Onderzoek over integriteitsschendingen aangeboden

Den Haag – Het aantal integriteitsschendingen in relatie tot georganiseerde criminaliteit lijkt de afgelopen vijf jaren stabiel te zijn gebleven. De ernst van de integriteitszaken is echter toegenomen. Dit staat in een onderzoek bij vier rechtshandhavingsorganisaties naar dergelijke integriteitsschendingen.

Minister Blok van Veiligheid en Justitie ontving het rapport uit handen van de onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). ‘De bevindingen van dit onderzoek bieden inzicht’, zegt korpschef Erik Akerboom in een reactie. ‘Ze kunnen helpen bij het verfijnen van ons beleid.’

Toegenomen druk

Onder criminelen lijkt de opvatting te hebben postgevat dat het voor hen zinvol is om dicht tegen de overheid en in dit geval de rechtshandhaving aan te kruipen, zo blijkt uit het rapport. Tegelijkertijd vonden de onderzoekers geen aanwijzingen die duiden op een sterke stijging of daling van het aantal zaken over een langere periode. Ondanks de toenemende druk.

Profiel

Korpschef Erik Akerboom: ‘Bij de politie zijn de afgelopen vijf jaar veertig gevallen vastgesteld waarbij sprake was van zowel een integriteitsschending als een relatie met de georganiseerde criminaliteit. Het rapport schetst daarbij een profiel: overwegend mannelijke medewerkers die relatief jong of van middelbare leeftijd zijn en werken in een basisteam. Bij zestien van de veertig signalen gaat het om medewerkers met een niet-westerse achtergrond. De overige vierentwintig betreffen westerse politiemedewerkers.

Weerbaarder

Akerboom ziet de conclusies ten aanzien van politiemensen met een migratieachtergrond beslist onder ogen: ‘Het gaat weliswaar om kleine aantallen, maar elke integriteitsschending er een te veel. Onze organisatie beseft dat individuen en groepen kwetsbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege zogenaamde dubbele loyaliteiten en groepsdruk.’ De korpschef wil daarom dat de WODC-conclusies nader worden onderzocht: ‘Om wat voor integriteitsschending gaat het precies? Wat waren de motieven en drijfveren? Alleen op basis van exacte en complete feiten kunnen wij het beleid eventueel aanpassen en collega’s weerbaarder maken.’

Eer en geweten

‘De bevindingen van dit WODC-rapport onderschrijven mijn overtuiging dat vrijwel alle politiemensen zich naar eer en geweten inzetten voor de samenleving’, vervolgt de korpschef. ‘Wel besef ik dat de uitkomsten bij bepaalde groepen een gevoel van miskenning of stigmatisering op kan roepen. Ook binnen ons korps. Daar moeten we – zeker de leidinggevenden – alert op zijn. Achterdocht maakt ons geen betere politie. Onderling begrip en wederzijds respect wel. Ik heb vertrouwen in al onze mensen. Ongeacht iemands afkomst of voorkeur. Totdat wie dan ook dat vertrouwen beschaamt, uiteraard. Dan volgen strenge maatregelen. Zonder aanzien des persoons. Het rapport bevestigt dat de politie in zulke gevallen doortastend optreedt.’

Inzicht

Het rapport biedt inzicht welke voorwaarden essentieel zijn om integriteitsschendingen te voorkomen. Ze komen overeen met wat de korpschef de afgelopen maanden meerdere keren benoemde. Behalve om voortdurende, structurele aandacht voor het onderwerp gaat het ook om een cultuur waarin mensen elkaar durven aanspreken. Andere cruciale voorwaarden zijn aandacht van leidinggevenden, bewustwording, deugdelijke informatiebeveiliging en een goede screening.

Verbeteren

De organisatie is volgens Akerboom voortdurend bezig met het verbeteren van deze voorwaarden: ‘Zo vormt integriteit tegenwoordig een vast onderdeel van functioneringsgesprekken. We stimuleren dat collega’s met elkaar over hun dilemma’s praten. Ook werken we aan verbetering van de screening. Dankzij een in ontwikkeling zijnde koppeling van ons personeelsbestand met justitiële systemen weten we straks direct dat een collega is veroordeeld.’

Bron: Politie.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Minder laaggeletterdheid: samen aan de slag in Zoetermeer

Zoetermeer – In 2024 hebben minder inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat is één van de doelen van het regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024. De...

Werkzaamheden N44 Wassenaar; 2 weekenden augustus 2021

Wassenaar - Rijkswaterstaat voert in de tweede helft van augustus 2021 onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare verlichting langs de N44 bij Wassenaar. Afsluitingen werkzaamheden N44 Om...

Mobiliteitsteam voor aanpak werkloosheid door COVID-19

Zoetermeer - Vanaf 26 juli 2021 is het loket Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC) er voor mensen die door COVID-19 hun werk zijn...

Lintje Liza Ferschtman, scheidend artistiek leider Delft Chamber Music Festival

Delft - Vanmiddag verraste burgemeester Marja van Bijsterveldt violiste Liza Ferschtman met een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens het Delft Chamber Music Festival (DCMF) waar...

Toekomst Warenar is stuk duidelijker geworden

Wassenaar - De toekomst van de Warenar wordt steeds duidelijker. De gemeente Wassenaar, de parochie H. Augustinus en Stichting Beheer Warenar (SBW) zijn het...

Voorlopig ontwerp Houttuinenplein klaar

Delft - In april werd ‘Tuin van Delft’ gekozen als winnend ontwerp voor de herinrichting van het Houttuinenplein, aan de noordkant van het station....

Buddy-app helpt geldstress bij Zoetermeerders voorkomen

Zoetermeer, – Inzicht krijgen in je geldzaken met een digitale buddy die ervoor zorgt dat geld voor vaste lasten direct apart wordt gezet en...

Documenten met informatie over verzetsheld Geesbert van Barneveld

Wassenaar - Burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar nam op donderdag 15 juli een document van maar liefst 192 pagina’s in ontvangst die door...