Gebiedsconferentie Omgevingsvisie in Werkendam

Werkendam – Op donderdagavond 24 mei 2018 organiseren de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem van 17.00 tot 21.30 uur (voor eten en drinken wordt gezorgd) in Fort Altena in Werkendam een gebiedsconferentie met als thema: “Hoe willen we in Altena omgaan met onze leefomgeving?”

Het antwoord op deze vraag komt in de zogeheten ‘omgevingsvisie’ te staan. Dit is een visie waarin het beleid voor de leefomgeving wordt geformuleerd. De resultaten van de gebiedsconferentie vormen een belangrijke input voor de omgevingsvisie.

Aanmelden

Wie tijdens de gebiedconferentie wil meepraten en meedoen, kan zich tot 20 mei aanmelden via het e-mailadres: omgevingsvisie@Altena2019.nl,onder vermelding van naam en eventueel de naam van de organisatie die men vertegenwoordigt, of via het aanmeldingsformulier op www.altena2019.nl/actueel/nieuwsberichten.

Tien thema’s

Tijdens de gebiedsconferentie komen tien thema’s aan bod, waaraan deelnemers in de vorm van workshops hun inbreng kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan thema’s op het gebied van devontwikkeling van het platteland, hoe gaan we om met toerisme en recreatie, hoe houden we de dorpen leefbaar en hoe zorgen we ervoor dat de dorpen hun ‘eigenheid’ behouden, hoe ontwikkelt de woonvraag in Altena zich en hoe blijft Altena in de toekomst goed bereikbaar?

Mogelijkheid om invloed uit te oefenen

Aalburgs wethouder Wijnand van der Hoeven is, net als zijn collega’s Izak Koedoot (Woudrichem) en Machiel de Gelder (Werkendam), helemaal klaar voor de gebiedsconferentie en hoopt op een grote opkomst: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk we het vinden dat zoveel mogelijk inwoners van Altena komen meepraten over de toekomst van hun eigen leefomgeving. Het is participatie in optima forma. Nu liggen er kansen en mogelijkheden voor inwoners om concreet invloed uit te oefenen op de inrichting van het gebied waarin zij wonen, werken en recreëren. Want of het nu over werkgelegenheid, economische ontwikkeling, bereikbaarheid of wonen gaat, we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. En daarom roep ik iedereen op om op 24 mei samen met ons de toekomst van Altena vorm te komen geven.”

Duurzaamheid

Hoewel het tijdens de gebiedsconferentie geen opzichzelfstaand thema is, is duurzaamheid in het voortraject voortdurend onderwerp van gesprek geweest. Izak Koedoot weet wel waarom: “Als voorbereiding op de gebiedsconferentie zijn we natuurlijk al met inwoners en belanghebbenden in gesprek gegaan. We hebben daarbij veel vraagstukken opgehaald over duurzaamheid en energietransitie, dat is de overgang van fossiele energiebronnen als olie en gas naar duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie. Vaak gaat het om de inpassing in het landschap van windmolens en zonnepanelen. Het is ons duidelijk geworden dat inwoners bezorgd zijn over de kwaliteit van hun leefomgeving als over de locaties hiervan niet goed wordt nagedacht. Met zulke inbreng zijn we heel blij en daar kunnen we ook wat mee. Voldoende reden voor inwoners lijkt mij om ook over andere thema’s op 24 mei hun zegje te komen doen.”

Samenwerking

Een belangrijk aspect bij de gebiedsconferentie is: “Waarom doen we dit eigenlijk?”. Machiel de Gelder is daar heel duidelijk over: “Samenwerking! We leven in een samenleving waarin partijen steeds meer samenwerken om hun doelen te bereiken. De overheid doet een stap terug door inwoners veel meer eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Daarvoor moeten zij wel de ruimte krijgen. Dat vraagt wat van ons als gemeente. In het bijzonder hoe we als gemeente en inwoners elkaar beter kunnen vinden en effectiever en efficiënter kunnen samenwerken. We gaan dus steeds vaker dingen samen met onze inwoners doen. Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten van deze gebiedsconferentie laten zien dat we heel goed in staat zijn samen te werken aan een mooie ruimtelijke invulling van de gemeente Altena.”

Meer informatie

Vanaf 15 mei is meer informatie over de gebiedsconferentie, inclusief een compleet overzicht van de tien thema’s die daar aan bod komen, te vinden op:
www.altena.onzeomgevingsvisie.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

JOP in Barendrecht: gemeente en inwoners kiezen locatie jongerenontmoetingsplek

Barendrecht – Gemeente Barendrecht en inwoners hebben samen gekozen voor het Breslaupad als locatie voor een nieuwe jongerenontmoetingsplek (JOP). De locatie heeft unaniem de...

Anoniem zonder strafvervolging wapens inleveren in Dordrecht

Dordrecht - Steeds vaker horen politie en jongerenwerk dat onder jongeren een angstcultuur heerst en dat zij wapens dragen uit zelfbescherming. Ouders geven hier...

Kadernota gemeente Altena toont richting 2022 de financiën op orde

Altena - De Kadernota 2022 van de gemeente Altena, die richting gaat geven aan de begroting, ziet er gezond uit. De verwachting is dat...

Pontje Steur: Start 20e vaarseizoen 1 juli

Altena - Donderdag 1 juli 2021 start het vaarseizoen van Pontje Steur. Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10.00 uur die dag weer gebruikmaken van...

Innovatie- en Afstudeercentrum kan van start

Gorinchem - De plannen en projecten voor het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) kunnen worden gestart. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Gorinchem in met...

Eerste ontvanger starterslening krijgt bloemetje

De lening is al zes keer verstrekt. Starters op de woningmarkt kunnen de lening al vanaf 1 januari 2021 aanvragen. Op vrijdag 11 juni...

KunZt gestart met nieuwe online expositie ‘Verhalen van hun Harten’

Zwijndrecht - Expositieruimte KunZt is op dinsdag 1 juni gestart met de online tentoonstelling 'Verhalen van hun Harten', dat bestaat uit kunstwerken van leerlingen...

Eerste jongeren ronden maatschappelijke diensttijd af

Dertig jongeren in de Drechtsteden hebben met succes hun maatschappelijke diensttijd (MDT) afgerond. Door mee te doen met MDT ontdekten de jonge mensen hun...