College houdt voorzieningenniveau in stand

Barendrecht – De gemeente Barendrecht staat er financieel gezond voor. Het college biedt vandaag een positieve begroting aan de gemeenteraad aan. Een structureel positief saldo waarbij voor de inwoners van Barendrecht, ondanks roerige tijden van bezuinigingen, een constant niveau van maatschappelijk voorzieningen gehandhaafd blijft. Ook zijn verdere bezuinigingen niet nodig.

Financieel beleid

Het financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. Ondanks de bezuinigingen is het college blijven investeren in duurzaamheid, zorg, wonen en een goed bereikbaar sociale woon- en werkgemeente. Met behoud van hetzelfde voorzieningenniveau. Een belangrijke wens van het college en de raad was dat inwoners zo min mogelijk het effect van de bezuinigingen ervaren.

Hard gewerkt om zo min mogelijk bezuinigingen door te voeren

Wethouder Bults (financiën): “We hebben samen met de raad hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, om elkaar ook vast te houden in een politiek verdeeld veld. Het is gelukt om de bestaande maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners van Barendrecht te behouden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten waar bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad gesloten moest worden gesloten.”

Diverse dossiers voor college

Op dossiers als dienstencentrum Borgstede, Stationstuinen, cultuur, klimaatadaptie en op het gehele sociaal domein, is de afgelopen collegeperiode volop ingezet. Dit blijft het college de komende maanden doen. Zo kunnen deze dossiers met vertrouwen worden overgedragen aan het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Daarnaast is in de begroting ruimte gemaakt voor een schoolmaatschappelijke impuls, door te investeren in de uitbreiding van schoolcontactpersonen.

Geen verhoging

De afvalstoffenheffing wordt in 2022 niet meer verhoogd, behoudens inflatie. Dit is mogelijk doordat afval beter gescheiden wordt. Maar ook een substantiële bijdrage van de gemeente draagt hier (net zoals bij de begroting van vorig jaar) aan bij. De Onroerendzaakbelasting (OZB) wordt ook niet meer verhoogd, behoudens de inflatie.

Financiële weerbaarheid

Wethouder Nico Bults: “We staan er goed voor, we zijn er in geslaagd het tij te keren en een goede basis te leggen voor de toekomst. De financiële vooruitzichten zijn gezond, er zijn geen bezuinigingen nodig. We zijn weerbaar gebleken.”

Impuls voor sport en cultuur

Zoals gebruikelijk, is de laatste begroting die een college in het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen indient, beleidsarm. Gezien de financiële ruimte stelt het college de raad voor een extra impuls te geven aan de sport en cultuur. Ontspanning en beweging zijn juist tijdens de corona periode van belangrijke waarde gebleken om een goede balans in welzijn te behouden. Met voetbalvereniging BVV en tennisvereniging TVB wordt mede daarom gewerkt aan voorstellen voor vernieuwing respectievelijk uitbreiding van accommodaties.

Besluitvorming

Het college legt de Begroting 2022-2025 met de bijbehorende investeringen en bezuinigingen voor aan de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk besluit hoeveel en waaraan de gemeente geld uitgeeft. De raad vergadert hierover tijdens een commissievergadering Planning & Control op maandag 25 oktober 2021. Besluitvorming vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 9 november 2021. Beide vergaderingen zijn openbaar en live te volgen of terug te kijken via barendrecht.raadsinformatie.nl. Op het moment van verzending van dit persbericht is nog onduidelijk of er publiek bij aanwezig kan zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bouwdok Barendrecht niet meer in beeld voor renovatie Van Brienenoordbrug

Barendrecht - Bouwdok Barendrecht is niet langer in beeld als locatie voor de bouw en renovatie van de twee bogen voor de Van Brienenoordbrug....

Passende zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen

Barendrecht – Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor passende zorg en ondersteuning van belang is. Het Convenant Wijkgerichte aanpak voor ouderen moet...

Onderwijsroute 2021 – Schoolklassen bezoeken Ambachts bedrijfsleven

Hendrik-Ido-Ambacht - De Onderwijsroute 2021 is gestart in Hendrik-Ido-Ambacht. Samen met leerlingen verrichte wethouder jeugd, Steven van Die, op donderdagochtend 7 oktober de opening...

Kinderklimaattop in Hendrik-Ido-Ambacht groot succes

Hendrik-Ido-Ambacht - In de afgelopen maand zijn ruim 550 leerlingen van vijf verschillende basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht creatief bezig geweest om een tiende personage te...

Barendrecht gaat samen voor gezond

Barendrecht - Vandaag heeft wethouder Roopram het lokale preventieakkoord gepresenteerd en is Barendrecht JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente geworden. De gemeente zet zich...

Basisschool Stadhouder Willem III ontvangt vijfde SCHOOL op SEEF label

Hendrik-Ido-Ambacht - Woensdag 22 september heeft basisschool Stadhouder Willem III voor de vijfde keer het SCHOOL op SEEF label ontvangen, uit handen van verkeerswethouder...

Barendrecht 2 veiligheidsposten rijker

Barendrecht – De opening van de Veiligheidspost aan de Maasstraat in Barendrecht is een feit. Het is een belangrijk steunpunt in de veiligheid en...

Anne de Baat interim-gemeentesecretaris

Hendrik-Ido-Ambacht - Anne de Baat is de nieuwe interim-gemeentesecretaris van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hij begint op 4 oktober met zijn nieuwe opdracht. Hij volgt...