Schenking van € 10 miljoen voor verbouwing Museum Prinsenhof Delft

Delft – De gemeente Delft krijgt een zeer grote schenking van € 10 miljoen voor Museum Prinsenhof Delft. De gift komt van de Delftse familie Vlek. De particuliere gift is een geweldige impuls voor het museum en maakt mede mogelijk dat de gemeente zich in lastige financiële tijden kan richten op de noodzakelijke kosten voor restauratie en renovatie

Onderhoud van het Prinsenhof staat al jaren hoog op de agenda van de Delftse gemeenteraad. Onlangs zag het college zich echter genoodzaakt een voorstel voor de restauratie van het monument terug te trekken en de eerder voorgestelde gemeentelijke investering voor het Prinsenhof substantieel te verlagen tot € 18 miljoen.

Museale functie en beleving van het monument

Met de schenking van € 10 miljoen wil de familie Vlek de museale functie van het Prinsenhof voor de toekomst garanderen. Daarnaast wil de familie bijdragen aan het versterken van de beleving van de ruimte in en rondom het gebouw, waaronder de tuin. De schenking komt boven op de reservering van de gemeente. Bij positieve besluitvorming door de raad ontstaat een budget van € 28 miljoen.

Betrokkenheid bij Delft

Het college van burgemeester en wethouders is zeer verheugd met de schenking.  “De gift getuigt van een grote en warme betrokkenheid bij Delft en bij het voor vele Delftenaren zo belangrijke monument”, zegt Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. “Wij zijn de familie Vlek buitengewoon dankbaar voor deze prachtige gift. Hiermee krijgt de stad een grote steun in de rug om nu, na vele jaren, de renovatie en versterking van het Prinsenhof ter hand te nemen.”

Schenking is essentiële impuls

“De schenking van de familie Vlek is een essentiële impuls voor de verbouwings- en vernieuwingsambities van het museum en de belevingswaarde voor Delftenaren”, zegt Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft. “Wij zijn de familie zeer erkentelijk voor dit ongekend genereuze gebaar. Hiermee kan het museum ook voor toekomstige generaties zijn belangrijke culturele, verbindende, educatieve en economische rol in de stad blijven spelen.”

Noodzakelijke vernieuwing

Het monumentale Prinsenhofcomplex is, zo’n 70 jaar na de laatste grote werkzaamheden, dringend toe aan renovatie en groot onderhoud. De € 18 miljoen die de gemeente hiervoor heeft gereserveerd en waarover de raad binnenkort besluit, is noodzakelijk om het monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren.

Belangrijke investering

Naast de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw is ook een investering nodig om de museale functie toekomstbestendig te maken en de positie van het museum te behouden en verder te versterken. De gemeente Delft heeft hiervoor op dit moment echter niet de financiële mogelijkheden.

De schenking van de familie Vlek biedt de ruimte om deze belangrijke investering nu toch mogelijk te maken. Hiermee kan het museum de verbindende en educatieve functie voor Delftenaren blijven vervullen. Ook stelt de schenking het museum in staat aantrekkelijke tentoonstellingen te blijven programmeren voor een regionaal, nationaal en internationaal publiek.

Gemeenteraad besluit op 15 juli

De gemeenteraad besluit op 15 juli of de gemeente over kan gaan tot de renovatie. Het college stelt voor om het ontwerpteam onder leiding van architectenbureauBiermanHenket te laten beginnen – en daarmee de formele start te maken met de restauratie en versterking van het Prinsenhof. Als de raad positief besluit, kande ontwerpfase in 2021 beginnen.

BiermanHenket heeft ruime ervaring in het verbouwen en renoveren van monumenten en musea. Zo verbouwden of renoveerden zij eerder het Anne Frank Huis en de Beurs van Berlage in Amsterdam, het museum Hof van Heeckeren in Zutphen en Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Al deze gebouwen zijn rijksmonumenten, net als het Prinsenhof.

Mogelijk aanvullende bijdragen

De komende tijd benadert de gemeente ook andere overheden, instellingen, fondsen en particulieren om een bijdrage te leveren aan de verbouwing en vernieuwing van Museum Prinsenhof Delft. De verwachting is dat met een positief besluit in de gemeenteraad en daarop volgend een concreet ontwerp de kans op aanvullende financiële bijdragen verder toeneemt.

Over de familie Vlek

De familie Vlek is sinds 1855 met Delft verbonden en verkreeg bekendheid met de Vlek-jenever. Eind 19e eeuw was de familie betrokken bij de oprichting van het Sint Hippolytusziekenhuis, dat nu tot het Reinier de Graaf Gasthuis behoort. Latere generaties speelden een rol bij de stichting van twee scholen, onderdeel van het huidige Stanislas College. De heer Ruud Vlek heeft verschillende ondernemingen geleid en is medeoprichter van beurshandelaar Optiver. Tegenwoordig steunt de familie via Stichting de Lichtboei goede doelen. Met de schenking aan Museum Prinsenhof Delft wil de familie haar band met Delft benadrukken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Koningin Máxima bezoekt Special Olympics Nationale Spelen

Koningin Máxima heeft op vrijdagmiddag 11 juni een werkbezoek gebracht aan de Special Olympics Nationale Spelen op de Sportcampus in Den Haag. De Special...

Wijkcentrum The Culture in de Buitenhof krijgt nieuwe bewoners

Delft - Vier organisaties gaan met elkaar ‘samenwonen’ in The Culture, het wijkcentrum in de Buitenhof aan de Mozartlaan 670! Het gaat om CANIDREAM,...

Samenwerking Gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers verlengd!

De gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) blijven samen werken aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers. Op vrijdag 4 juni ondertekenden wethouder...

Koning bezoekt buurtinitiatieven in eigen stadsdeel Haagse Hout in Den Haag

Den Haag - Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag 1 juni een bezoek gebracht aan twee buurtinitiatieven in het stadsdeel Haagse Hout in Den Haag. De...

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans...

Zuid-Hollands Landschap roept op voor meer natuur

Slechts 8% van Zuid-Holland bestaat uit beschermde natuur. En de druk op die natuur wordt steeds groter. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de...

Your Move naar Nul: beweging voor verkeersveiligheid

Den Haag - Gisteren is het project Your Move naar Nul gestart: een ‘movement” die met dans jongeren in beweging wil brengen op het thema verkeersveiligheid. Your...

Tulpen tegen polio bij World Art Delft

Delft - Rotaryclub Delft Vrijhof heeft een veldje met een paar duizend rood-gele tulpen geschonken aan World Art Delft. Met de aanschaf van de...