Recycle-tarief beter afval scheiden door

Zwijndrecht – De inwoners van Zwijndrecht produceren te veel afval. Er wordt per jaar 230 kilo restafval per persoon geproduceerd en te weinig gerecycled. De landelijke milieudoelstellingen zijn gesteld op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Daarnaast moet 75% van het afval, zoals papier, GFT en plastic, gescheiden worden opgehaald. Om inwoners te stimuleren beter afval te scheiden wil gemeente Zwijndrecht het recycle-tarief invoeren.

Veel te halen uit restafval Zwijndrecht

In het restafval in Zwijndrecht zitten nog veel recyclebare grondstoffen zoals bijvoorbeeld papier, glas of groente-, fruit- en tuinafval. De verbranding van restafval is belastend voor het milieu. Goed afval scheiden en minder restafval produceren is dus beter voor het milieu. Daarnaast brengt de verbranding van restafval hoge kosten met zich mee.

Waarom het recycle-tarief?

Door de invoering van het recyle-tarief worden de inwoners van Zwijndrecht gestimuleerd om beter afval te scheiden. Daarnaast wordt tegemoet gekomen aan de oproep van de gemeenteraad om een plan van aanpak klaar te hebben hoe Zwijndrecht binnen twee jaar een forse vermindering van het aantal kilo restafval per inwoner kan realiseren en de steeds stijgende kosten beter in de hand kan houden. Want als er niets verandert, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog.

Systeem is op orde

Wethouder Jacqueline van Dongen: “Het hele systeem rondom afvalinzameling is op orde, maar er wordt toch nog teveel restafval geproduceerd. De invoering van het reclycle-tarief is dus echt nodig om het aantal kilo restafval te verminderen. Ik ben dan ook blij dat de gemeenteraad instemt met de verdere uitwerking van het recycle-tarief. De raad heeft ons nog een aantal randvoorwaarden meegegeven. We zullen goed kijken naar de inwoners die veel afval hebben door bijvoorbeeld medische omstandigheden.”

Hoe ziet het recycle-tarief eruit?

Bij het recycle-tarief krijg je zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het tarief bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. De hoogte van het variabele tarief wordt bepaald door het aantal keer dat je de ondergrondse container gebruikt. Goed afval scheiden betekent dus simpelweg minder kosten dan wanneer je het afval niet goed scheidt.

Gft en etensresten scheiden bij hoogbouw

De komende tijd worden er zogenoemde cocons geplaatst bij flats, appartementencomplexen en andere hoogbouw. Deze cocons zijn containers speciaal bedoeld voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. Ook de delen van Zwijndrecht die nu nog een restafvalbak hebben, worden in de toekomst aangesloten op ondergrondse containers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Kadernota gemeente Altena toont richting 2022 de financiën op orde

Altena - De Kadernota 2022 van de gemeente Altena, die richting gaat geven aan de begroting, ziet er gezond uit. De verwachting is dat...

Pontje Steur: Start 20e vaarseizoen 1 juli

Altena - Donderdag 1 juli 2021 start het vaarseizoen van Pontje Steur. Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10.00 uur die dag weer gebruikmaken van...

Innovatie- en Afstudeercentrum kan van start

Gorinchem - De plannen en projecten voor het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) kunnen worden gestart. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Gorinchem in met...

Eerste ontvanger starterslening krijgt bloemetje

De lening is al zes keer verstrekt. Starters op de woningmarkt kunnen de lening al vanaf 1 januari 2021 aanvragen. Op vrijdag 11 juni...

KunZt gestart met nieuwe online expositie ‘Verhalen van hun Harten’

Zwijndrecht - Expositieruimte KunZt is op dinsdag 1 juni gestart met de online tentoonstelling 'Verhalen van hun Harten', dat bestaat uit kunstwerken van leerlingen...

Eerste jongeren ronden maatschappelijke diensttijd af

Dertig jongeren in de Drechtsteden hebben met succes hun maatschappelijke diensttijd (MDT) afgerond. Door mee te doen met MDT ontdekten de jonge mensen hun...

Samen vol energie op weg naar een aardgasvrij Zwijndrecht

Zwijndrecht - Stap voor stap bereidt de gemeente zich voor op een toekomst die aardgasvrij is. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief...

Aardgasvrij Dordrecht stap voor stap dichterbij

Dordrecht - In 2050 moeten alle woningen en gebouwen duurzaam en aardgasvrij verwarmd worden. Hoe Dordrecht dit wil bereiken, staat in de Transitievisie Warmte....