Zwijndrecht positief naar vernieuwde samenwerking Drechtsteden

Zwijndrecht – De gemeenteraad en het college van B&W van Zwijndrecht zijn eensgezind positief over de stappen naar de toekomstige samenwerking in de Drechtsteden. Op dinsdag 20 april 2021 onderschreef de raad unaniem de uitgangspunten die naar een andere manier van samenwerken in de regio moeten leiden.

Zwijndrecht wil hernieuwde samenwerking

Wethouder Tycho Jansen (Dienstverlening en Armoede): “We zijn samen met de andere gemeenten een weg ingeslagen die we graag willen vervolgen. Zwijndrecht ziet de noodzaak voor hernieuwde samenwerking binnen de Drechtsteden in een nieuwe verhouding tot elkaar. De gemeente is positief over de beweging die in gang is gezet. Wel plaatst zij een aantal kritische kanttekeningen bij het proces. Dat horen we ook terug in de stemverklaringen die vanuit onze gemeenteraad zijn meegegeven.”

Meer grip en sturing op sociaal domein

Op 24 november vorig jaar namen de Drechtstedengemeenten het besluit om de samenwerking op een andere manier voort te zetten per 1 januari 2022. Zo is er ingezet op de ontwikkeling van een vernieuwde samenwerking in het Sociaal Domein.

Wethouder Ronald de Meij (Sociaal): “De hoofdlijnennotitie voor de nieuwe samenwerking in de Drechtsteden sluit goed aan bij de koers die we in Zwijndrecht al vorig jaar hebben ingezet met het verbeterplan voor het sociaal domein: ‘We zijn ervan en doen het samen’. De gemeente Zwijndrecht wil daarmee de zorg en ondersteuning weer dichter bij haar inwoners organiseren en samen met inwoners één integraal plan maken en uitvoeren om mensen te ondersteunen. Meer grip voor onze inwoners en voor de gemeente! De aandachtspunten die wij noemen, sluiten hierbij aan en gaan onder meer over de ruimte die wij vragen voor lokale initiatieven.”

De gemeente constateert dat de hoofdlijnen ook goed passen bij het Deltaplan Armoede van Zwijndrecht.

Slagvaardiger in bedrijfsvoering

Tegelijkertijd onderzoeken de gemeenten de overgang van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) naar de gemeente Dordrecht. Daarmee wordt Dordrecht de servicegemeente, met als doel in de toekomst op het gebied van bedrijfsvoering slagvaardiger en innovatiever te worden. De gemeente Zwijndrecht heeft haar randvoorwaarden voor dit proces meegegeven. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op flexibiliteit in de keuzes en een helder ondernemingsplan.

Vervolg

De gemeente blijft betrokken bij de uitwerking van de stappen. Dit gebeurt via lokale en regionale bijeenkomsten. In het vervolg van dit jaar is de definitieve besluitvorming over de nieuwe samenwerking gepland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Rotonde Burgemeester Van Beresteijnlaan Capelle eerder open

Capelle aan den IJssel - De rotonde aan de Burgemeester Van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel gaat voor het verkeer maandag 21 juni...

The Swapshop ontvangt ‘Ster in Circulair’

Rotterdam - Het Rotterdamse kledingruil initiatief The Swapshop ontving vandaag de vierde Ster in Circulair uit handen van duurzaamheidswethouder Arno Bonte. De Ster in...

Bedrijvencontrole Vlaardingen: illegale bar en nep-viagrapillen

Vlaardingen - Tijdens een bedrijvencontrole die de gemeente Vlaardingen samen met douane, politie en het ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) heeft uitgevoerd zijn verschillende...

Vernieuwde sportcomplexen voor 23 sportverenigingen in Rotterdam

Rotterdam - De komende tien jaar gaat de gemeente Rotterdam de sportcomplexen van 23 verenigingen vernieuwen of renoveren. Rotterdam heeft hiervoor ruim 60 miljoen...

Nederlandse eerste Digitale Balie in Rotterdam wint prijs

De gemeente Rotterdam heeft de Actualiteitstrofee van de GemeenteDelers 2021 gewonnen in de categorie corona voor de digitale balie. In totaal deden 64 gemeenten...

JOP in Barendrecht: gemeente en inwoners kiezen locatie jongerenontmoetingsplek

Barendrecht – Gemeente Barendrecht en inwoners hebben samen gekozen voor het Breslaupad als locatie voor een nieuwe jongerenontmoetingsplek (JOP). De locatie heeft unaniem de...

Anoniem zonder strafvervolging wapens inleveren in Dordrecht

Dordrecht - Steeds vaker horen politie en jongerenwerk dat onder jongeren een angstcultuur heerst en dat zij wapens dragen uit zelfbescherming. Ouders geven hier...

Rijkswaterstaat vervangt aandrijving stuw Hollandsche IJsselkering

Krimpen aan den IJssel - Vandaag is Rijkswaterstaat begonnen aan een grote klus samen met een aannemer, bij de stuw aan de westzijde van...