10.3 C
De Bilt
zondag, 25 september 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Coalitieakkoord SGP, PvdA en CDA: Samen maken we Alblasserdam

Alblasserdam – De partijen SGP, PvdA en CDA zijn tot een coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 gekomen. Het draagt de titel ‘Samen maken we Alblasserdam’. De coalitie bouwt voort op de samenwerking in de periode 2014 – 2018 en heeft tegelijkertijd een nieuwe focus en set met afspraken voor de komende jaren gemaakt. Net als in de periode 2014-2018 is Samen Doen kenmerkend voor de bestuursstijl. Wel komen er spelregels die onder meer duidelijk moeten maken hoe partijen kunnen meedenken en meepraten en wie wanneer een beslissing neemt.

Formateur en SGP-onderhandelaar Peter Verheij: ,,Afgelopen maand hebben we met elkaar goede, opbouwende en positieve gesprekken gevoerd waarin we elkaar hebben uitgedaagd en de samenwerking hebben verdiept. Onze gezamenlijke visie op Alblasserdam was leidend, gesteund op een aantal basisprincipes en waarden die de rode draad vormen voor onze wensen en manier van werken. De redenen waarom het in Alblasserdam prettig wonen en ondernemen is, staan centraal. Op vijf sporen willen we het verschil maken om dat verder te versterken.”

Visie

,,De schaal en het karakter van ons dorp koesteren we, evenals de betrokkenheid bij elkaar, de hechte gemeenschap en de bedrijvigheid. De ruimte voor ontmoeting is waardevol en omzien naar elkaar is vanzelfsprekend.” Dat beaamt ook PvdA onderhandelaar Dorien Zandvliet: ,,Er ligt een mooie basis om de komende vier jaar aan verder te werken. Ik ben er blij mee. De sporen gaan focus brengen. Meedoen in de samenleving; daar gaat het om, met speciale aandacht voor jeugd!”

Basisprincipes

Voorbeelden van de basisprincipes zijn: respect voor elkaar en voor de zondagsrust die voor verschillende groepen in de samenleving een andere betekenis heeft; het dorp is rustig, ruimtelijk en authentiek, veilig en leuk; kleine activiteiten en activiteiten voor kinderen zorgen voor levendigheid; de sociale netwerken en het voorzieningenniveau zijn sterk; de bestuursstijl van het college is open, integer en transparant met veel ruimte voor samenwerking met partners in de samenleving. Om dit zogenoemde Samen Doen nog beter gestalte te geven, komen er spelregels die onder meer duidelijk moeten maken hoe partijen kunnen meedenken en meepraten en wie wanneer een beslissing neemt.

Vijf sporen

De coalitie heeft vijf sporen benoemd waarlangs we de komende periode werken, te weten: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Per spoor heeft zij aangegeven waarmee ze het verschil wil maken. Dat varieert van: inzet op armoedebestrijding, ontwikkeling van woningbouw langs de dijk en ontwikkeling van het Havengebied, maatregelen om sluipverkeer te verminderen tot de ontwikkeling van de Nedstaallocatie. Daarnaast wordt verder gewerkt aan: verbeteren openbaar vervoer, voldoende parkeerplaatsen, meer groen en verbeteren van de kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte. De sporen komen samen in diverse routes zoals het project Route 22, een integrale aanpak om te zorgen dat jongeren veilig en gezond in Alblasserdam opgroeien en zich verbonden voelen met het dorp.
Arco Strop onderhandelaar namens het CDA: “Het mooie is dat we sporen hebben benoemd waarin wonen en werken in Alblasserdam samenkomen. En we gaan er vol voor om die sporen, samen met onze partners, verder te brengen!”

Randvoorwaarden

Om het coalitieakkoord succesvol te kunnen uitvoeren, moet de gemeentelijke organisatie goed toegerust zijn, is het belangrijk om de financiën op orde te houden en is een goede samenwerking met gemeenten in de Drechtsteden en (buur)gemeenten Molenwaard en Giessenlanden noodzakelijk. Het nieuwe college zet daarom in op het ontwikkelen en ondersteunen van de gemeentelijke organisatie, zet in op verbeteren van de schuldpositie door de verkoop van aandelen Eneco en houdt de woonlasten gelijk. De coalitie streeft, waar mogelijk, verlaging van de woonlasten na. Ook voor een goede regionale samenwerking blijft de komend periode volop aandacht. Het in 2011 vastgestelde
raadsbesluit blijft uitgangspunt. De gemeenteraad besloot toen te blijven werken vanuit een zelfstandig Alblasserdam en per taak langs een aantal criteria af te wegen of zelf doen of (en op welke schaal) samenwerking gewenst is.

Installatie collegeleden

De partijen SGP, PvdA en CDA hebben respectievelijk Peter Verheij, Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo opnieuw voorgedragen voor benoeming als wethouder. De beoogd wethouders worden op dinsdag 15 mei geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio