische welvaart en vertelden over onzekerheden met betrekking tot pensioen, leningen en thema’s als klimaat. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens de ontmoetingen worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Nieuws uit deze regio

Code Oranje verwijt kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving

Den Haag - Code Oranje verwijt het kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving inzake de lockdown en de daarmee gepaard gaande avondklok. De vernieuwingsbeweging van Richard...

Achterblijven economische groei in Zuid-Holland zorg voor CU/SGP en CDA

Den Haag - De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad...

Meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in...

Sluiting overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief

Rijswijk - ProRail sluit op woensdag 14 april de overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief. Hiermee sluiten we de een-na-laatste overweg tussen Leiden en...

Peter Plasman: “Clubhouse geweldig online alternatief voor de zaaltjes”

Den Haag - De app Clubhouse is dé nieuwste sociale mediahit. Het exclusieve platform dat draait om live audio, groeide in relatief korte tijd uit...

Nieuwe vaccinatielocatie GGD Haaglanden opent in Delft

Delft - GGD Haaglanden bereidt de opening voor van een nieuwe vaccinatielocatie. Naar verwachting opent de nieuwe locatie op maandag 8 maart. Dit keer...

Hans Schikan start als Special Envoy Vaccins

Den Haag - Hans Schikan is vandaag gestart als special envoy vaccins, zo meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de...

Aanhoudingen na steekincident Den Haag

Den Haag - Naar aanleiding van een steekincident in Den Haag werden woensdag 17 februari twee verdachten aangehouden. Ook werd een familielid van een...